INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON: W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ W SYSTEMIE SODiR I BRAKIEM WYPŁAT MIESIĘCZNYCH DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 10.12.2010r.

Artykuł nie posiada streszczenia
   W dniu 26.11.2010 r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zainterweniowała do PFRON coraz częściej występujących blokad wypłaty należnego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, często bez podania przyczyny. W dniu 10.12.2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź nastepującej treści:

ODPOWIEDŹ PFRON:
    W odpowiedzi na e-maila z dnia 26 listopada 2010 r. przesłanego przez organizację OBPON w sprawie braku wypłaty miesięcznych dofinansowań spowodowanych zakładanymi blokadami ręcznymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż nie zachodzą przypadki dwu lub trzy miesięcznego braku informacji w przedmiotowej sprawie. Od listopada br. beneficjenci są informowani dodatkową korespondencją wysyłaną w systemie SODiR o fakcie założenia  blokady uniemożliwiającej wypłacenie pomocy ze środków Funduszu. W powyższej informacji beneficjenci są również informowani o tym, iż Fundusz prześle pisemną informację o poczynionych dotychczas ustaleniach, umożliwiając beneficjentom złożenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie. W powyższej korespondencji PFRON informuje, że blokada nie ma wpływu na możliwość składania przez beneficjentów wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundację składek na ubezpieczenia społeczne za kolejne okresy rozliczeniowe oraz o tym, że  wnioski zostaną rozpatrzone przez Fundusz bezzwłocznie po ustaniu przyczyny, z powodu której została założona blokada.
       Należy również nadmienić, iż w ponad 95 % przypadków, powodem założenia w systemie SODiR blokady ręcznej dla beneficjenta są braki formalne w składanej dokumentacji, uniemożliwiające dokonanie prawidłowej analizy sytuacji finansowej podmiotu, koniecznej do udzielenia pomocy publicznej.
       Podkreślenia wymaga również fakt, iż o wszelkich zmianach w przepisach prawna oraz wzorach formularzy jak również konieczności złożenia niezbędnych dokumentów beneficjenci są na bieżąco informowani komunikatami publikowanymi na witrynie internetowej Funduszu.

Olga Lipka
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PYTANIE OBPON.ORG Z DNIA 26.11.2010R.:
Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z coraz częściej napływającymi do naszej Organizacji prośbami o interwencję w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącymi coraz częściej występujących blokad wypłaty należnego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, często bez podania przyczyny, informujemy:

Organizacja OBPON.ORG jest w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielami Funduszu. W dniu dzisiejszym Pani Edyta Sieradzka - Wiceprezes OBPON.ORG skontaktowała się telefonicznie w tej sprawie z Panem Tomaszem Leleno - Rzecznikiem Prasowym PFRON. Rzecznik zapewnił nas, że trwają prace usprawniające system wypłat i z pewnością w najbliższym czasie obecna sytuacja ma ulec znacznej poprawie. Efektem tej rozmowy było przesłanie w trybie pilnym oficjalnego zapytania do PFRON, które otrzymali: Pan Andrzej Sochaj - Wiceprezes PFRON, Pan Jarosław Dąbrowski - Dyrektor ds. Dofinansowań oraz Pan Tomasz Leleno - Rzecznik Prasowy Funduszu. Treść w/w pisma prezentujemy poniżej.

26.11.2010 r.
Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Dyrektorze i Szanowny Panie Rzeczniku.
 
W związku z ciągłymi i narastającymi informacjami ze strony Członków naszej Organizacji OBPON.ORG, dotyczącymi zakładania blokad w systemie SODiR  i tym samym brakiem wypłaty miesięcznych dofinansowań bardzo prosimy o podanie konkretnych przyczyn, co się dzieje i dlaczego pracodawcy nie mają niekiedy przez 2- 3 miesiące wysłanych jakichkolwiek informacji w sprawie blokady. Dodzwaniając się nawet na Państwa Infolinię słyszą tylko, iż jest założona blokada ręczna, ale z jakiego powodu już nie są się w stanie dowiedzieć.
 
W związku z powyższym bardzo proszę o podanie procedury, która przyśpieszy cały proces odblokowania i weryfikacji dokumentów pracodawców.
 
Będę zobowiązana za udzielenie odpowiedzi.
 
Łączę wyrazy szacunku

Edyta Sieradzka  - Wiceprezes OBPON.ORGCZYTAJ RÓWNIEŻ:
INTERWENCJA OBPON.ORG DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE DZIAŁAŃ PFRON DOTYCZĄCYCH WSTRZYMYWANIA WYPŁAT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KOMUNIKAT OBPON.ORG:DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W SPRAWIE WSTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACODAWCOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ PFRON (KOMENTARZE PRACODAWCÓW)

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy przedstawiana w druku INF-O-PP

Apel POPON do Rady Nadzorczej PFRON w sprawie stosowania metody Altmana

KOMUNIKAT PFRON: Wypełnianie punktu 6 w sekcji B Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de mnimimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PP

KOMUNIKAT OBPON.ORG:Wpływ sposobu wypełnienia formularza INF-O-PP na automatyczną blokadę wypłaty dofinansowania przez PFRON

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON:31 PYTAŃ DO PFRON dotyczących procedury weryfikacji przez PFRON trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawców ubiegających się o miesięczne dofinansowanie, wstrzymywania i zakładania im blokad ręcznych w systemie SODiR oraz wypełnieniu informacji tzw. INF-O-PP

KOMUNIKAT OBPON.ORG:APEL DO PRACODAWCÓW O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZYPADKÓW WSTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ Z PFRONKOMUNIKAT Z DNIA 03.12.2010 R.

WYJAŚNIENIA PFRON i BON: Analiza sytuacji finansowej pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Altman coraz popularniejszy

Kto się boi Edwarda Altmana?

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON:W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ W SYSTEMIE SODiR I BRAKIEM WYPŁAT MIESIĘCZNYCH DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rząd sprawdzi wstrzymanie dopłat na zatrudnienie niepełnosprawnych

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.