APEL OBPON.ORG: DO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O ZGŁASZANIE CHĘCI WYPOWIEDZENIA SIĘ W MEDIACH W TYM TELEWIZJI W ZAKRESIE WSTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA I DZIAŁAŃ PFRON

Artykuł nie posiada streszczenia

    Organizacja OBPON.ORG informuje: W związku z podjęciem działań dotyczących interwencji naszej Organizacji w zakresie stosowanej przez PFRON metody do oceny sytuacji ekonomicznej firm, a w szczególności metody Altmana, czego bezpośrednią przyczyną jest wstrzymywanie wypłaty należnych dofinansowań, stanowiące niezwykle poważny problem dla wielu pracodawców w Polsce apelujemy do pracodawców, których ww. problem dotyczy o przyłączenie się do naszych działań.
     W związku z tym, że udało się zainteresować problemem wstrzymywania przez PFRON dofinansowań bez podania przyczyny przedstawicieli mediów w tym telewizji apelujemy do pracodawców, chcących przedstawić swój problem osobiście na łamach prasy lub telewizji o zgłaszanie się do naszej Organizacji. W szczególności chodzi nam o pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy zechcieliby przedstawić się z imienia i nazwiska oraz podać nazwę firmy i przedstawić problem, z jakim sie zetknęli oraz jego przyczyny - w związku z wstrzymaniem przez PFRON dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych u nich pracowników. Zapraszamy do przesłania do nas nastepujących informacji:

 - imię i nazwisko
 - nazwa firmy
 - dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 - krótki opis problemu i powodu wstrzymania dofinansowania oraz okresu, 
   w jakim występuje ich brak

Po otrzymaniu powyższych informacji przedstawiciel naszej Organizacji skontaktuje się z Państwem bezpośrednio. Liczymy na Waszą pomoc.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail:
zarzad@obpon.org

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

 


CZYTAJ RÓWNIEŻ:
ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON:31 PYTAŃ DO PFRON dotyczących procedury weryfikacji przez PFRON trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawców ubiegających się o miesięczne dofinansowanie, wstrzymywania i zakładania im blokad ręcznych w systemie SODiR oraz wypełnieniu informacji tzw. INF-O-PP

KOMUNIKAT OBPON.ORG:APEL DO PRACODAWCÓW O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZYPADKÓW WSTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ Z PFRONKOMUNIKAT Z DNIA 03.12.2010 R.

WYJAŚNIENIA PFRON i BON: Analiza sytuacji finansowej pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Altman coraz popularniejszy

Kto się boi Edwarda Altmana?

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON:W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ W SYSTEMIE SODiR I BRAKIEM WYPŁAT MIESIĘCZNYCH DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rząd sprawdzi wstrzymanie dopłat na zatrudnienie niepełnosprawnych

Pracodawcy RP. Zawieszanie dofinansowań dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne to ostateczność
Zawieszanie dofinansowań dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne powinno być ostatecznością popartą kompleksową i ...
Tysiące pracowników bez dofinansowań PFRON
Urzędnicy funduszu wstrzymali dofinansowania do wynagrodzeń kilku tysięcy niepełnosprawnych. Będą zwolnienia i ...
Pomoc finansowa na zatrudnienie. Firmy muszą oszukiwać, aby otrzymać dopłaty
We wniosku o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracodawcy muszą potwierdzać, że dostali taką pomoc w poprzednich ...

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON:W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ W SYSTEMIE SODiR I BRAKIEM WYPŁAT MIESIĘCZNYCH DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 10.12.2010r.

KOMUNIKAT OBPON.ORG:DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W SPRAWIE WSTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACODAWCOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ PFRON (KOMENTARZE PRACODAWCÓW)

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy przedstawiana w druku INF-O-PP

Apel POPON do Rady Nadzorczej PFRON w sprawie stosowania metody Altmana

KOMUNIKAT PFRON: Wypełnianie punktu 6 w sekcji B Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de mnimimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PP

KOMUNIKAT OBPON.ORG:Wpływ sposobu wypełnienia formularza INF-O-PP na automatyczną blokadę wypłaty dofinansowania przez PFRON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.