Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NOWY SERWIS OBPON: WWW.ULGINAPFRON.PL - DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON ORAZ DLA KONTRAHENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULG WE WPŁATACH NA PFRON PROMOCJA - TYLKO DO 30 KWIETNI 2012 R. DARMOWY DOSTĘP I PREZENTACJA W SERWISIE DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

Artykuł nie posiada streszczeniaPROMOCJA!DO DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU DARMOWY DOSTĘPI PREZENTACJA NA 6 MIESIĘCY W SERWISIE DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON:


ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W SERWISIEWWW.ULGINAPFRON.PL


PROPONUJEMY KORZYSTANIE Z SERWISU W NASTĘPUJĄCYCH WARIANTACH:
UWAGA! SERWIS WWW.ULGINAPFRON.PL JEST NOWYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM. W PIERWSZEJ FAZIE ROZWOJU SERWISU OCZEKUJEMY GŁÓWNIE NA ZGŁOSZENIA OD FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON. PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ ROZPOCZNIEMY KAMPANIĘ REKLAMOWĄ WŚRÓD PŁATNIKÓW OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT DO PFRON POSZUKUJĄCYCH KONTRAHENTÓW. DO DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU OBOWIĄZUJĄ PROMOCYJNE, SYMBOLICZNE CENY PREZENTACJI W SERWISIE. WIĘCEJ W DZIALE "CENNIK" I "FORMULARZ ZAMÓWIENIA". ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI. WSZELKICH INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELAMY POD NUMEREM INFOLINII OBPON: 0801 00 30 31

Cennik

Usługa 1:

PREZENTACJA REKLAMOWA + PEŁNY DOSTĘP DO BAZ DANYCH
(dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON)
(w celu pozyskania kontrahentów)

Dane opublikowane w serwisie przez okres 6 lub12 miesięcy, widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników (wyłącznie kontrahentów, płatników obowiązkowych wpłat na PFRON, dane niedostępne dla innych firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON). Umieszczenie danych w formie prezentacji zwiększa szanse na pozyskanie odpowiedniego kontrahenta i uzyskanie korzyści wynikających z obniżenia wpłat na PFRON. Dodatkowo dostęp do baz danych wszystkich prezentacji kontrahentów poszukujących ulg we wpłatach na PFRON. Otrzymywanie raportów z informacją o nowych zdarzeniach w serwisie.

 • Wersja 6 miesięcznej prezentacji - cena: 290,00 zł + 23% VAT
  DOSTĘP I PREZENTACJA GRATIS (tylko w dniach 08.03.2012 – 30.04.2012)
 • Wersja 12 miesięcznej prezentacji - cena: 490,00 zł + 23% VAT
  CENA PROMOCYJNA: 290,00 zł + 23 % VAT (tylko w dniach 01.02.2012 – 30.04.2012)


Usługa 2:

PREZENTACJA REKLAMOWA + PEŁNY DOSTĘP DO BAZ DANYCH
(dla płatników obowiązkowych wpłat do PFRON)
(w celu skorzystania z ulg we wpłatach na PFRON oraz pozyskania kontrahentów)

Dane opublikowane w serwisie przez okres 6 lub 12 miesięcy, widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników (wyłącznie kontrahentów, firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON, dane niedostępne dla dla innych firm płatników obowiązkowych wpłat do PFRON). Umieszczenie danych w formie prezentacji zwiększa szanse na pozyskanie odpowiedniego kontrahenta i uzyskanie korzyści wynikających z obniżenia wpłat na PFRON. Dodatkowo dostęp do baz danych wszystkich prezentacji firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON. Otrzymywanie raportów z informacją o nowych zdarzeniach w serwisie.

 • Wersja 6 miesięcznej prezentacji - cena: 490,00 zł + 23% VAT
 • Wersja 12 miesięcznej prezentacji - cena: 690,00 zł + 23% VAT
ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI >>>

Usługa 3:

PEŁNY DOSTĘP DO BAZ DANYCH BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA PREZENTACJI REKLAMOWEJ
(dla wszystkich firm)
(w celu pozyskania kontrahentów)

Pełny dostęp do baz danych wszystkich użytkowników - kontrahentów (płatników na PFRON oraz udzielających ulg we wpłatach na PFRON) w ciągu wykupionego okresu abonamentowego, bez konieczności zamieszczania prezentacji reklamowej własnej firmy. Dostęp do baz danych zamieszczonych w serwisie zwiększa szanse na pozyskanie odpowiedniego kontrahenta i uzyskanie korzyści wynikających z obniżenia wpłat na PFRON lub zwiększenia sprzedaży produktów lub usług z wykorzystaniem naliczenia wpłat na PFRON dla kontrahenta. Otrzymywanie raportów z informacją o nowych zdarzeniach w serwisie.

 • Wersja 1 miesięcznego dostępu - cena: 190,00 zł + 23% VAT
 • Wersja 3 miesięcznego dostępu - cena: 290,00 zł + 23% VAT
 • Wersja 6 miesięcznego dostępu - cena: 390,00 zł + 23% VAT
 • Wersja 12 miesięcznego dostępu - cena: 490,00 zł + 23% VAT
Serwis ULGINAPFRON.PL to nowe narzędzie stworzone przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ma na celu udostępnienie niezbędnych baz danych o firmach udzielających ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz o kontrahentach (płatnikach obowiązkowych wpłat na PFRON), chcących skorzystać z obniżenia tych wpłat poprzez zakup różnego rodzaju usług i produktów lub poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Serwis skupia firmy będące pracodawcami osób niepełnosprawnych, spełniające warunki ustawy z dnia 29 października 2010 r. (art. 22) o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, które umożliwiają udzielanie kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON oraz firmy będące płatnikami obowiązkowych wpłat do PFRON wynikających z nieosiągania 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W SERWISIEWWW.ULGINAPFRON.PL

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBPON.PL

infolinia OBPON: 0801 00 30 31


tel. fax
(016) 670-63-02, 679 16 16
serwis internetowy:
www.obpon.pl
e-mail:
biuro@obpon.pl

OPIEKUNOWIE REGIONÓW:

Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie

Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie

Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41
e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie

Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45
e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie

Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46
e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.