Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NOWA USŁUGA OBPON: CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

Artykuł nie posiada streszczenia

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


zaprasza do skorzystania z usługi:
"CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON" wszystkich pracodawców - prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30%

i są, tym samym, uprawnieni do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy znacznie zawężyły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowej sytuacji (po 01.01.2011 r.) spora ilość przedsiębiorców (firm zobowiązanych do wpłat na PFRON) utraciła możliwość uzyskiwania ulg we wpłatach do PFRON poprzez widoczne zmniejszenie ilości firm uprawnionych do ich naliczania, a tylko niektórzy przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i którzy spełniają rygorystyczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i posiadają uprawnienie do ich naliczania.


Wobec wielu zapytań kierowanych do OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • •  ze strony firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - o możliwość udowodnienia przed kooperantem swoich uprawnień do naliczania ulg oraz wiarygodności jej wysokości,
 • •  ze strony kooperantów, którzy chcą potwierdzić wiarygodność otrzymywanych odpisów od pracodawców i ustrzec się przed sankcjami ewentualnych kontroli,

wprowadzamy usługę CERTYFIKACJI FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUGI CERTYFIKACJI:

Usługa certyfikacji polega na wizycie w siedzibie firmy konsultanta współpracującego z OBPON, weryfikacji struktury zatrudnienia w celu ustalenia, czy dana firma może udzielać ulg we wpłatach na PFRON zgodnie z obowiązującym prawem, zweryfikowania funduszu płac w firmie oraz generowanych przychodów celem ustalenia i potwierdzenia średniej wysokości ulg udzielanych w okresie ostatnich 3 miesięcy, sprawdzenia poprawności wysokości udzielanych ulg w ostatnich 6 miesiącach działalności. Wizyta skutkuje otrzymaniem certyfikatu OBPON zaświadczającego, że w ostatnich 3 miesiącach firma mogła udzielać ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości, która wyliczona zostanie w trakcie wykonywania czynności związanych z certyfikacją. Certyfikat zaświadcza również o możliwości naliczania ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości w okresie kolejnych 6 miesięcy (średni okres przyjęty na podstawie planów obrotów, funduszu płac i polityki zatrudnieniowej u pracodawcy). Po sześciu miesiącach certyfikat traci swoją ważność (data ważności certyfikatu). Możliwe jest maksymalnie jednokrotne przedłużenie ważności certyfikatu (otrzymanie nowego certyfikatu) o kolejne 6 miesięcy - przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 6 miesięcy odbywa się na podstawie danych przesyłanych do siedziby OBPON zawartych w specjalnym formularzu, który pracodawca otrzyma w trakcie pierwszej wizyty, a w którym zawarte będą tabele wpisowe dla uaktualnienia informacji będących przedmiotem certyfikacji (weryfikowanych podczas pierwszej wizyty konsultanta). Po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania pierwszego certyfikatu, w celu otrzymania kolejnego certyfikatu, wymagana jest ponowna wizyta naszego konsultanta w firmie. Usługa certyfikacji oraz przedłużenia ważności certyfikatu jest odpłatna. Ceny za wykonanie usługi ustalane są indywidualnie i zależą głównie od ilości zatrudnionych pracowników.

PODSTAWOWE KORZYŚCI Z UZYSKANIA CERTYFIKATU:
 • •  zyskanie wiarygodności wśród kontrahentów (również przy przetargach)
 • •  zyskanie pewności o poprawności naliczania ulg we wpłatach na PFRON
 • •  zwiększenie obrotów i ilości kontrahentów
 • •  telefoniczne potwierdzanie wiarygodności certyfikowanych firm pod kątem możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON wśród kontrahentów (w jednostce certyfikującej)

INFORMACJE ZAWARTE W CERTYFIKACIE:
 • •  nazwa firmy
 • •  adres siedziby
 • •  nip, regon, KRS
 • •  informacja o uprawnieniu zgodnie z prawem do naliczania ulg we wpłatach na PFRON wraz z podaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 3 miesiącach
 • •  informacja o średniej wysokości ulgi we wpłatach na PFRON w ostatnich 3 miesiącach
 • •  informacja o prognozie na kolejne 3 miesiące
 • •  informacja o numerze infolinii jednostki certyfikującej (OBPON) z możliwością telefonicznego potwierdzenia wiarygodności certyfikatu przez kontrahenta
 • •  data wystawienia certyfikatu
 • •  data ważności certyfikatu
 • •  imię i nazwisko oraz podpis konsultanta uczestniczącego w procesie certyfikacji
 • •  pieczęć OBPON

Z ramienia OBPON usługę certyfikacji wykonuje Pani Edyta Sieradzka

Edyta Sieradzka - zobacz więcej »
Edyta Sieradzka Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG, Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON.PL, konsultant, doradca w OBPON.PL - (inżynier, ekonomista)
zawód wykonywany: Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr
ORAZ INNI KONSULTANCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z OBPON:

Maciej Garwoliński
absolwent prawa i praktyk w ZPChr, Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu i Doradca Zawodowy. Doradca i specjalista rozliczeń SOD od 2004 roku. Doradca przy kontrolach NIK, US, UKS, PIP, PFRON.
 
zawód wykonywany: Doradca i  Członek Zarządu firm zatrudniających ON z otwartego rynku jak i ZPChr.
 
specjalizacje: doradztwo gospodarcze dla ZPChr ,doradztwo kadrowe dla ZPChr , porządkowanie funduszu ZFRON – weryfikacja przychodów i rozchodów oraz wyszukiwanie nie ujętych wydatków. rozliczanie pomocy publicznej SOD , rozliczanie pomocy de minimis, doradztwo w zakresie udzielania ulg we wpłatach PFRON .


Izabela ŚwierczewskaKONTAKT Z NAMI

Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.


Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie
Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41
e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie
Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45
e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46
e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.