Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OPRACOWANIE OBPON: JAK UZYSKAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie "ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ BEZ TAJEMNIC". Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) – dalej: ustawa o rehabilitacji. Wydawana przez Wojewodę decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wiąże się z rozmaitymi preferencjami dla pracodawcy, jak określone ulgi podatkowe oraz zwolnienia z niektórych opłat związanych z działalnością zakładu, a także z dodatkowymi instrumentami wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.

Stworzenie zakładu pracy dla osób niepełnosprawnych wymaga jednak zapewnienia odpowiednich warunków w miejscu pracy oraz specjalistycznej opieki - przede wszystkim medycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które kompleksowo przedstawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej począwszy od uzyskania statusu, poprzez przywileje i obowiązki z nim związane, po jego utratę. SPIS TREŚCI: 1. UZYSKANIE STATUSU KROK PO KROKU:  - JAK USTALIĆ WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA    POTRZEBY UBIEGANIA SIĘ O STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ,  - JAK PRZYSTOSOWAĆ BAZĘ ZAKŁADU DO POTRZEB OSÓB    NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  - JAK ZAPEWNIĆ DORAŹNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,  - CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK,   2. PRZYWILEJE NA CHRONIONYM RYNKU PRACY :  - ZWOLNIENIA Z NIEKTÓRYCH PODATKÓW I OPŁAT,  - DOFINANSOWANIE DO OPROCENTOWANIA KREDYTU,  - ZWROT KOSZTÓW BUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTÓW    I POMIESZCZEŃ ZAKŁADU, A TAKŻE KOSZTÓW    TRANSPORTOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH,  

3. INSTRUMENTY WSPARCIA DOSTĘPNE ZARÓWNO NA OTWARTYM JAK I     CHRONIONYM RYNKU PRACY:

 - DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW    NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  - POMOC W POSTACI ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA    PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,  - POMOC W POSTACI ZWROTU DODATKOWYCH KOSZTÓW ADAPTACJI    STANOWISK I POMIESZCZEŃ ZAKŁADU PRACY DO POTRZEB OSÓB    NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  - POMOC W POSTACI REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA    ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,  - POMOC SZKOLENIOWA DLA PRACODAWCÓW,  - ULGA WE WPŁATACH NA PFRON 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 5. UTRATA STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ 6. TABELE  - ZESTAWIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY  - WSPARCIE NA ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

materiał dostępny dla zalogowanych użytkowników

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl
Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 100zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (2,5), (5) lub (10) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.