Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: DOTYCZY SERWISU ULGI NA PFRON.PL I FIRM POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NALICZANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON DLA KONTRAHENTÓW

Artykuł nie posiada streszczenia


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administrator serwisu WWW.ULGINAPFRON.PL informuje: w katalogu "FIRMY NALICZAJĄCE ULGI WE WPŁATACH NA PFRON" znajduje się już ponad 40 prezentacji firm, które zechciały skorzystać z naszej oferty. Czekamy na kolejne zgłoszenia od firm, posiadających możliwość naliczania ulg dla kontrahentów.

    Jednocześnie informujemy, że od dnia 19.03.2012 roku rozpoczynamy kampanię reklamową wśród kilkudziesięciu tysięcy firm z całej Polski, zatrudniających powyżej 25 osób, płatników obowiązkowych składek do PFRON w celu skojarzenia ich z ofertami naszych Klientów (pracodawców osób niepełnosprawnych).

ZAPRASZAMY DO UMIESZCZENIA BEZPŁATNEJ PREZENTACJI WASZEJ FIRMY W NASZYM KATALOGU - JESTEŚMY PEWNI, ŻE DZIAŁANIA NASZE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POZYSKANIA NOWYCH KONTRAHENTÓW LUB TEŻ OPTYMALIZACJI JUŻ OBSŁUGIWANYCH KONTRAKTÓW, A DOCELOWO DO ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW W WASZYCH FIRMACH.

PROMOCJA!DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU DARMOWY DOSTĘPI PREZENTACJA NA 6 MIESIĘCY W SERWISIE DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON:


ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W SERWISIEWWW.ULGINAPFRON.PL


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBPON.PL

infolinia OBPON: 0801 00 30 31


tel. fax
(016) 670-63-02, 679 16 16
serwis internetowy:
www.obpon.pl
e-mail:
biuro@obpon.pl

OPIEKUNOWIE REGIONÓW:

Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie

Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie

Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41
e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie

Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45
e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie

Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46
e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.