Wracające zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych. Konsultacje projektu

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy, która przyznaje zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r. Projekt zmian został przesłany do konsultacji międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi.

 

Działanie Ministerstwa to reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13). Trybunał orzekł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z Konstytucją. Chodziło o odebranie wsparcia opiekunom osób niepełnosprawnych (nie wszystkim), w sposób łamiący zasadę nienaruszalności praw nabytych oraz zasadę zaufania obywateli do Państwa.

Osoby, które decydowały się opiekować niepełnosprawnymi, niepodejmując lub rezygnując z zatrudnienia, wiedziały, że z tytułu sprawowania opieki otrzymają świadczenie. Po jakimś czasie okazało się, że nie przysługuje im już pomoc, ponieważ zdecydowano o zaostrzeniu kryteriów przyznawania wsparcia. W wyroku Trybunał nie kwestionował poprawności nowych, ostrzejszych kryteriów, a jedynie kształt przepisów przejściowych, które powinny być skonstruowane w sposób pozwalający osobom tracącym wsparcie, na dostosowanie się do nowej sytuacji .

Jeśli propozycje resortu pracy zyskają akceptację opiekunowie mają szansę odzyskać świadczenia.


więcej:

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-ustaleniu-i-wyplacie-zasilkow-dla-opiekunow/


Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6585,zasilki-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych.html

 

obywatelskieinfo.ngo.pl

07.02.2014 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.