PROMOCJA OBPON: Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON – użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) twórca aplikacji internetowej do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' informuje, iż uruchamia kolejne narzędzie, które pomoże Państwu w pozyskiwaniu nowych kontrahentów i wpłynie na konkurencyjność Państwa firmy.

 

W chwili obecnej firma OBPON, dla wszystkich swoich klientów, którzy wykupili bądź zdecydują się na korzystanie z aplikacji ewidencjaulg.pl oferuje prezentację firmy w swoim serwisie ulginapfron.pl przez okres 12 miesięcy BEZPŁATNIE. Korzystając z naszej aplikacji oprócz korzyści związanych z funkcjonalnością naszej aplikacji zyskujecie Państwo możliwość darmowej reklamy i pozyskania nowych kontrahentów. 

WAŻNE!

Wszystkie zapytania kierowane do naszej firmy w zakresie możliwości skorzystania z ulg we wpłatach na PFRON za pośrednictwem serwisu www.ulginapfron.pl od potencjalnych kontrahentów będą automatycznie kierowane do wszystkich korzystających z aplikacji “EWIDENCJA ULG.PL”, celem skojarzenia naszych Klientów z potencjalnymi kontrahentami. Już dziś posiadamy wiele zapytań od firm poszukujących kooperacji z pracodawcami udzielającymi ulg we wpłatach na PFRON. Jesteśmy przekonani, że po 1 lipca 2016 r. wraz z wejściem w życie zmian w art. 22 - popyt na korzystanie z usług firm uprawnionych do naliczania ulgi we wpłatach na PFRON znacznie się zwiększy. Bądźcie pierwsi w otrzymywaniu z naszej bazy zapytań od kontrahentów z całej Polski!

 

Serwis ULGINAPFRON.PL to narzędzie stworzone przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, mające na celu udostępnienie niezbędnych baz danych o firmach udzielających ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Serwis skupia firmy będące pracodawcami osób niepełnosprawnych, spełniające warunki umożliwiające udzielanie ulg kontrahentom od 1 lipca 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (projekt z dnia 14 czerwca 2016 r.).

  

Firmy zgromadzone w serwisie ulginapfron.pl będą stanowiły jedyną, rzetelną, aktualnie istniejącą bazę pracodawców, dzięki której wszystkie firmy chcące skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON poprzez zakup różnego rodzaju usług i produktów będą mogły w łatwy, szybki sposób znaleźć odpowiedniego kontrahenta.

 W celu zamieszczenia prezentacji prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego, który pozwoli naszym grafikom na przygotowanie prezentacji Państwa firmy.

Umieszczenie danych w formie prezentacji zwiększa szanse na pozyskanie nowego kontrahenta!

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.