GWIAZDKOWA PROMOCJA OBPON: 'EWIDENCJA ULG 2016' W REWELACYJNEJ CENIE!

Szanowni Państwo, pracodawcy udzielający ulg we wpłatach na PFRON, chcielibyśmy poinformować, że z aplikacji ewidencjaulg.pl korzystają już setki pracodawców osób niepełnosprawnych z całej Polski.Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z nowym rokiem możecie Państwo zmienić dotychczas stosowane rozwiązania dotyczące spełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji ulg we wpłatach na PFRON. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowe wystawione ulgi, tj. INF-U będą zapisywane ponownie od numeru pierwszego, czyli na rok 2017 będzie tworzona nowa ewidencja.

W związku z powyższym OBPON proponuje wszystkim Państwu możliwość korzystania z najlepszego rozwiązania jakie funkcjonuje na rynku, z aplikacji EWIDENCJAULG2016 w rewelacyjnej ofercie!

 TYLKO W APLIKACJI EWIDENCJAULG2016 stworzonej przez
OGÓLNOPOLSKĄ BAZĘ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

1. IMPORT DANYCH Z PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH!

2. IMPORT DANYCH DO e-PFRON2 Z PROGRAMU EWIDENCJAULG2016

3. BRAK DODATKOWYCH OPŁAT ZA MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI APLIKACJI EWIDENCJAULG2016 Z PAŃSTWA SYSTEMAMI KSIĘGOWYMI

4. BEZPŁATNA PREZENTACJA DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON W SERWISIE ULGINAPFRON.PL!

5. WDROŻONY CERTYFIKAT SSL W APLIKACJI EWIDENCJAULG2016

6. APLIKACJA e-SOD GRATINS PRZEZ 12 MIESIĘCY!

 

Aplikacja EWIDENCJAULG2016 opracowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Jest tworzona przez programistów OBPON pod opieką merytoryczną Pani Edyty Sieradzkiej - wybitnego specjalisty w dziedzinie funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń oraz ulg we wpłatach na PFRON oraz organizacji pracodawców OBPON.ORG, dzięki czemu posiadamy wpływ na kształtowanie prawa oraz przekazywanie wiedzy wszystkim pracodawcom w Polsce poprzez serwisy informacyjne, wydawnictwa i szkolenia.

EWIDENCJAULG2016 jest bardzo prosta w prowadzeniu i niezbędna dla każdego pracodawcy udzielającego ulgi we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Handlowcy - zespół sprzedaży

Agnieszka Jasińska
tel. (16) 670-63-02, (16) 679-16-16 wew. 35, e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Agnieszka Lewandowska
tel. (16) 670-63-02, (16) 679-16-16 wew. 46, e-mail: a.lewandowska@obpon.pl
regiony: mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Jakub Trelka
tel. (16) 670-63-02, (16) 679-16-16 wew. 37, e-mail: j.trelka@obpon.pl
regiony: łódzkie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.