SZKOLENIE OBPON: 'Priorytety i zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON, udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON i prowadzeniu ZFRON w 2017 roku' - wykładowca: Edyta Sieradzka

   

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

 

"Priorytety i zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON, udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON i prowadzeniu ZFRON w 2017 roku"

wykładowca: EDYTA SIERADZKA

UWAGA!
Informujemy, że zostały ostatnie miejsca na szkolenie w:

Katowicach - 20.01.2017 r.
Gdańsku - 25.01.2017 r.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszyły się ostatnio organizowane przez firmę OBPON szkolenia, "Kurs na specjalistę ds. uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON (...)" oraz mając na uwadze zapytania o kolejne szkolenia spływające do naszej firmy informujemy o zorganizowaniu kolejnego cyklu szkoleń, który odbędzie się w styczniu 2017 r.

Na szkoleniach zostaną omówione zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON, udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON i prowadzeniu ZFRON w 2017 r. Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uwzględnia wszelkie najnowsze stanowiska, interpretacje, wyjaśnienia BON,PFRON, UOKiK i ZUS dot. kwestii uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON, ponoszenia kosztów płacy i udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Serdecznie zapraszamy!

 

Cykl szkoleń poprowadzi Pani Edyta Sieradzka - Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG


Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarządzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000 (akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicz nego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.obpon.pl, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

 

Terminy wraz z miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenia:

1.

Rzeszów - 18.01.2017 r. (środa)

Hotel Classic

ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów

www.hotelclassic.pl

BRAK MIEJSC!

2.

Kraków - 19.01.2017 r. (czwartek)

Hotel Atrium

ul. Krzywa 7, 31-149 Kraków

www.hotelatrium.pl

BRAK MIEJSC!

3.

Katowice - 20.01.2017 r. (piątek)

Novotel Katowice Centrum

AL. Roździeńskiego 16, 16-202 Katowice

www.novotel.com

OSTATNIE MIEJSCA!

4.

Warszawa - 24.01.2017 r. (wtorek)

Centrum Hotelowo-Konferencyjne WALD

ul. Połczyńska 52, 01-337 Warszawa

www.wald.pl

BRAK MIEJSC!

5.

Gdańsk - 25.01.2017 r. (środa)

AMBER Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

www.amber-hotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

6.

Poznań - 26.01.2017 r. (czwartek)

Grand Royal Sp. z o.o. (dawniej Hotel Twardowski)

ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań

www.grandroyalhotel.pl

BRAK MIEJSC!

7.

Wrocław - 27.01.2017 r. (piątek)

NOVOTEL WROCŁAW CITY

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.com

BRAK MIEJSC!PROGREM SZKOLENIA:

I. Propozycje PFRON, Pracodawców, Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Organizacji Pozarządowych w zakresie zmian w ustawie o rehabilitacji, wpływające na zatrudnianie osób niepełnosprawnych , uzyskiwanie dofinansowań z PFRON, udzielanie ulg i prowadzenie zfron w 2017 r. - bardzo ważne propozycje zgłoszone do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

II. System orzecznictwa w Polsce w 2017 roku:

 • orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce w 2017 r. i ich wpływ na status niepełnosprawnego;
 • schorzenia specjalne w praktyce występowania o zwiększone dofinansowanie według najnowszych interpretacji BON
 • ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności, a drugie wydane orzeczenie lub kolejne.
 • pokrywanie się ważności 2 orzeczeń np. z ZUS i PZO stwierdzających inne stopnie niepełnosprawności (ich wpływ na uzyskiwanie pomocy publicznej i zapewnienie prawidłowego stosowania KP i ustawy o rehabilitacji)
 • procedura sprawdzania orzeczeń podczas kontroli przez inspektorów PFRON, NIK, Urzędów Wojewódzkich itd.
 • tzw. "przekładanie" orzeczeń na stopnie niepełnosprawności
 • zastosowanie art. 2a ust. 2 i 3 dotyczące wliczania pracownika do osób niepełnosprawności
 • zastosowanie art. 2a ust. 4 dot. schorzeń szczególnych

III. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - procedury związane z uzyskiwaną pomocą publiczną z PFRON w 2017 roku.

Zmiany po 1 stycznia 2017 roku dot. dofinansowań (teoria):

 • kwoty dofinansowań w 2017 r.
 • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2017 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
 • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań w 2017 r. Limit kosztów płacy
 • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2016 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi – WAŻNE sprawozdania finansowane za 2016 r. wysłane do Oddziałów PFRON;
 • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2017 r.
 • efekt zachęty po 1 sierpnia 2017 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 na WN-D (zmiana od sierpnia 2016r. Nowe stanowisko PFRON)
 • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON)
 • dofinansowanie a wymiar czasu pracy;
 • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 r.
 • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o rehabilitacji
 • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
 • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON
 • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
 • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
 • Omówienie wypełniania nowej INF-O-PP – NOWY wzór INF-O-PP w 2017 r. a pierwszy wniosek Wn-D za styczeń 2017 r.
 • zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r.
 • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r.
 • zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r. - wypełnienie INF-D-P i Wn-D.
 • WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z kontroli)
 • mówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 lipca 2016 r.
 • REFUNDACJA SKŁADEK Z PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, omówienie i wypełnienie (WN-U-G, WN-U-A)

IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON w 2017 r. , PROWADZENIE DOKUMENTACJI DOT. ROZLICZEŃ Z PFRON. WAŻNE –DO 20 stycznia 2017r. ROZLICZENIE ROCZNE Z PFRON ZA 2016 r. !

 1. Art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji - omówienie i wypełnienie (INF-1, INF-2, INF-Z)
  Szczegółowe omówienia zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dziennik Ustaw 2016, poz. 938 (NOWE WZORY INF-1, INF-2, INF-Z) - nowe wyliczenie stanów zatrudnienia wykazywanych w części C1, nowe przypisy do wzoru, konieczność wypełnienia INF-Z - kiedy?)
 2. Art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji - omówienie schorzeń obniżających wpłaty na PFRON i ich dokumentowanie po 1 lipca 2016 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) -szczegółowe omówienie
 3. Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji - DEKLARACJE we wpłatach na PFRON - szczegółowe omówienie i wypełnienie (DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-IIa, DEK-II-u, DEK-R, DEK-Z (nowe zasady)
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2016, poz. 956) - Dziennik Ustaw 2016, poz. 956

V. UDZIELANIE ULG WE WPŁATACH NA PFRON w 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, poz. 928 - omówienie

- Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (WAŻNE- ZMIANY PO 1 stycznia 2017 r. )
- Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie

 • WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych - zmiana, która nie będzie już dopuszczała korzystania dodatkowo oprócz orzeczeń z zaświadczeń lekarzy specjalistów dot. schorzeń szczególnych
 • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
 • termin wystawienia faktury i obowiązek jej wystawienia za wykonaną usługę lub produkcję do danego miesiąca
 • wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne
 • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana
 • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE po 1 stycznia 2017 r. (zmiana kwoty do wyliczenia poz. 35 na INF-U)
 • zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%
 • zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 miesięcy
 • zmiana definicji pracownika po 1 stycznia 2017 r. na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
 • WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg po 1 stycznia 2017 r.
 • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
 • ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
 • BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
 • WAŻNE: nowy art. 22b nakładający na sprzedających kar z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
 • BARDZO WAŻNE: SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOT. ART. 22, WYPEŁNIENIE DRUKÓW INF-U, INF-U-1
 • POKAZANIE WERSJI DEMO APLIKACJI OBPON - EWIDENCJA ULG WE WPŁATACH NA PFRON w 2017 r.

VI. ZFRON - rozporządzenie dot. zfron - omówienie (zpchr + byłe zpchr), GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI ZFRON w 2017 r. i uzyskiwanie zaświadczeń o pomocy de minimis w 2017 r. (TERMINY)

 1. Obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron
 2. Ewidencja zfron - wpływy i wydatki
 3. katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
 4. wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidulaną
 5. tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów
 6. procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 7. termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość
 8. Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr)
 9. limit pomocy de minimis a powiązania firm
 10. definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de minimis
 11. termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)

Pytania od uczestników szkoleń

 

Opracowanie dla OBPON, 06.12.2016 r. - Edyta Sieradzka (program autorski)INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenia trwają od godziny 10.00 do godziny 15.30.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenia przyjmowane będą nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na numer faksu: (16) 670 63 02 wew. 34, lub 33 oraz e-mailem (skan wypełnionej karty zgłoszeniowej) na adres [email protected]
Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.00 - 13.30 - lunch
13.30 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatówCENNIK SZKOLEŃ:

DLA KLIENTÓW  
cena: 430,00 zł + 23% VAT
cena: 410,00 zł + 23% VAT dla 2 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
cena: 390,00 zł + 23% VAT dla 3 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług: (,, )
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 460,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VATdla 2 osoby z tej samej firmy
cena: 420,00 zł + 23% VATdla 3 osoby z tej samej firmyKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.