Komisja Europejska przykręci nam grzejniki

Pompy ciepła, bojlery, systemy klimatyzacyjne i inne popularne urządzenia będą musiały zużywać mniej energii. Albo znikną z rynku

 

Po żarówkach i odkurzaczach (produkcji modeli o mocy większej niż 1600 W zakazano we wrześniu 2014 r.) na tapecie Komisji Europejskiej znalazł się sprzęt do ogrzewania i chłodzenia. Brukselscy urzędnicy przygotowali katalog urządzeń, które zostaną dopuszczone do sprzedaży w europejskich sklepach w 2018 r. tylko pod warunkiem, że spełnią wymogi ekoprojektu. Dokument określa m.in. parametry dotyczące zużycia energii i maksymalnego poziomu emitowanego hałasu.

Kwestię energooszczędności różnych sprzętów reguluje unijna dyrektywa o ekoprojekcie z 2009 r. (2009/125/WE), ale robi to jedynie ogólnie. Konkretne standardy i limity, do których muszą się dostosować producenci urządzeń, znajdują się w kilkunastu rozporządzeniach. Teraz przygotowano kolejne, które obejmuje:

sprzęt do ogrzewania, którego pojemność cieplna (stosunek ilości dostarczonego ciepła do temperatury) nie przekracza 1 megawata (MW), np. pompy cieplne i podgrzewacze wody,

urządzenia chłodzące o mocy chłodniczej nie większej niż 2 MW, np. kontenery chłodnicze, instalacje wody lodowej (tzw. chillery) wykorzystywane w klimatyzacji,

klimakonwektory, czyli popularne głównie w biurach produkty, które zimą pełnią funkcję grzejników, z kolei latem schładzają pomieszczenia.

Dla wszystkich tych urządzeń Unia ustaliła nowe normy zużycia prądu, a także emisji do atmosfery dwutlenku azotu (w dokumencie są one ujęte w formie technicznych wskaźników efektywności energetycznej). Jeśli zostaną one spełnione (bez szkody dla wydajności produktów), to – według unijnych wyliczeń – nowy sprzęt pochłaniał będzie o prawie 10 proc. energii mniej niż ten produkowany obecnie.

Oprócz nowych wymogów dla urządzeń grzewczych i chłodniczych Bruksela przedstawiła także projekt regulacji dotyczącej procesu weryfikacji. Chodzi u ustalanie, czy dany produkt spełnia standardy i ma zgodne z prawdą etykiety energetyczne (pokazują one, jak dużo prądu zużywa urządzenie – w skali od A do G). Dziś niektóre firmy z branży AGD i RTV manipulują marginesami tolerancji dopuszczalnymi przy pomiarze parametrów i w ten sposób poprawiają ekologiczną klasę swoich produktów.

– Tolerancja w pomiarach powinna być wykorzystywana tylko przez inspekcję nadzoru. Dlatego cieszymy się, że Komisja Europejska to poprawiła – zapewnia Radosław Maj ze stowarzyszenia CECED zrzeszającego pracodawców z branży AGD. Jego zdaniem znaczna część nowoczesnych pralek, lodówek czy zmywarkek spełnia bardziej wyśrubowane normy, niż w swoich rozporządzeniach zakładała czy zakłada Komisja Europejska. – Dziś producenci potrafią bez problemu zmniejszać moc sprzętu, podnosząc jednocześnie jego wydajność. Unijne wymogi traktowane są raczej jako absolutne minimum – przekonuje.

W najbliższych miesiącach unijni urzędnicy mają przedstawić także nowe ekologiczne normy dla czajników elektrycznych, wind, suszarek do rąk, paneli słonecznych oraz systemów monitorowania budynków.

– Dodatkowo od września z europejskiego rynku będą musiały zostać wycofane wszystkie odkurzacze o mocy powyżej 900 W. Ale już teraz część produkowanych urządzeń nie przekracza tej normy – podkreśla Maj z CECED.

Początkowo Unia zamierzała narzucić bardziej rygorystyczne standardy także na producentów tosterów i suszarek do włosów. Jednak wycofała się z tego pomysłu z powodu... brexitu. Tuż przed referendum eurosceptycy wskazywali, że to właśnie takie regulacje doprowadzają do rozpadu Unii. 

Brukselska ekologia

Emilia Świętochowska

Źródło: Gazeta Prawna, 17.01.2017 r.

https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/4196/gazeta-prawna.html

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.