Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

Od 30 tys. do 100 tys. zł – tyle może wynieść kwota dofinansowania w konkursie ofert „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego przez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

 

W 2018 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. Ubiegłoroczna kwota dotacji na wsparcie projektów realizowanych w ramach konkursu wyniosła 2 808 695 zł, a wsparcie finansowe uzyskało 46 podmiotów.

 

W ramach projektu wyznaczone są następujące cele:

  • Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
  • Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku. W ramach konkursu nie przewiduje się składania oferty wspólnej. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2018 roku.

 

Środki mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

  • Zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób zaburzeniami psychicznymi,
  • Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 15% kwoty dotacji.

 

źródło: MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.