Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej PFRON

20 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otwierające kadencję Rady w latach 2017-2019.

 

W skład Rady Nadzorczej PFRON na lata 2017-2019 weszli:

 1. Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Rady Nadzorczej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Adam Galewski – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 3. Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 4. Iwonna Kulikowska – przedstawiciel Ministra Finansów
 5. Bernarda Machniak – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
 6. Jacek Męcina – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan
 7. Mariusz Mituś – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 8. Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 9. Krzysztof Rowiński – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 10. Jan Zając – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Zofia Żuk – przedstawiciel Business Centre Club

Do zadań Rady Nadzorczej Funduszu należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu;
 2. opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika;
 3. zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez Fundusz pożyczek;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców Prezesa Zarządu;
 5. dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu;
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu;
 7. składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu.

 

 źródło: PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.