SZKOLENIE OBPON: 'Ważne zmiany przepisów prawnych w ustawie o rehabilitacji i ustawach dot. ZUS, KP, KPA wchodzących w życie w I, II i III kwartale 2018 roku dla pracodawców osób niepełnosprawnych oraz firm zobowiązanych do wpłat na PFRON' - wykładowca: Edyta Sieradzka UWAGA - OSTATNIE MIEJSCA: Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra

SZKOLENIE OBPONOGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń (12 miast) adresowany do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

"Ważne zmiany przepisów prawnych w ustawie o rehabilitacji i ustawach dot. ZUS, KP, KPA wchodzących w życie w I, II i III kwartale 2018 roku dla pracodawców osób niepełnosprawnych oraz firm zobowiązanych do wpłat na PFRON"

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze zmiany w zakresie m.in: terminowości ponoszenia kosztów płacy w zakresie składek ZUS, wypłaty wynagrodzeń, wyliczenia wskaźników wg ustawy o rehabilitacji i wg rozp. KE 651/2014, wpłat obowiązkowych na PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON – zmiana art. 22, dwuinstancyjności w PFRON, prowadzenia zfron, obowiązków zpchr, wykazywania efektu zachęty, postępowań sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez PFRON.

Praktyczne szkolenie prawne z w/w przepisów i zmian w ustawach!

 

wykładowca: EDYTA SIERADZKA
Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.Szanowni Państwo,

W związku z kolejną procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o rehabilitacji, która ma wejść w życie od 1.02.2018 r., dotyczącą zmian zarówno dla firm, które wpłacają do PFRON wpłaty obowiązkowe lub udzielają ulg we wpłatach na PFRON jak i dla firm, które ubiegają się w PFRON o pomoc publiczną, dodatkowo w związku z ważnymi zmianami w ustawach o SUS, KP i KPA, które wpływają na ubieganie i uzyskiwanie dofinansowań z PFRON oraz w związku z bardzo dużą ilością zapytań o kolejne szkolenia spływające do naszej firmy - informujemy o zorganizowaniu kolejnego cyklu szkoleń, który odbędzie się w lutym i marcu 2018 r. w 12 miastach w Polsce.

Na szkoleniach zostaną omówione wszystkie zmiany ujęte obecnie jeszcze w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 19.12.2017 r., zostaną również omówione zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON w połączeniu ze zmianą ustawy o sus, udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON (nowelizacja ustawy + zmiana stanowiska BON i PFRON w zakresie ustawy o centralizacji VAT-u), procedura obecnie prowadzonych przez PFRON postępowań sprawdzających i administracyjnych, dwuinstancyjności w PFRON, możliwości złożenia odwołań od wydanych decyzji PFRON przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, rozliczeń z PFRON zarówno przez firmy wpłacające obowiązkowe wpłaty na PFRON (wypełnienie DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, DEK-R) oraz rozliczeń z PFRON przez zpchr, byłe zpchr, pracodawców działających na otwartym rynku i osiągającym 6% wskaźnik osób niepełnosprawnych (wypełnienie INF-1, INF-2, INF-Z oraz DEK-II-a, DEK-R i DEK-II-u).

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uwzględnia wszelkie najnowsze stanowiska, interpretacje, wyjaśnienia BON, PFRON, UOKiK i ZUS dot. kwestii uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON, ponoszenia kosztów płacy i udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Serdecznie zapraszamy!

 

Terminy wraz z miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenie:

CYKL I
1.

Olsztyn - 13.02.2018 r. (wtorek)

Hotel Dyplomat

ul. Dąbrowszczaków 28, 10-540 Olsztyn

www.hoteldyplomat.com

OSTATNIE MIEJSCA!

2.

Warszawa - 14.02.2018 r. (środa)

Hotel Arkadia Royal S.J.

ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa

www.arkadiaroyal.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

3.

Łódź - 15.02.2018 r. (czwartek)

Boutique Hotel's III

al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź

www.hotels24.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

4.

Katowice - 16.02.2018 r. (piątek)

Hotel Katowice

Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

www.hotel-katowice.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

CYKL II
5.

Gdańsk - 27.02.2018 r. (wtorek)

AMBER Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

www.amber-hotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

6.

Bydgoszcz - 28.02.2018 r. (środa)

HOTEL BRDA

ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz

www.hotelbrda.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

7.

Poznań - 1.03.2018 r. (czwartek)

Grand Royal Sp. z o.o. (dawniej Hotel Twardowski)

ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań

www.grandroyalhotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

8.

Zielona Góra - 2.03.2018 r. (piątek)

Amadeus Hotel

ul. Jedności 87a, 65-001 Zielona Góra

www.amadeushotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

CYKL III
9.

Rzeszów - 13.03.2018 r. (wtorek)

HOTEL RZESZÓW

Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

www.hotelrzeszow.com.pl

10.

Kielce - 14.03.2018 r. (środa)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN

25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4

www.teczowy.com

11.

Kraków - 15.03.2018 r. (czwartek)

Hotel Europejski

ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków

www.he.pl

12.

Wrocław - 16.03.2018 r. (piątek)

NOVOTEL WROCŁAW CITY

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.comPLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.30 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatówPROGRAM SZKOLENIA:

I. NOWELIZACJA USTAWY O REHABILITACJI - wchodząca w życie od 1.02.2018 r. - szczegółowe omówienie wszystkich zmian dla pracodawców osób niepełnosprawnych i firm wpłacających wpłaty na PFRON - ważne - bardzo znacząca zmiana w zakresie art. 22 tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON, Dwuinstancyjności w PFRON tj. Odwołań od Decyzji Prezesa PFRON, Wojewody, Termin wejścia zmian w art. 22 a przepisy przejściowe, Centralizacja VAT-u po 1.01.2017 r.a prawo do udzielenia ulg we wpłatach na PFRON przez sprzedającego (zmiana stanowiska BON i PFRON z 22.12.2017 r.a przepis ujęty w nowelizacji ustawy - od kiedy go stosować), nowa definicja wyliczenia wskaźnika zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na potrzeby bycia sprzedającym, procedury zawiadomienia o możliwości udzielenia klientowi ulgi we wpłacie na PFRON, korespondencja sprzedający - klient), zmiana wysokości ulgi we wpłatach wpłatach na PFRON - wejście w życie zmiany).
Kwestie związane z byciem zpchr i prowadzeniem zfron:

II. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ W PFRON O MIESIĘCZNE DOFINANSOWANIE W 2018 r.

 1. składki ZUS - jedno konto w ZUS (e-składka zmiana w ustawie o sus a terminowość ponoszenia kosztów płacy
 2. definicja kosztów płacy
 3. wykazanie efektu zachęty (metoda ilościowa i jakościowa) na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego
 4. brak potrzeby wykazania efektu zachęty na pracownika, który w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy nabył status osoby niepełnosprawnej (przypadki - omówienie)
 5. interpretacja orzeczeń o niepełnosprawności - wydanych przez ZUS, Powiatowe Zespoły i Wojewódzkie, (orzeczenia MSWiA, MON, KRUS, KIZ wydane przed 1.01.1998 r.)
 6. zbieg orzeczeń w zakładzie
 7. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 8. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 5 załącznika nr 1 rozporządzenia KE 651/2014 - wykazanie efektu zachęty metoda ilościowa (poz. 39 i 41 na Wn-D)
 9. płaca minimalna a kwoty maksymalnego dofinansowania w 2018 r.
 10. postępowania sprawdzające prowadzone przez PFRON - ręczne blokady SOD-u
 11. postępowania administracyjne prowadzone przez PFRON - wstrzymanie bieżącego dofinansowania
 12. kontrole PFRON dot. art. 26a-c - w zakresie miesięcznego dofinansowania
 13. limit kosztów płacy a kwota dofinansowania do wypłaty w 2018 r.
 14. zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego a termin zgłoszenia go do SODiR - nowe wytyczne BON
 15. odwołanie od decyzji Prezesa PFRON (ważne zmiany) - dwuinstancyjność w PFRON a decyzje wydane przed wejściem w życie nowelizacji ustawy
 16. sprawozdania finansowe firm a sytuacja ekonomiczna firmy
 17. powiązania pomiędzy firmami i wypełnienie INF-O-PP
 18. wysłanie wniosku Wn-D za styczeń 2018 r. do 25 lutego 2018 r. - nowa procedura - WAŻNE
 19. korekty wniosków Wn-D a załącznik INF-O-PP
 20. wypełnienie INF-O-PP w 2018 r.
 21. limit pomocy publicznej z tytułu dofinansowań a firmy powiązane w 2018 r.
 22. łączenie kwoty dofinansowania z inną pomocą publiczną (wypełnienie poz. 49 i 53 na INF-D-P oraz części E w INF-O-PP
 23. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie dofinansowań

III. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON w 2018 r. (procedury w zakresie udzielania ulg ważne do 30.06.2018 r. a nowe prawo w zakresie art.22 po 1.07.2018 r.)

 1. omówienie - najważniejszych zmian ujętych w nowelizacji ustawy o rehabilitacji tj. art. 22 - BARDZO WAŻNE ZMIANY ZARÓWNO DLA FIRM WPŁACAJĄCYCH DO PFRON WPŁATY OBOWIĄZKOWE JAK I DLA SPRZEDAJĄCYCH udzielających ulg !!!
 2. omówienie zmian w zakresie nowelizacji rozporządzenia dot. art. 22 (zmiana druku INF-U i INF-1-u)
 3. zmiana kwoty wynagrodzeń począwszy od przychodów za styczeń 2018 r. (zmiana wyliczenia poz. 35 na INF-U)
 4. ograniczenie wysokości wartości udzielanej ulg i(do 50% wartości faktury netto - data wejścia w życie tej zmiany)
 5. zmiana wyliczenia wskaźników na potrzeby bycia sprzedającym
 6. procedury dot. zawiadomień klientów o uldze
 7. procedury dot. uzyskania informacji od klienta, że chce skorzystać z ulgi
 8. kary z tytułu braku zawiadomienia klienta
 9. przepisy przejściowe w zakresie zmiany art. 22
 10. prowadzenie Ewidencji udzielanych ulg po 1 stycznia 2018 r.
 11. korekty wystawionych INF-U dla np. Gmin - zmiana stanowiska BON i PFRON z 22.12.2017 r.
 12. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON - BARDZO WAŻNE

IV. ZMIANA ROZPORZĄDZENIA OD 1.01.2018 R. W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W PFRON (ZMIANA ROZPORZĄDZENIA DOT. INF-ÓW I DEK-ÓW) - omówienie nowego wzoru INF-1, INF-Z i INF-2

V. PROWADZENIE ZFRON W 2018 ROKU PRZEZ ZPCHR I BYŁE ZPCHR - WYDATKI A CELOWOŚĆ, NAJNOWSZE STANOWISKA WSA, NSA DOT. WYDATKOWANIA ZFRON

VI. POSIADANIE STATUSU ZPCHR W 2018 R. - OBOWIĄZKI A UPRAWNIENIA

VII. PANEL DLA FIRM WPŁACAJĄCYCH WPŁATY OBOWIĄZKOWE NA PFRON W 2018 R.

 1. omówienie deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-1-u, DEK-R - zmiany w deklaracjach
 2. zmiana przeciętnego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2018 r. a kwota wpłat obowiązkowych
 3. wyliczanie wskaźników osób ogółem i niepełnosprawnych zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 4. korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON - omówienie bardzo ważnych zmian wynikających z nowelizacji ustawy
 5. korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
 6. zastosowanie art. 2a ustawy o rehabilitacji w kontekście zaliczenia pracownika do osób niepełnosprawnych

VIII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO WYNIKAJĄCE Z KP I USTAWY O REHABILITACJI

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA ZADANE PRZEZ UCZESTNIKÓWWARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33
  lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

WAŻNE!

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OBPON.PL OTRZYMA BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TELEFONICZNYCH PORAD EKSPERTA - PANI EDYTY SIERADZKIEJ W OKREŚLONYCH TERMINACH I GODZINACH PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SZKOLEŃ ZA POŚREDNICTWEM SPECJALNIE UTWORZONEJ INFOLINII.

W ZAKRESIE KONSULTACJI PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ USTAWY O REHABILITACJI ORAZ WSZYSTKICH TEMATÓW PORUSZONYCH PODCZAS SZKOLEŃ BĘDZIE MOŻNA ZADZWONIĆ DO PANI EDYTY SIERADZKIEJ,W DNIACH 22.03.2018 i 28.03.2018 W GODZINACH od 9.00 do 15.00. SPECJALNY NUMER INFOLINII ZOSTANIE PRZEKAZANY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PODCZAS SZKOLEŃ

 

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.30-16.00.CENNIK SZKOLENIA:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.