Opracowanie OBPON: Programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w polskich miastach

Kolejne polskie miasto opracowało własny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Po Krakowie, który stworzył Kartę Rodziny z Niepełnosprawnościami, dobrą praktykę stosuje Łódź. Gród nad Nerem realizuje projekt finansowany w bardzo dużym stopniu z funduszy unijnych. Jego celem nadrzędnym jest aktywizacja zawodowa zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów.

 

Opracowanie OBPONNiemal 5 milionów złotych wynosi dofinansowanie ze środków wspólnotowych programu „Opiekuńcza Łódź”. Przedsięwzięcie, którego realizacja zaplanowana jest od października 2017 do końca września 2019 roku, ma charakter kompleksowy. Za każdy obszar odpowiedzialny jest inny podmiot, a wszystko koordynuje łódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Najpierw cięcia, teraz program

W pierwszej połowie 2017 niepełnosprawni z Łodzi musieli się zmierzyć z trudną rzeczywistością. Okazało się bowiem, że władze miasta – konkretnie odpowiedzialny za politykę społeczną wiceprezydent Tomasz Trela – nie zagwarantowały finansowania na stosownym poziomie usług dla osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem magistratu winny był wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Miasto podjęło wprawdzie próby renegocjacji umów z wykonawcami realizującymi opiekę, ale ci nie zgodzili się na znaczne cięcia. W efekcie liczba godzin usług opiekuńczych świadczonych na terenie miasta została zmniejszona z 77 tysięcy do 44 tysięcy. Program „Opiekuńcza Łódź” ma stanowić swego rodzaju rekompensatę tego stanu rzeczy. I trzeba przyznać, że przynajmniej w założeniach wygląda całkiem obiecująco.

 

Pomoc dla każdego

Udział w przedsięwzięciu może wziąć łącznie do 422 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (również osoby chore psychicznie). Nie jest to skierowane wyłącznie do podopiecznych MOPS-u. Projekt posiada też 170 miejsc dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Jak można przeczytać w opisie, celem programu jest  zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Zaangażowane w prowadzenie inicjatywy zostało Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”, a także Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce” i Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

 Osoby poruszające się na wózkach.

Wypożyczalnia, dom i asystenci

I tak już w lutym 2018 roku zostanie otwarta wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W niej będzie możliwe bezpłatne wypożyczenie między innymi mat, łóżek specjalistycznych czy też wózków. Coraz bardziej zaawansowane stają się też plany otwarcia rodzinnego domu dla ośmiorga osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jednak podkreśla się, że dzięki programowi swoje usługi będzie świadczyć 24 asystentów osób niepełnosprawnych. Jak można przeczytać w lokalnych mediach, usługi te będą odpłatne, jednakże wysokość cen będzie zależała od dochodów poszczególnych uczestników. Najbiedniejsi będą mogli liczyć na stawkę 35 groszy za godzinę.

 

Jak na razie zainteresowanie programem jest niewielkie. „Gazeta Polska Codziennie” pod koniec grudnia podała, że do udziału w projekcie zgłosiło się 11 osób. To jednak dopiero początek jego działania. Władze Łodzi liczą, że w miarę uruchamiania kolejnych przedsięwzięć liczba chętnych będzie wzrastać i osiągnie zakładany pułap. Podkreślają, że jest to inicjatywa pionierska w skali kraju. Mają nadzieję, że będzie stanowić dobry przykład dla innych polskich miast.

 

autor: Robert Marchwiany

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.