Wjazd do centrum tylko autem elektrycznym. Czy obostrzenie powinno dotyczyć posiadaczy kart parkingowych?

Nawet 30 zł dziennie – tyle miał wkrótce kosztować wjazd do centrum miasta samochodem innym niż elektryczny, napędzamy wodorem lub gazem ziemnym. Tak przewidywała pierwotna wersja projektu ustawy o elektromobilności. Z opłat nie były wyłączone osoby z niepełnosprawnością. „Samochód to moje nogi” – protestuje nasz Czytelnik, który wyliczył, że miesięcznie za dojazd do pracy musiałby zapłacić ok. 700 zł.

 

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który 5 stycznia 2018 r. został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, zakłada możliwość powstania stref czystego transportu w obszarach zwartej zabudowy i koncentracji budynków użyteczności publicznej. Sam pomysł nie jest zły, w czym zatem leży problem?

Parkowanie w strefie czystego transportu miałoby być odpłatne, maksymalnie mogłoby kosztować 30 zł za dzień, jak przewiduje projekt ustawy. Wylicza ona także – prócz samochodów ekologicznych – pojazdy instytucji, które byłyby zwolnione z tej opłaty. Są to np.: policja, autobusy szkolne, BOR, karetki czy zarządcy dróg. Wśród zwolnionych z opłat nie znaleźli się posiadacze karty parkingowej. Co to oznacza?

700 zł miesięcznie za dojazd do pracy

- Samochód to moje nogi, codziennie dojeżdżam do pracy w centrum Warszawy ok. 15 km, parkuję na „kopercie”. Jakiekolwiek zawirowania pogodowe nie pomagają mi w dojeździe. Mam nawet rezerwowy, dość stary już samochód, utrzymywany tylko po to, bym w razie awarii pierwszego auta mógł dotrzeć do pracy – mówi nasz Czytelnik, poruszający się na wózku w wyniku czterokończynowego porażenia. – To zapewnia mi komfort i mobilność, bo chcę być aktywny i chcę pracować – dodaje.

Wyliczył, że gdyby codziennie płacił za parkowanie ok. 30 zł, w skali miesiąca poniósłby koszt ok. 700 zł.

- To kwota nieosiągalna dla większości osób z niepełnosprawnością – zaznacza. – Trzeba pamiętać, że przeważająca ich część ma niższe dochody. Utrudnienia mogłyby dotknąć także rodziców dzieci z niepełnosprawnością dowożących ich do szkoły czy na rehabilitację.

Projektowana ustawa ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego.

AKTUALIZACJA 11.01, GODZ. 19:05

Projektem zajęły się sejmowe komisje. Posłowie znieśli opłatę za wjazd do centrum, jednak wciąż do stref czystego transportu nie będą mogły wjechać samochody inne niż wymienione wyżej, czyli elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

 

źródło: niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.