Minister Rafalska: środowiskowe domy samopomocy potrzebne w każdym powiecie

- Inwestycja w środowiskowe domy samopomocy to jeden z najlepszych sposobów wydatkowania pieniędzy publicznych – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas poniedziałkowego otwarcia takiej placówki w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem.

 

Minister podkreślała, że zależy jej na tym, aby choć jedna taka placówka była w każdym powiecie.

- To najlepsze inwestycje, na które można wydawać publiczne, państwowe pieniądze, dlatego, że to nie jest inwestycja w infrastrukturę, ten budynek ma tylko służyć temu, żeby osoby niepełnosprawne mogły tu znaleźć drugi dom, swoje miejsce, w którym będą czuły się bezpiecznie, dobrze, z którym będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się poruszania czasami w trudnych kwestiach, uczyć się różnych życiowych umiejętności – powiedziała podczas otwarcia minister Rafalska.

Dodała, że gratuluje samorządom, które decydują się na otwieranie tego typu placówek wsparcia.

- To jest dobra, korzystna inwestycja. Dobra dla mieszkańców, dobra dla osób niepełnosprawnych, ale też dla samorządów korzystna, ponieważ finansowanie pobytu uczestników jest w pełni pokrywane ze środków budżetu państwa – zaznaczyła minister rodziny. – Prowadząc politykę swojego resortu, staram się w ten sposób dzielić te budżetowe środki, które nie zawsze są wystarczające, aby ta sieć placówek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi była w miarę jednolita, a więc żeby chociażby w powiecie była jedna taka placówka.

Minister Rafalska dodała, że np. w przypadku północnej części woj. lubuskiego sytuacja w tym zakresie jest niezła, ale w skali całego kraju różnie z tym bywa.

Jeszcze dwa powiaty

Na zakończenie minister podziękowała osobom zaangażowanym w otwarcie ŚDS w Strzelcach Krajeńskich i życzyła miłego pobytu podopiecznym placówki. Ci przygotowali dla swoich gości krótki program artystyczny.

- Życzę, żeby te uśmiechnięte twarze i te słoneczniki (ozdoby na głowach – przyp. PAP) umilały i rozjaśniały wam każdy dzień tego pobytu, żeby placówka wypełniała się ciekawymi, interesującymi pomysłami, żeby to ciepło, o którym mówił pan burmistrz, bo poprzednio była tu kotłownia, było naszym ludzkim ciepłem, naszym po prostu sercem – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak przypomniał, że w woj. lubuskim działają 32 Środowiskowe Domy Samopomocy, w których jest 919 miejsc. Na ich utrzymanie w tym roku w budżecie wojewody jest 16 mln zł.

- Niestety, mamy jeszcze w woj. lubuskim dwa powiaty, to jest Żagań i Wschowa (gdzie nie ma ŚDS – przyp. PAP), wymienię je mobilizując, by w tych powiatach takie decyzje zapadły (o utworzeniu ŚDS – przyp. PAP), żeby ludzie, którzy potrzebują takich miejsc mogli je uzyskać – dodał Dajczak.

Ponad 900 tys. zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, ma 25 miejsc. Placówka podlega samorządowi gminnemu. W zajęciach biorą udział mieszkańcy Strzelec i ościennych wsi. Dom rozpoczął działalność pod koniec zeszłego roku.

ŚDS mieści się na parterze dawnej kotłowni przy ul. Kościuszki. Pomieszczenia, które zajmuje zostały wyremontowane i zaadaptowane do nowych potrzeb.

- Takie domy w naszym powiecie już funkcjonują, w Strzelcach go nie było, są warsztaty terapii zajęciowej, ale nie było takiego dziennego domu samopomocy, stąd decyzja, że postaramy się o pieniądze z ministerstwa i z urzędu wojewódzkiego. Te pieniądze dostaliśmy w stu procentach, bo to jest ponad 900 tys. zł – powiedział burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.

Najważniejszy kontakt z ludźmi

Jedną z osób zabiegających o powstanie tej placówki jest mieszkanka Strzelec Krajeńskich, Elżbieta Szafranek, której córka Żaneta jest jedną z uczestniczek zajęć w ŚDS. Jak powiedziała PAP, starania o utworzenie domu trwały dwa lata, ale warto było podjąć ten trud.

- Mamy to miejsce, mamy możliwość przekazania dzieci pod troskliwą, mam nadzieję bardzo dobrą, opiekę i myślę, że to stanie się nowym domem dla naszych dzieci i podopiecznych, którzy tutaj uczęszczają (...). Tutaj zapewniony jest kontakt z innymi. Myślę, że to jest najważniejsze, że dziecko wyjedzie z domu – powiedziała PAP Elżbieta Szafranek.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia – placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego.

 

niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.