Legitymacje niepełnosprawnych: PKP IC prosi o pomoc UTK i rząd

Narodowy przewoźnik poszukuje rozwiązania problemów związanych z odczytem kodów QR na nowych legitymacjach wydawanych osobom niepełnosprawnym. Tylko poprzez rozkodowanie obrazków można bowiem zweryfikować dane niezbędne do ustalenia należnej ulgi. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii każdy przypadek, w którym nie udaje się zeskanować kodu, rozstrzygany jest indywidualnie podczas kontroli biletowej.

 

ednym z trzech przewoźników, którzy poinformowali nas dotychczas o problemach przy weryfikacji nowych legitymacji osób niepełnosprawnych, jest PKP Intercity. Większość spółek kolejowych (m.in. Przewozy Regionalne, ŁKA, Koleje Małopolskie, Arriva) deklaruje, że ich sprzęt pozwala na bezproblemową kontrolę kodów QR, w których zakodowano informacje niezbędne do ustalenia wymiaru należnej podróżnemu ulgi. Największy z graczy na rynku przewozów dalekobieżnych wskazał jednak, że kody bywają wydrukowane w rozdzielczości zbyt niskiej, by bezproblemowo móc zeskanować je przy pomocy dostępnych dla konduktorów urządzeń.

Każdy podróżny z LON traktowany jest indywidualnie

Jeden z Czytelników przesłał do naszej redakcji pytanie, z jakimi konsekwencjami musi liczyć się podróżny, który wejdzie do pociągu z ważnym dokumentem, ale konduktorowi nie uda się potwierdzić wymiaru należnej zniżki. – Czy niepełnosprawny musi dopłacić różnicę między ceną biletu ulgowego i normalnego? – czytamy. Odpowiedź PKP Intercity nie jest jednoznaczna.

– Do czasu rozwiązania przedmiotowej sprawy przewoźnik rozstrzyga każdą sytuację indywidualnie podczas kontroli biletów – powiedziała nam jedynie Anna Zakrzewska z Zespołu Prasowego PKP Intercity. Przedstawicielka przewoźnika informuje jednak również o kolejnych krokach, jakie podejmuje spółka, by proces weryfikacji uprawnień przejazdowych przestał być problematyczny. W związku z tym podjęta została współpraca z urzędami centralnymi.

Przewoźnik współpracuje z UTK i z MRPiPS

– W związku z występującymi problemami przy kontroli legitymacji osób z niepełnosprawnościami wydanymi według nowego wzoru, na których naniesiony kod QR bywa niskiej jakości, co uniemożliwia jego zeskanowanie, PKP Intercity podejmuje aktywne działania w kierunku wyjaśnienia wątpliwości przewoźnika. Są one realizowane w porozumieniu z Urzędem Transportu Kolejowego i ministerstwem właściwym ds. polityki społecznej – dodaje nasza rozmówczyni. Obecnie za kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych, w tym za wydawane im dokumenty, odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że inni przewoźnicy, którzy potwierdzili występowanie problemów z weryfikacją nowych legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON), to Koleje Dolnośląskie i Koleje Mazowieckie. W przypadku pierwszego z nich drużyny konduktorskie nie zostały jeszcze wyposażone w urządzenia umożliwiające odczyt kodów QR. Druga z samorządowych spółek pracuje nad nowym rozwiązaniem technicznym, które pozwoli uniknąć występujących komplikacji.

 

źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.