Nowe zjawisko na rynku pracy. Mama i tata szukają pracy dla synka

Rodzice wyręczają dzieci w poszukiwaniu pracy, składaniu CV, negocjowaniu pensji, a nawet przejmują na siebie obowiązki związane z wysyłaniem synka i córeczki do pracy. Tak wygląda w praktyce nowe i zadziwiające branżę specjalistów zjawisko na rynku pracy.

Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk. Dzwoni telefon do pracownicy działu kadr. - Syn kończy w tym roku technologię żywności. Czy znalazłaby się dla niego jakaś oferta? Nie chce iść do biznesu, tylko wolałby zostać naukowcem i zająć się badaniami - tłumaczy rozmówca.
- Dlaczego sam nie zadzwoni? - pyta pracownik kadr.
- Pojechał do Barcelony, ci młodzi są przecież tacy zajęci - odpowiada matka.

Przyszłaz mamą na rozmowę kwalifikacyjną

W rozmowie z WP pracownik działu kadr, liczącego ponad 100 pracowników instytutu, nie tylko przytacza powyższą historię, narzeka, że za 4 miesiące spodziewa się fali telefonów od rodziców. Kiedy absolwenci uzyskają dyplomy uczelni, wyjadą sobie na ostatnie długie wakacje w życiu, w tym czasie rodzice zaczną załatwiać im pracę. Tak było w 2017 roku. - Jedna z kandydatek przyszła na rozmowę kwalifikacyjną z mamą i w trakcie rozmowy to rodzic zaczął tłumaczyć CV kandydata - opowiada. Twierdzi, że nie zatrudnia tych maminsynków To po traumatycznych doświadczeniach z poprzedniego roku. Nowo zatrudniony kandydat na naukowca odmówił badań z udziałem szczurów, ze względu na swoje ekologiczne poglądy. Rzucił papierami i jeszcze się obraził.

Na co stać Kowalskiego? Tak zmieniła się siła nabywcza Polaków

Wiele analitycznych tekstów napisano już o pokoleniu 20-latków wkraczających teraz na rynek pracy. Najlepsze jest jednak zderzenie z rzeczywistością. - Nieambitni, niezaradni, wyręczani przez rodziców we wszystkim, nawet pieniądze ich nie interesują - podsumowuje Anna Mackiewicz-Garbiec, prowadząca firmę doradczą z branży HR. Najlepsi pracodawcy zlecają jej opracowanie programów poszukiwania talentów. Tyle, że nie ma ich skąd brać.

 

Jako psycholog pracy diagnozuje problem: - 20-latkowie wkraczający na rynek pracy są wyjątkowi. W dzieciństwie mieli najlepsze zabawki, rodzice załatwili im najlepsze szkoły. Teraz, gdy czas rozpocząć dorosłe życie załatwiają im pracę - mówi WP Anna Mackiewicz-Garbiec. Dodaje, że rozumie błędy rodziców. Tak chcą oszczędzić dzieciom własnych trudnych doświadczeń z początków polskiego kapitalizmu. Mama i tata załatwiają pracę? Cały czas się z tym spotykam - opowiada.

Niech syn przyjdzie dziś do pracy

Relacjonuje historię właścicielki sieci stacji benzynowych, która poszukiwała młodych pracowników. Oferta wyglądała tak: na początek 2000 zł netto i praca na pierwszej linii biznesu, czyli z klientem, przy kasie. Po 3-4 latach awans, nawet na kierownika stacji, później stanowisko strukturach rodzinnej firmy, wcale nie małej. Bizneswomen była bliska załamania nerwowego, tak musiała niańczyć i zabiegać o pracowników. Obrażali się albo odchodzili z powodu banalnego zwrócenia uwagi. "Nie dawali rady" codziennie przychodzić do pracy.

- Teraz szefowa sieci stacji już rutynowo zbierała od młodych pracowników telefony do rodziców i to z nimi się kontaktuje: dlaczego Tomek nie przyszedł do pracy, niech Basia podpisze wreszcie umowę o pracę - opisuje ceregiele ekspertka rynku pracy.

Z czego to wynika? Oto dalszy ciąg diagnozy psycholog: - Dla 20-latków pieniądze nie są już najważniejsze. Ich rodzice już zarobili. Oni mogą sobie pozwolić na pracę dla dobrego samopoczucia. Praca musi zapewniać środki oraz czas na weekendowy wyjazd do Barcelony i zrobienie fotek na Instagrama - opowiada ekspertka.

Psycholog zastrzega, że to część rynku pracy - dotyczy dużych miast i pracy w znanych firmach, potrzebujących 100 i więcej kandydatów rocznie. Ma to swoje specyficzne zalety. - Ktokolwiek dysponuje zaledwie przeciętną ochotą do pracy, chce zarobić, ma okazję wyjątkowo szybko wspinać się po drabinie kariery - ocenia Anna Mackiewicz-Garbiec.

Czekam na rocznik 2000

Niegdyś liderzy rankingów najbardziej pożądanych pracodawców dziś stają na głowie, aby dogodzić kandydatom. Przygotowują filmiki, jacy są fajni, opowiadają o wartościach firmy i co można wspólnie z nimi osiągnąć. Przykład jak zmienia się polityka firm? Międzynarodowa korporacja szczyciła się niegdyś tym, że co roku zwalnia z pracy 5-7 procent pracowników uzyskujących najgorsze oceny. Teraz zapewnia, że nikogo nie zwalnia, tylko pomaga osiągnąć sukces wszystkim. Co roku minimum 10 procent młodych pracowników awansuje na wyższe stanowiska. Ofertę skierowaną do absolwentów ilustruje historią 35-letniego menedżera, który został partnerem i bierze udział w podziale zysku firmy. Dopisek prezesa: "firma chce mieć najmłodszy zespół w branży".

Jako właścicielka firmy doradztwa personalnego Anna Mackiewicz-Garbiec mówi, że nie może się już doczekać wejścia na rynek pracy kolejnego pokolenia. Tego urodzonego po 2000 roku. - Pierwsze badania i analizy wskazują, że będą to już zupełnie inne osoby. Zorientowane na sukces, zmobilizowane, świadome i ciekawe pracy w dużym biznesie - dodaje.

Źródło: WPwiadomosci 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.