PFRON: karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych

Posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny stają przed realną szansą ukrócenia nadużyć, na jakie pozwalają obowiązujące przepisy.

 

Projekt ustawy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma ograniczyć proceder odpisów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Problem jednak polega na tym, że proponowany zapis jest tak skonstruowany, by w zasadzie nic nie zmienić.

O co zatem chodzi? O pieniądze. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób musi odprowadzać składki na PFRON. Można je jednak ograniczyć, zatrudniając osoby niepełnosprawne lub kupując usługi czy produkty od firm, u których takie osoby pracują. I tu otwiera się pole do nadużyć. Duże, często międzynarodowe korporacje prowadzące interesy w Polsce kupują usługi ochrony, sprzątania czy też inne od tych firm, które zadeklarują jak największą możliwość odpisu na PFRON. Dalej następuje swoista licytacja firm chcących zdobyć kontrakt. Wygrywa ten, kto da najwięcej odpisu. Nawet do 100 proc. wartości wystawionej faktury. Wystarczy, że zadeklaruje, iż zatrudnia osoby niepełnosprawne. Są firmy oświadczające, że wszyscy pracownicy są niepełnosprawni w stopniu znacznym lub średnim! Państwo tego nie sprawdza, a system opiera się tylko na zaświadczeniach.

Każdy, kto zatrudnia osoby niepełnosprawne, wie, że nie jest możliwe, by 100 proc. załogi było niepełnosprawne. Nie umniejszając przy tym osobom niepełnosprawnym...

Czy widział ktoś gdziekolwiek w Polsce, by bank albo duże i ważne przedsiębiorstwo chroniły tylko osoby na wózkach inwalidzkich lub niewidome? Pewnie nie. Tymczasem w branży głośno mówi się o przykładzie dużej międzynarodowej firmy zatrudniającej co najmniej kilka tysięcy osób, która w zasadzie nie odprowadza składek na PFRON, bo kupuje usługi tylko od firm gwarantujących najwyższe odpisy. Czy słusznie? Sprawdzenie tego to zadanie dla odpowiednich instytucji.

Według różnych szacunków kwota obniżenia wpłat na PFRON waha się między 750 mln a miliardem złotych rocznie. Tyle zostaje w kieszeniach firm. Przy czym warto zaznaczyć, że cały budżet funduszu to prawie 3 mld w 2016 r.

Wyliczenia ekspertów pokazują, że np. by 300-osobowa firma mogła osiągnąć wskaźnik odpisu na poziomie 50 proc., musi zatrudniać połowę niepełnosprawnych pracowników w stopniu znacznym lub umiarkowanym. A tacy pracownicy potrzebują ciągłej opieki innych pracowników. Kto zatem świadczy usługi np. ochrony? Każdy wie, że taka sytuacja w praktyce jest nierealna.

Tymczasem ustawodawca proponuje pozostawić w przepisach właśnie wskaźnik 50 proc. Oczywiście posłowie mogą to zmienić. Najlepiej znacznie obniżając ten wskaźnik (np. do 15 proc.) lub likwidując całkowicie możliwość odpisu. Bo czyż nie lepiej mieć miliard więcej w PFRON i bezpośrednio wesprzeć zatrudnienie osób niepełnosprawnych? Skoro z VAT się udało, dlaczego z PFRON ma się nie udać?

 • HALINA KARWOSIŃSKA napisał:

  przecież to bzdura , od dłuższego czasu można zaliczyć osoby niepełnosprawne w tym przypadku (do wyliczenia ulgi) , mające odpowiednie orzeczenia - nie oświadczenia! ponadto zostały bardzo ograniczone możliwości odliczenia odpisów , radzę przeczytać ustawy Pozdrawiam

 • SON "Podkarpacie" napisał:

  Tytułem dopowiedzenia do poprzedniej wypowiedzi chcę dodać, że ideą wprowadzenia zasad zawartych w obecnym art.22 u-rehab. było (i jest) wspieranie zatrudnienia osób ze schorzeniami najbardziej utrudniającymi świadczenie pracy. Pracodawca będący płatnikiem pfron ma 3 opcje: 1- wpłacić 'kary' z tyt. nie osiągania 6% wskaźnika zatrudnienia ON (najwygodniejsze, jednak środki te zanim wrócą do ON i ich pracodawców są wstrzymywane b.czasochłonnymi procedurami pfron i zmniejszane kosztami utrzymania funduszu, jego oddziałów itp.); 2- zatrudnić ON i tym samym zmniejszyć 'kary' na b.korzystnych warunkach (vide poprzedni em, ale tutaj trzeba się liczyć z bd obostrzeniami bhp i KP typu: stanowisko i praca dostosowane do niepełnosprawności; wykładziny anty-poślizgowe, drzwi 90 cm, oporęczowania i odp. wymiary łazienek, schodów oraz z przywilejami ON zw. z czasem pracy, które najogólniej powodują, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem mogą nie świadczyć pracy nawet przez 34%, a mimo to takiemu pracownikowi należy zapewnić pełne wynagrodzenie, które nie może być mniejsze niż pracownika pełnosprawnego. Nadto ON są mniej dyspozycyjne - zakaz zatrudniania nocą i w godz. nadliczbowych, więcej chorują - z definicji 'noszą' z sobą cały czas pewien ubytek zdrowia podlegający L-4 z automatu, a także na ogół są mało mobilne) 3- zamówić produkcję lub usługi u pracodawcy zatrudniającego ON i przez to obniżyć swoje wpłaty obowiązkowe na pfron. Tu warto zauważyć, że ów pracodawca musi godzić się na wszystkie ww. niedogodności zw. z zatrudnianiem ON, a jeśli jest pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej to obok ww. uciążliwości i obowiązków, musi ustawowo zapewnić tym osobom 40 działań osłonowych wspierających te osoby w pracy - vide zał. do poprz. em oraz stworzyć/wymyśleć ciągi technologiczne/technologie odpowiednie do resztek sprawności takich osób. Takich ZPChr wśród firm udzielających ulgi jest ok. 75% (500 na 700 ogółem). a i to jest jeszcze ważne: ON z tymi najcięższymi schorzeniami musi zatrudniać minimum 30%, a wszystkich ON - 50%. Kumulacja zatrudnienia takich osób to zarazem kumulacja ww. uciążliwości, wymogów i obowiązków. To 'słono' kosztuje i zaniża efektywność prowadzenia działalności gospodarczej firm godzących się zatrudniać ON - STĄD WŁAŚNIE ZASADNOŚĆ 'DUMPIGOWANIA' CEN NA PRODUKTY I USŁUGI POPRZEZ UDZIELANIE UPRAWNIEŃ DO OBNIŻENIA WPŁAT NALEŻNYCH NA FUNDUSZ. TYLKO TAKI MECHANIZM SPRAWIA, ŻE PRODUKTY TE SĄ KONKURENCYJNE - ORAZ JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA NASZĄ PRACĘ - OBNIŻENIE/ULGA ZALEŻY wprost OD ILOŚCI ZATRUDNIONYCH TAKICH O.N.) Chcę jeszcze dodać, że mnie i moich ON-kolegów do zajęcia takiego stanowiska uprawnia nasza niepełnosprawność (żyjemy na wózkach inw.) oraz wieloletnie doświadczenia pracy na różnych rynkach (chroniony, otwarty). Dlatego - w trosce o naszą pracę zareagowaliśmy na artykuł. Nie chcemy w tym miejscu krytykować KOGOKOLWIEK tylko zachęcić do refleksji i zrewidowania postrzegania jako nagannego art. 22, i poznania jego zalet (wadami umożliwiającymi 'obchodzenie' ww. wymogów i obowiązków winna zająć się prokuratura oraz administracja pfron i ustawodawca). Pozdrawiam Marek Stec

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.