Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Stanowisko OBPON.ORG wobec artykułu “Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych” Pana Redaktora RP Ernesta Bodziucha

Zarząd OBPON.ORG z dużą uwagą zapoznał się z treścią opublikowanego w dniu 27.02.2018 r. w dzienniku ‘Rzeczpospolita’ artykułu noszącego tytuł “Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych”, którego autorem jest Pan Redaktor RP Ernest Bodziuch, a który to artykuł dotyczy firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON.

 

Niestety po przeczytaniu w/w artykułu wskazujemy stanowczo, iż Pan Redaktor nie zna podstawowych przepisów prawnych wynikających z obecnie brzmiącego art. 22 w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych -Tekst Jednolity Dz. U. 2016, Poz. 2046), który po 1 lipca 2016 r. został znowelizowany.

Nowelizacja art. 22 po 1 lipca 2016 r. wprowadziła znaczące ograniczenia w stosunku do możliwości bycia tzw. “sprzedającym”, tj. udzielającym ulg we wpłatach na PFRON oraz przede wszystkim wprowadziła obowiązek wpłaty na PFRON dla wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 25 etatów i nieosiągającym 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych z obowiązkiem odprowadzenia do PFRON 50% wpłat. Wobec czego wskazujemy, iż stwierdzenie zawarte w/w artykule “ Tymczasem w branży głośno mówi się o przykładzie dużej międzynarodowej firmy zatrudniającej co najmniej kilka tysięcy osób, która w zasadzie nie odprowadza składek na PFRON, bo kupuje usługi tylko od firm gwarantujących najwyższe odpisy”, jest niezgodne z rzeczywistością i prawem oraz zasadą rzetelności dziennikarskiej.

Artykuł dodatkowo wskazuje na brak elementarnej wiedzy w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz wpłatach na PFRON i możliwości korzystania z ulg we wpłatach na PFRON, wynikających z art. 22 ustawy o rehabilitacji.

Uważamy, iż Artykuł “Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych” autorstwa Pana Redaktora RP Ernesta Bodziucha, obraża wszystkich pracodawców znających przepisy prawne dot. zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i udzielających ulg we wpłatach na PFRON, a tezy w nim wysuwane są krzywdzące w stosunku do znacznej części przedsiębiorców.

Jako Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG nie możemy dać milczącego przyzwolenia na tworzenie artykułów o treści nie przestrzegającej zasad rzetelności dziennikarskiej i wprowadzającej w błąd opinię publiczną. Tym samym żądamy od autora i wydawcy opublikowania sprostowania tego artykułu i wyjaśnienia jego intencji.

 

Zarząd OBPON.ORG

Krzysztof Kuncelman- Prezes OBPON.ORG

Edyta Sieradzka – Wiceprezes OBPON.ORG

 

 

 

 

Treść stanowiska Organizacji OBPON.ORG opublikowana w serwisie www.obpon.pl wysłana została do Redakcji Dziennika Rzeczpospolita z żądaniem sprostowania w/w artykułu.

 

STANOWISKO OBPON.ORG>> plik do pobrania

 

 

ARTYKUŁ Z RP – z dnia 27.02.2018 “Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych”

Posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny stają przed realną szansą ukrócenia nadużyć, na jakie pozwalają obowiązujące przepisy.

Projekt ustawy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma ograniczyć proceder odpisów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Problem jednak polega na tym, że proponowany zapis jest tak skonstruowany, by w zasadzie nic nie zmienić.

O co zatem chodzi? O pieniądze. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób musi odprowadzać składki na PFRON. Można je jednak ograniczyć, zatrudniając osoby niepełnosprawne lub kupując usługi czy produkty od firm, u których takie osoby pracują. I tu otwiera się pole do nadużyć. Duże, często międzynarodowe korporacje prowadzące interesy w Polsce kupują usługi ochrony, sprzątania czy też inne od tych firm, które zadeklarują jak największą możliwość odpisu na PFRON. Dalej następuje swoista licytacja firm chcących zdobyć kontrakt. Wygrywa ten, kto da najwięcej odpisu. Nawet do 100 proc. wartości wystawionej faktury. Wystarczy, że zadeklaruje, iż zatrudnia osoby niepełnosprawne. Są firmy oświadczające, że wszyscy pracownicy są niepełnosprawni w stopniu znacznym lub średnim! Państwo tego nie sprawdza, a system opiera się tylko na zaświadczeniach.

Każdy, kto zatrudnia osoby niepełnosprawne, wie, że nie jest możliwe, by 100 proc. załogi było niepełnosprawne. Nie umniejszając przy tym osobom niepełnosprawnym...

Czy widział ktoś gdziekolwiek w Polsce, by bank albo duże i ważne przedsiębiorstwo chroniły tylko osoby na wózkach inwalidzkich lub niewidome? Pewnie nie. Tymczasem w branży głośno mówi się o przykładzie dużej międzynarodowej firmy zatrudniającej co najmniej kilka tysięcy osób, która w zasadzie nie odprowadza składek na PFRON, bo kupuje usługi tylko od firm gwarantujących najwyższe odpisy. Czy słusznie? Sprawdzenie tego to zadanie dla odpowiednich instytucji.

Według różnych szacunków kwota obniżenia wpłat na PFRON waha się między 750 mln a miliardem złotych rocznie. Tyle zostaje w kieszeniach firm. Przy czym warto zaznaczyć, że cały budżet funduszu to prawie 3 mld w 2016 r.

Wyliczenia ekspertów pokazują, że np. by 300-osobowa firma mogła osiągnąć wskaźnik odpisu na poziomie 50 proc., musi zatrudniać połowę niepełnosprawnych pracowników w stopniu znacznym lub umiarkowanym. A tacy pracownicy potrzebują ciągłej opieki innych pracowników. Kto zatem świadczy usługi np. ochrony? Każdy wie, że taka sytuacja w praktyce jest nierealna.

Tymczasem ustawodawca proponuje pozostawić w przepisach właśnie wskaźnik 50 proc. Oczywiście posłowie mogą to zmienić. Najlepiej znacznie obniżając ten wskaźnik (np. do 15 proc.) lub likwidując całkowicie możliwość odpisu. Bo czyż nie lepiej mieć miliard więcej w PFRON i bezpośrednio wesprzeć zatrudnienie osób niepełnosprawnych? Skoro z VAT się udało, dlaczego z PFRON ma się nie udać?

Ernest Bodziuch

 

Rzeczpospolita

link do artykułu: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303049975-PFRON-karuzela-czyli-jak-najprosciej-wyludzic-miliard-zlotych.html 

 

 

W nawiązaniu do pańskiego artykułu w 'rp' w dn. 27 luty br. dot. art.22 ustawy o rehabilitacji pt. "Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych” pragnę przekazać, że tylko dzięki zapisom tegoż art.22 osoby z najcięższymi schorzeniami znajdują liczne zatrudnienie nie tylko w urzędach i instytucjach publicznych, ale przede wszystkim w firmach komercyjnych i w pełni konkurencyjnych (wymóg 30% zatrudnienia ON ze stopniem znacznym lub ze stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych).

Często jest to  praca w ochronie. Nic w tym złego. Tutaj radzą sobie nawet osoby z całkowitym niedowładem kończyn - np. gdy jest to zdalny monitoring obiektów realizowany w formie domowej telepracy (obserwacja zestawu monitorów połączona z reagowaniem w razie zagrożeń poprzez zdalny kontakt ze służbami interwencji).

 

Pracuje tak całkiem sporo osób na wózkach. A pracodawcy nas cenią, i szukają. Choćby i ze wzgl. na benefity ww. art.22. Tu kwota udzielanej ulgi we wpłatach na PFRON zależy wprost od ilości zatrudnionych ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wysokości minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. No i oczywiście od proporcji wysokości sprzedaży produkcji lub usług w danym miesiącu.

 

Kwoty wykorzystanych obniżeń wynoszą obecnie ok. 30 - 40 mln zł miesięcznie i nijak się mają do wielkości podanych w ww. artykule - świadczą o tym najnowsze dane PFRON - vide załączony plik.

 

(Prawie) miliardowe kwoty obniżeń dzięki art.22, o których pan pisze, były możliwe do k. czerwca 2016 r. Przed tą datą udzielanie i korzystanie z tych ulg odbywało bez szczególnej kontroli, a kwota udzielonego obniżenia była wyliczana na odstawie nielimitowanych wynagrodzeń (zatrudnienie jednej ON z wynagrodzeniem 200 tys./mc skutkowało tak samo jak zatrudnienie 100 ON z wynagrodzeniem po 2 tys. zł). Tak było przez wiele lat.

 

Obecnie, takim super interesem dla firm zobowiązanych do wpłat na Fundusz nie jest już kupowanie produkcji i usług z ulgą wg art.22, a zatrudnianie ON i korzystanie z obniżeń wpłat obowiązkowych do PFRON zawartych w art.21 ustawy o rehabilitacji, które np. w 2017 r. obniżyły wpłaty do PFRON o 1 570 770 613 zł.

 

Najniższe obniżenie wpłat obowiązkowych na PFRON – po zatrudnieniu osób z lekkim stopniem  wynosi od 1 marca br. 1836 zł/mc/etat. Najwyższe - po zatrudnieniu kogoś np. na wózku, wynosi obecnie 7344 zł/mc/etat (najczęściej przy minimalnej płacy dla ON!!). Takie obniżenia wpłat przysługują nawet wówczas, gdy niepełnosprawny pracownik jest chory i pobiera zasiłek z ZUS.

 

Sam art.22 ma największych krytyków u tych pracodawców, którzy nie chcąc zatrudniać najsłabszych z ON (wymóg 30%), chcą korzystać z jak najwyższego dofinansowania do wynagrodzeń takich osób z systemu SODiR/PFRON. Stąd ich wieloletnia presja na decydentów i czarny PR wobec tegoż art.22 (by przejąć środki nim skutkujące).

 

Stąd też i obwinianie pana redaktora o nierzetelność ww. artykułu w ‘rp’http://www.watchdogpfron.pl/lobbingowa-zagrywka-nierzetelnego-dziennikarza-polsatu/, gdyż takie działania uderzają w osoby najsłabsze na rynku pracy.

 

Szanowny Panie Redaktorze, z uwagi na powyższe, bardzo pana prosimy o zamieszczenie stosownego sprostowania na łamach 'rp' lub 'wdpfron'.

 

Jeśli zaś zainteresuje Pana kiedyś zgłębienie tematu zatrudniania ON - np. niszczenie sektora ZPChr, który jako jedyny na rynku komercyjnym i w pełni konkurencyjnym gwarantuje ON duże zatrudnienie (minim. 50%) oraz realizuje stale ok. 40 działań wspierających te osoby w pracy (od pełnego dostosowania obiektów zakładu, przez zapewnienie opieki medyczno-rehabilitacyjnej, po finansowanie leczenia, usprawniania, Indywidualnych Programów Rehabilitacji i likwidacji barier ograniczających życie i pracę tych osób – vide załączony wykaz działań spod art.28, ust.1 ustawy o rehabilitacji i zawartych w rozporządzeniu o ZFRON) to bardzo prosimy o kontakt.

 

Pozdrawiam,

Marek Stec, Pełnomocnik SON "Podkarpacie" ds. zatrudniania ON

 • Zbigniew Kożdoń napisał:

  Uwłaczający, bezmyślny i nie zgodny z prawdą jest artykuł Pana Redaktora RP Ernesta Bodziucha, “Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard złotych”. Żenująca jest niewiedza i brak znajomości realiów i związanych z nimi regulacji prawnych. Z dużą wdzięcznością odnoszę do riposty Pana Krzysztofa Kuncelmana Prezesa OBPON i Pani Edyty Sieradzkiej Wiceprezesa OBPON oraz tradycyjnie walczącym o nasze sprawy SON "Podkarpacie" w osobie Pana Marka Steca, Pełnomocnika tegoż. Mam tylko bardzo poważne obawy, że Pan Redaktor i pracownicy ministerstwa nie są zbyt pojętnymi uczniami Zbigniew Kożdoń Prezes Zarządu www.intergos.com.pl Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.