Więcej osób skorzysta z ulgi, ale wydatki trzeba udowodnić

Niepełnosprawni odliczą do 2280 zł na używanie samochodu. Problem w tym, jak udokumentować te koszty.

 

Dojazd do pracy, do urzędu, lekarza czy na zakupy – już w rozliczeniu za 2017 r. niepełnosprawni odliczą wydatki na codzienne używanie auta.

– To bardzo dobra wiadomość, bo dotychczas ulga przysługiwała tylko na dojazdy na rehabilitację – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Więcej uprawnionych

Kwota ulgi się nie zmienia, ale według Ministerstwa Finansów celem zmian jest ułatwienie codziennego życia osób niepełnosprawnych lub mających na utrzymaniu taką osobę, np. dziecko. Poza tym poszerza się krąg uprawnionych do odpisu. Dotychczas warunkiem było zaliczenie do I i II grupy inwalidztwa.

Co istotne, choć nowelizacja ustawy o PIT weszła w życie 1 stycznia 2018 r., to stosuje się ją wstecz za 2017 r.

– Oznacza to, że w zeznaniu za 2017 r. z odliczenia mogą skorzystać wszyscy niepełnosprawni bez względu na grupę inwalidzką, którzy spełnią pozostałe warunki określone w przepisach – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej".

MF wyjaśnia też, że do wydatków na używanie samochodu zalicza się nie tylko opłaty za paliwo. Odliczyć można również inne wydatki na utrzymanie auta, np. jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie.

Podatnicy mają jednak wątpliwości, jak udokumentować te koszty, bo przepisy tego nie precyzują.

– Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 7c ustawy o PIT w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest jednak obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Eksperci ostrzegają, że brak dowodów, które potwierdzałyby wysokość poniesionych kosztów, może oznaczać ryzyko sporu z fiskusem.

– Zasadą jest, że organ podatkowy może sprawdzić poprawność odliczeń. Mimo iż do zeznania podatkowego nie dołącza się żadnych dokumentów, to urząd może zażądać ich później – mówi Malinowski. I dodaje, że w poprzednich latach kwestionowanie odliczenia wydatków na rehabilitację, w tym używanie samochodu, nie było wcale rzadką praktyką.

– Należy jednak mieć nadzieję, że nowa ulga będzie rzeczywistą pomocą dla osób w trudnej sytuacji – podkreśla.

Sześć lat przedawnienia

Mariusz Przyborowski, doradca podatkowy z Kancelarii Prawno-Podatkowej Grant z Bydgoszczy, wskazuje, że dowody poniesienia wydatków należy przechowywać do upływu terminu przedawnienia. W praktyce dokumenty za 2017 r. należy zachować do końca 2023 r. Dodatkowo podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np. dziecko, będzie musiał udowodnić ten fakt.

– Przepisy przewidują możliwość żądania przez fiskusa dowodów w celu skontrolowania prawidłowości zastosowania ulgi. Prowadzi to do wniosku, że dowody te należy posiadać przez sześć lat – mówi.

Warto więc gromadzić dowody np. zakupu leków, żywności, wizyty u lekarzy. Mogą się przydać, gdy przyjdzie udowodnić przed fiskusem cel użytkowania pojazdu – jako związanego z rehabilitacją lub ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

– Osoba niepełnosprawna powinna mieć dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że jest właścicielem lub współwłaścicielem auta), prawo jazdy, orzeczenie o niepełnosprawności, OC pojazdu. Moim zdaniem fiskus może też żądać paragonów za paliwo, aby ustalić, że samochód jest rzeczywiście użytkowany – mówi Przyborowski.

Opinia

Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny w kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi

Celem nowych przepisów jest ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Niestety, są one na tyle niejasne, że wiele z tych osób obawia się odliczenia wydatków na używanie samochodu, by nie narazić się w przyszłości na spór z fiskusem. Nie wiedzą, jakie dokumenty są potrzebne i czy muszą mieć np. faktury na paliwo. Należy mieć nadzieję, że w rozliczeniu za 2017 r. urzędy skarbowe będą rozstrzygały wątpliwości na korzyść podatników. Jeśli zaś Ministerstwo Finansów obawia się nadużyć, powinno wskazać, jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia, pamiętając o tym, że część danych o podatnikach już ma w swoich zasobach. Ludzi w trudnej sytuacji życiowej nie trzeba obarczać dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.

Monika Pogroszewska

Rzeczpospolita

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.