WYWIAD OBPON: Rozmowa z Edytą Sieradzką – wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG

Edyta Sieradzka – wiceprezes organizacji OBPON.ORG w rozmowie z Robertem Marchwianym

 

 

Robert Marchwiany: Pani prezes, jak Pani porówna zainteresowanie pierwszym cyklem szkoleń OBPON-u w tym roku z wcześniejszymi?

 

WYWIADY OBPONEdyta Sieradzka: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. W szkoleniach zorganizowanych w 12 miastach wzięło udział ponad 700 osób. To więcej niż podczas poprzednich szkoleń. Zauważyłam, że spadła średnia wieku uczestników, co może mieć związek z wejściem w życie obniżonego wieku emerytalnego w październiku zeszłego roku i związanej z tym wymiany pokoleń. Ci młodzi ludzie chcą się dowiedzieć od początku wszystkiego, co jest związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Szkolenia udowodniły też, że dzięki nim pracodawcy chcą się możliwie najlepiej przygotować do kontroli prowadzonych przez chociażby PFRON czy NIK. Często prosili mnie o szybką
analizę dokumentów, które przynosili na szkolenia.

 

Mają podstawy do obaw przed kontrolami?

 

Tak, bo przepisy wszyscy znamy, ale ich interpretacja często okazuje się niejednoznaczna.

 

Tematem wiodącym podczas tych szkoleń były przewidywane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Pani zdaniem idą one w dobrym kierunku?

 

Na pewno nie. Głównie dlatego, że znowu zmieniają to, czego pracodawcy niedawno się nauczyli. 1 lipca 2016 roku mieliśmy ostatnią nowelizację tej ustawy. Szczególnie mam tu na myśli art. 22, w którym zawarto już wtedy duże obostrzenia do udzielania ulg we wpłat na PFRON. Teraz znów jest propozycja zmian w tym artykule, które jeszcze bardziej możliwość udzielania ulg ograniczą, a moim zdaniem wprowadzą wiele zamieszania między firmami a ich klientami. Podczas tych szkoleń często słyszałam z ust uczestników, że wiele przedsiębiorstw rozważa całkowite wycofanie się z udzielania ulg.

 

Uczestniczy Pani z ramienia organizacji OBPON.ORG w pracach nad obecną nowelizacją ustawy o rehabilitacji. Jak ocenia Pani sam przebieg tych prac?

 

Bardzo negatywnie. W ubiegłym roku mieliśmy kilka spotkań między innymi z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem. Dotyczyło to jednak innych artykułów od tych, których projekt zmian został opublikowany. Nie przyjęto żadnej naszej poprawki w kwestii na przykład dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami czy zfron, za to zaskoczyła nas ponowna zmiana wspomnianego art. 22, o którym rozmawialiśmy tylko w kontekście wprowadzenia przepisów, z których wynikałoby, że ulgi udzielane byłby jedynie klientom, którzy z tych ulg chcieliby skorzystać. Obecny pomysł zmiany art. 22 jest wyłącznie rządowy. Przykro nam, gdy słyszymy, że odbywały się z nami konsultacje na ten temat, bo to nieprawda. Kiedy taki projekt ujrzał światło dzienne, wysłaliśmy do Ministerstwa nasze uwagi. Nie zostały one jednak uwzględnione.


Jakie ma Pani zdanie o planowanych zmianach w Kodeksie pracy? Co ważnego zmieni się w tym akcie prawnym w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych?

 

Zmieni się mniej niż przy zatrudnianiu zdrowych osób. Obecnie bowiem pracodawcy i tak chcąc uzyskać pomoc publiczną dla pracowników z niepełnosprawnościami lub po prostu osiągnąć 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia takich osób, muszą w ich przypadku stosować umowy o pracę. A największa rewolucja będzie w stosowaniu umów cywilnoprawnych. Bardziej pracodawców dotkną zmiany w urlopach, bo planuje się zawrzeć w Kodeksie pracy 26 dni urlopu w roku niezależnie od stażu pracy. Osoby niepełnosprawne wciąż będą miały dodatkowe 10 dni wolnych, bo to wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej. Pracodawcy będą więc musieli bardziej główkować z obsadą miejsc pracy w okresie urlopowym.

 

A kiedy możemy się spodziewać kolejnego cyklu szkoleń dla pracodawców organizowanego przez OBPON?

 

Wszystko będzie zależało od losów nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Jeśli faktycznie zmiany – zwłaszcza w zakresie udzielanych ulg – miałyby wejść w życie już od lipca, to myślę, że najbliższe szkolenia odbędą się w czerwcu.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.