Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rzeczpospolita: Niepełnosprawni tracą przez nieuczciwe firmy - komentuje Ernest Bodziuch

Do dziś nie mogę zrozumieć skąd taka wrzawa po moim artykule sprzed dwóch tygodni (Karuzela, czyli jak najprościej wyłudzić miliard). Co więcej rozmowy, które po tym czasie przeprowadziłem z ekspertami i osobami ze środowisk wspierających niepełnosprawnych jeszcze mocniej uświadamiają mnie w tym, że temat trzeba drążyć – tak by to właśnie niepełnosprawni na zmianach ustawowych zyskali jak najwięcej a nie nieuczciwi przedsiębiorcy.

Na początek krótkie odniesienie do jednego z porali branżowych, który nie podając konkretów zarzucił mi kłamstwo w tekście. Jeśli chodzi o wysokość ulg w odpisie na PFRON (obniżenie wpłat na PFRON z tytułu art.22 ustawy) podałem, że sięgają one ponad 700 mln złotych i chodziło o rok 2016. Ów portal napisał, że to kłamstwo, bo były zmiany i dzięki nim odpisy to, co najwyżej 420 mln. Wyjaśniam, więc zgodnie z najświeższymi danymi: za 2016 to 735 mln. (wzrost w stosunku do 2015) a za '17 – 600 milionów złotych odpisów. Jeśli ów portal ma problem ze znalezieniem danych to podpowiadam są na stronie www.bip. pfron.org.pl. Wystarczy wkleić adres do wyszukiwarki i wyszukać choćby sprawozdania Zarządu PFRON. Dla ułatwienia podpowiem również, że to strona instytucji dbającej o interesy niepełnosprawnych. Skoro w tak banalnym przykładzie moi krytycy mijają się z prawdą nie ma najmniejszego sensu zajmować się kolejnymi wątkami, bo szkoda na to czasu. Warto zwrócić uwagę w tym czasie na inne problemy.

Nikt, z kim rozmawiałem nie zaprzeczył istnieniu „aukcji", na których firmy dalej wymuszają od pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne by wystawiały faktury na podstawie, których będą mogły zastosować jak największy odpis na PFRON. Do czego to prowadzi? A no do tego, że by dać jak największy odpis muszą zaniżać przychody oraz koszty produkcji czy usług. Zatem firma kupująca usługi a niezatrudniająca niepełnosprawnych zyskuje dwa razy. Raz, gdy kupuje po zaniżonej, nierynkowej cenie usługi lub produkt a drugi raz, gdy nie płaci na PFRON. Niech ktoś mi, zatem powie i podpisze się pod tym, dlaczego budżet państwa i ja, jako podatnik mam dotować firmy wymuszające „handel" ulgami a nie firmy bezpośrednio zatrudniające osoby niepełnosprawne? Wiem i rozumiem, że niepełnosprawni boją się tego, że pieniądze raz zabrane już do nich nie trafią. I właśnie tu zadanie posłów by tak napisać prawo by te pieniądze trafiły właśnie do firm zatrudniających osoby niepełnosprawne i samych osób niepełnosprawnych. Zresztą do bardzo podobnych wniosków dochodzą organizacje przedsiębiorców takie, jak chociażby ZPP czy BCC.

 

Co do samych firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Bardzo ważny postulat podnoszą zaangażowane środowiska, chociażby Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie. PFRON ma mieć możliwość dokładnej weryfikacji tego, ile osób niepełnosprawnych dana firma zatrudnia. Dziś może jedynie prosić pracodawcę o informacje. Prawo tak trzeba zmienić by na wezwanie PFRON-u firma miała obowiązek przedstawić dokumenty o osiąganiu 30% progu. Słychać głosy, że to zły pomysł a firmy przestaną zatrudniać niepełnosprawnych. Strzelam, że to pewnie nie te zatrudniające odpowiednio dużo niepełnosprawnych protestują...

I jeszcze jeden aspekt – pomysł obowiązku zatrudnienia 30% na dzień wystawienia faktury. Pomysł, co najmniej dziwny. Wystarczy zawrzeć z niepełnosprawnymi umowy na 1/30 etatu z datą świadczenia pracy w konkretnym dniu i wtedy wystawiać faktury uprawniające do odpisów. Lech Falandysz by się nie powstydził takiego rozwiązania. Zdecydowanie lepszym jest wykazanie średniego 30% zatrudnienia przez cały miesiąc poprzedzający wystawienie faktury.

I jeszcze raz na koniec pytanie. Dlaczego komuś zależy by dotowane były duże międzynarodowe korporacje niezatrudniające niepełnosprawnych a nie ci przedsiębiorcy, spółdzielnie czy zakłady pracy chronionej, które mają ich w swoich szeregach bardzo wielu? Jeszcze nie wiem. Ale się dowiem.

 Źródło: http://www.rp.pl/Opinie/303219946-Niepelnosprawni-traca-przez-nieuczciwe-firmy---komentuje-Ernest-Bodziuch.html 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.