Przyjmę strongmana z epilepsją. Pożądane pozwolenie na broń”. Wszystkie patologie branży ochroniarskiej

Kontrowersje. Niemal wszystkie oferty pracy w agencjach ochrony skierowane są do niepełnosprawnych z dodatkowymi schorzeniami. W efekcie już jedna czwarta z około 100 tysięcy niepełnosprawnych ochroniarzy w Polsce ma orzeczenie specjalne: o epilepsji, niedorozwoju, chorobie psychicznej. Wielu z nich ma uprawnienia kwalifikowanych ochroniarzy, niektórzy pracują z bronią.

 

- Biegają w mundurach z napisem „Ochrona” po marketach itp., ale znajdowaliśmy ich też w ochronie jednostek wojskowych, spadochroniarzy krakowskich, a nawet „Gromu” – mówi Krzysztof Witulski, wieloletni szef magazynu „Ochroniarz”.

Dotacje z budżetu państwa na zatrudnienie inwalidów otrzymuje za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (PFRON) ok. 600 firm ochrony. Roczne wydatki sięgają tu miliarda złotych.

- Od 50 do 70 proc. takiej dotacji stanowi dodatkowy zysk właściciela firmy – szacuje Witulski. Dziwi się, że biedni polscy podatnicy dotują w ten sposób ochronę właścicielom wypasionych willi, osiedli strzeżonych i banków.

Oferowane przez agencje ochrony wynagrodzenie niemal zawsze bliskie jest płacy minimalnej, czyli 2100 zł. Najbardziej poszukiwani przez branżę są niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym – przysługuje na nich 1125 zł dotacji. Ale jeszcze większym wzięciem cieszą się inwalidzi z orzeczonymi schorzeniami specjalnymi – na nich dostaje się już 1725 zł.

- Od 50 do 70 proc. takiej dotacji stanowi dodatkowy zysk właściciela firmy – szacuje Witulski. Dziwi się, że biedni polscy podatnicy dotują w ten sposób ochronę właścicielom wypasionych willi, osiedli strzeżonych i banków.

Mniejsze zło?

Zeszłoroczny raport PFRON potwierdza, że „głównymi beneficjentami dofinansowania do wynagrodzeń są (…) firmy ochroniarsko-sprzątające”. PFRON wie, że system wsparcia jest skrajnie nieefektywny i marnotrawny. Bronią go jednak organizacje zrzeszające niepełnosprawnych. Powód? Gdyby nie było dotacji dla firm ochroniarskich, inwalidzi nie mieliby w Polsce żadnej pracy. Jedna czwarta z ponad 2 tys. ofert skierowanych obecnie do inwalidów w całej Polsce pochodzi właśnie z branży ochroniarskiej i sprzątającej. Dla kucharzy, ślusarzy szczotkarzy lub pracowników produkcyjnych ofert jest dziesięć razy mniej.

Rekordowe państwowe dotacje na niepełnosprawnych zatrudnionych branży ochroniarskiej budzą od zawsze wielkie kontrowersje. W latach 90., w czasie prac nad ustawą o ochronie osób i mienia, część posłów chciała wyłączyć agencje ochrony z dotacji PFRON, przekonując, że „powinni w tej branży pracować ludzie sprawni”. Liderzy organizacji niepełnosprawnych przekonali jednak Sejm do rezygnacji z tego pomysłu, przekonując, że trzeba ratować miejsca pracy inwalidów dorabiających na stróżówkach i portierniach w szkołach, domach kultury, bądź parkingach.

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych ze środków PFRON jest „największym i właściwie jedynym efektywnym instrumentem wsparcia zatrudnienia tych osób”. A Polska ma wyjątkowo niski poziom zatrudnienia inwalidów: pracuje co piąty, podczas gdy na Zachodzie - większość.

Tytani dotacji

Z drugiej strony - branża została niemal całkowicie zdominowana przez firmy korzystające z dotacji. Szefowie największych agencji przyznają otwarcie, że w obecnym systemie firmy nie zatrudniające inwalidów płacą składki na PFRON, finansując w ten sposób własną konkurencję, czyli agencje otrzymujące dofinansowanie.

Zdaniem krytyków tego rozwiązania, państwowe dotacje niszczą rynek: agencje korzystające z dofinansowania PFRON czerpią z tego tak duże dochody, że mogą potem stosować w publicznych przetargach i ofertach dla firm prywatnych śmiesznie niskie ceny. I wypierać z rynku konkurentów.

Równocześnie wynagrodzenia pracowników utrzymują się na minimalnym dopuszczalnym poziomie. Z tworzeniem realnych miejsc pracy dla prawdziwych niepełnosprawnych nie ma to wiele wspólnego, bo jednej patologii towarzyszą inne, m.in. zatrudnianie do pracy z bronią byłych mundurowych, którzy odeszli z policji, wojska lub straży pożarnej z orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, w tym – strachu przed bronią. A jako ochroniarze pracują z bronią.

Umowy z niepełnosprawnymi podpisywane są nagminnie tylko na okres, na jaki obowiązują uprawnienia o niepełnosprawności. Jeśli komisja lekarską przedłuża orzeczenie, zawiera się nowa umowę. Jeśli nie, to „do widzenia”.

- Nie znam ani jednej firmy ochroniarskiej, która zatrudniałaby niepełnosprawnych z czystej empatii – komentuje brutalnie Krzysztof Witulski.

Jego zdaniem, patologie w tej branży mógłby zminimalizować system nadzoru nad agencjami ochrony. Gdyby istniał. – Ten, który mamy, to fikcja – mówi ekspert.

Żadna znana mu firma nie straciła koncesji w wyniku kontroli.

 

autor: Zbigniew Bartuś
data publikacji: 12.04.2018
źródło: GAZETA KRAKOWSKA

 • napisał:

  prawda

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.