SZKOLENIE OBPON: "ZFRON BEZ TAJEMNIC oraz RODO U PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" UWAGA! OSTATNIE MIEJSCA!

  

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych.

Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.

Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

W interesie każdego pracodawcy, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych.

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnoprawnych w odpowiedzi na potrzeby Klientów, zaprasza do udziału w szkoleniu:

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ TAJEMNIC"

tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON w zpchr i byłych zpchr
z uwzględnieniem RODO


Szkolenie na miarę twoich potrzeb!

Program został przygotowany w oparciu o najczęściej zgłaszane przez pracodawców problemy związane z tworzeniem i wydatkowaniem funduszu rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wdrożenia przepisów RODO w kontekście dysponowania tym funduszem.
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Nasz Wykładowca, Pani Małgorzata Tylewicz – Piwnik, Dyrektor ds. prawnych w OBPON, zaprezentuje Państwu w zrozumiały i atrakcyjny sposób, praktyczne zagadnienia ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania osób niepełnoprawnych.
Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
 • jaki wpływ będzie miało RODO na dysponowanie środkami ZFRON?
 • jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO

 

Zgłoś się już dziś!

Rzeszów - 10.05.2018 r.

Hotel Rzeszów

Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

OSTATNIE MIEJSCA!

Wrocław - 11.05.2018 r.

Novotel Wrocław City

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

OSTATNIE MIEJSCA!

Gdańsk - 17.05.2018 r.

Amber Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

Warszawa - 18.05.2018 r.

Hotel Arkadia Royal S.J.

ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa

 


 

Czytaj o RODO na OBPON.PL:Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.