Komunikat OBPON.ORG: Kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań

Szanowni Państwo,

podajemy do Państwa wiadomości numery kontaktowe do pracowników PFRON, zajmujących się Systemem Obsługi Dofinansowań, z poszczególnych oddziałów wojewódzkich.

 

Oddział
PFRON

Osoba udzielająca informacji
z SODiR

Telefon kontaktowy

Dolnośląski

ul. Szewska 6/7,

50-053 Wrocław;

Telefon:(71) 34-67-440

Fax: (71) 342-12-60

E-mail: wroclaw@pfron.org.pl

1. Dyżur telefoniczny

 

(71) 77 30 364

 

 

Kujawsko-Pomorski

ul. Szosa Chełmińska 30,

87-100 Toruń;

Telefon: (56) 68-14-400 Fax: (56) 655-60-02 w. 31

E-mail: torun@pfron.org.pl

1. Michał Bohuszko

2. Marcin Wrona

(56) 68 14 412

(56) 68 14 407

Lubelski

ul. W. Kunickiego 59,

20-422 Lublin;

Telefon: (81) 46-67-600

Fax: (81) 743-88-79

E-mail: lublin@pfron.org.pl

 1. Małgorzata Kowalczyk

2. Adam Mazurek

3. Sławomir Drzewiecki

(81) 46 67 612

(81) 46 67611

(81) 46 67 619

Lubuski

ul. Bohaterów Westerplatte 11,

65-034 Zielona Góra;

Telefon: (68) 42-27-800

Fax: (68) 320 55 80

E-mail: zielonagora@pfron.org.pl

1. Agnieszka Kaczmarek

2. Maria Popielarska

3. Dorota Czerwińska

4. Anna Prus

(68) 42 27 811

(68) 42 27 831

(68) 42 27 809

(68) 42 27 803

Łódzki

ul. Kilińskiego 169,

90-353 Łódź,

Telefon: (42) 20-50-100

Fax: (42) 20-50-130

E-mail: pfron.lodz@pfron.org.pl

Dyżur telefoniczny(42) 20-50-105

Małopolski

ul. Na Zjeździe 11 (piętro 12),

30-527 Kraków;

Telefon: (12) 31-21-400

Fax: (12) 415-86-85

E-mail: krakow@pfron.org.pl

Dyżur telefoniczny

 
(12) 312 14 20
 

(12) 312 14 28
 

Mazowiecki

ul. Grójecka 19/25,

02-021 Warszawa;

Telefon: (22) 31-18-312

Fax: (22) 31-18-311

E-mail: warszawa@pfron.org.pl

1. Dyżur telefoniczny

(22) 31 18 352

Opolski

ul. Katowicka 55,

45-061 Opole;

Telefon: (77) 88-72-000

E-mail: opole@pfron.org.pl

1. Joanna Niedzielska

2. Beata Piaszczyk

(77) 887 20 24

(77) 887 20 20

Podkarpacki

ul. Rejtana 10,

35-310 Rzeszów;

Telefon: (17) 28-39-300

Fax: (17) 853- 26-12

E-mail: rzeszow@pfron.org.pl

1. Bogusław Zagórski

2. Elżbieta Solecka

(17) 28 39-311

(17) 28 39 329

Podlaski

ul. Fabryczna 2,

15-483 Białystok;

Telefon: (85) 73-38-700

Fax: (85) 65-44-583

E-mail: bialystok@pfron.org.pl

1. Alicja Ryżyńska-Galicz

2. Anna Langdale

(85) 73 38712

(85) 73 38 711

Pomorski

Al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk;

Telefon: (58) 350-05-00

Fax: (58) 552-28-06

E-mail: gdansk@pfron.org.pl

1. Anna Zaremba

2. Mariusz Justyna

3. Aleksandra Bilska

4. Irena Duchewicz

(58) 35 00 545

(58) 35 00 533

(58) 35 00 531

(58) 35 00 538

Śląski

Pl. Grunwaldzki 8-10/8;

40-950 Katowice;

Telefon: (32) 49-32-100

Fax: (32) 203-68-34

E-mail: katowice@pfron.org.pl

1. Emilia Mrukowicz

2. Ewa Borawska

3. Magdalena Kępista

(32) 49 32 107

(32) 49 32 116

(32) 49 32 108

Świętokrzyski

Al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

Telefon: (41) 23-09-700 Fax: (41) 342 19 68

E-mail: kielce@pfron.org.pl

1. Agnieszka Matałowska

2. Seweryn Krzemiński

3. Krystyna Lipińska

 

(41) 23 09 710

(41) 23 09 704

(41) 23 09 780

Warmińsko-Mazurski

ul. A. Mickiewicza 21/23,

10-508 Olsztyn;

Telefon: (89) 72-29-000

Fax: (89) 527-76-39

E-mail: olsztyn@pfron.org.pl

 
1. Irena Szubielska
 
2. Jacek Tkacz
 
3. Anna Baran
 


(89) 722 90 21

(89) 722 90 31

(89) 722 90 34

Wielkopolski

ul. Lindego 6;

60-573 Poznań;

Telefon: (61) 66-64-600

Fax: (61) 847-64-39

E-mail: poznan@pfron.org.pl

 

1. Izabela Sell

2. Justyna Sikorska

 

(61) 66 64 617

(61) 66 64 608

Zachodniopomorski

Al. Powstańców Wielkopolskich 33,

70-111 Szczecin;

Telefon: (91) 35-09-700

Fax: (91) 482-09-20

E-mail: szczecin@pfron.org.pl

 

1. Barbara Wujec-Hasinec

 

(91) 35 09 7

 

 

źródło PFRON

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.