Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - ważne zmiany przepisów prawnych dla pracodawców ON' - wykładowca: Edyta Sieradzka (UWAGA: OSTATNIE MIEJSCA)

   

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń adresowanych do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

- ważne zmiany przepisów prawnych dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wchodzące w życie w czerwcu i październiku 2018 r.

 

Najnowsze stanowiska BON i PFRON dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy a prawa do dofinansowań. Nowe przepisy w zakresie odwołań od decyzji Prezesa PFRON i Wojewody.

SZKOLENIE dotyczące zmian przepisów prawnych w szczególności: w zakresie udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON, w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń i obecnie stosowanych przez PFRON blokad ręcznych, w zakresie odwołań od decyzji Prezesa PFRON i Wojewody. Zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji. Najnowsze stanowiska PFRON i BON dot. dofinansowań, ulg we wpłatach, efektu zachęty, kosztów płacy, firm powiązanych, sytuacji ekonomicznych firm. Omówienie ustawy Konstytucja dla Biznesu w kontaktach z PFRON po 30.04.2018 r.

wykładowca: EDYTA SIERADZKA
Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.Szanowni Państwo,

W dniu 10.05.2018 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2215 i 2292).

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawiera bardzo ważne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych a w szczególności dot. procedury składania odwołań od decyzji wydawanych przez Prezesa PFRON lub Wojewodę (w nowelizacji została wprowadzona zasada jednoinstancyjności) oraz zmiany dot. procedury udzielania ulg we wpłatach na PFRON, w tym wysokości udzielanych ulg. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia jej w Dz.U. z zastrzeżeniem zmian dot. udzielania ulg, które mają wejść w życie od 1.X.2018 r.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych na w/w szkolenie aby przede wszystkim zapoznać się ze zmianą przepisów prawnych i przygotować swoją firmę do nowych obowiązków w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, udzielania ulg we wpłatach na PFRON i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON.

WAŻNE: Na szkolenie zapraszamy również pracodawców wpłacających do PFRON wpłaty obowiązkowe z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania informacji w zakresie możliwości obniżenia wpłaty na PFRON w 2018 r., zmian w przepisach umożliwiających obniżenie wpłat oraz dodatkowych obowiązków związanych ze zmianami w ustawie. 

Serdecznie zapraszamy!

 

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OBPON:
W związku z pojawiającymi się pytaniami od uczestników szkoleń w zakresie zmian dot. ulg we wpłatach na PFRON, informujemy, iż zmiana artykułu 22 ustawy o rehabilitacji omawiana na szkoleniach organizowanych przez OBPON w lutym i marcu br., jako projekt w uchwalonej w dniu 10 maja 2018 r.  ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – została przez Rząd i Parlament w dużym stopniu zmieniona.

Istotne zmiany dotyczą art. 22, który wejdzie w życie od 1.10.2018 r. a nie od 1.07.2018 r.,według podpisanej w dniu 25.05.2018 r. przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy – pracodawcy osób niepełnosprawnych oraz firmy korzystające z ulg we wpłatach na PFRON  uzyskiwanych od kontrahentów powinni się do tych zmian przygotować, a przede wszystkim poinformować o zmianach w art. 22 swoich klientów.


INFORMACJA O JAKOŚCI SZKOLEŃ OBPON:
    Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej  firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.
   Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON - to gwarancja najwyższej jakości, wiedzy, komfortu i bezpieczeństwa.

Terminy wraz z miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenie:

1.

Rzeszów - 12.06.2018 r. (wtorek)

Hotel Rzeszów

Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

www.hotelrzeszow.com.pl

BRAK MIEJSC!

2.

Kraków - 13.06.2018 r. (środa)

Hotel Europejski

ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków

www.he.pl

BRAK MIEJSC!

3.

Wrocław - 14.06.2018 r. (czwartek)

Novotel Wrocław City

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.com

BRAK MIEJSC!

4.

Katowice - 15.06.2018 r. (piątek)

Hotel Katowice

Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

www.hotel-katowice.com.pl

BRAK MIEJSC!

5.

Warszawa - 18.06.2018 r. (poniedziałek)

Hotel Arkadia Royal S.J.

ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa

www.arkadiaroyal.pl

BRAK MIEJSC!

6.

Gdańsk - 19.06.2018 r. (wtorek)

Craft Beer Central Hotel

Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk

www.centralhotelgdansk.pl

BRAK MIEJSC!

7.

Bydgoszcz - 20.06.2018 r. (środa)

Hotel Brda

ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz

www.hotelbrda.com.pl

BRAK MIEJSC!

8.

Poznań - 21.06.2018 r. (czwartek)

Grand Royal Sp. z o.o. (dawniej Hotel Twardowski)

ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań

www.grandroyalhotel.pl

BRAK MIEJSC!

9.

Łódź - 26.06.2018 r. (wtorek)


Boutique Hotel's III

al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź

www.hotels24.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.30 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatówPROGRAM SZKOLENIA:

I. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe omówienie wszystkich zmian dla pracodawców osób niepełnosprawnych i firm wpłacających wpłaty na PFRON:

 1. Bardzo ważna zmiana art. 22 ustawy o rehabilitacji - ULG:
  1. wystawienie faktury a termin wysłania informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat; WZÓR INFORMACJI O ZASADACH NABYWANIA ULG DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
  2. informacja dla klientów o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat; WZÓR OŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
  3. informacja dla klientów odnośnie złożenia oświadczenia o zamiarze korzystania z prawa do ulg w sytuacji kiedy klient najpierw z tego uprawnienia zrezygnował
  4. termin wysłania informacji do klientów
  5. wyliczenie kwoty obniżenia
  6. obniżenie wielkości ulgi do 50% wartości kwoty netto na fakturze
  7. wyliczenie wskaźnika wynagrodzeń pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym
  8. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych
  9. wyliczenia wskaźnika 30% aby móc być tzw. sprzedającym - wyliczenie z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury
  10. wyłączenia do wyliczenia wskaźników do ulg - art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
  11. prowadzenie ewidencji ulg
  12. jednostki organizacyjne a prawo do ulgi
  13. termin przekazania ulg do PFRON i klienta
  14. termin wystawienia ulgi klientowi
  15. kary z tytułu art. 22 - art. 22B
  16. nowe wzory informacji INF-U
  17. nowe rozporządzenie w zakresie ulg we wpłatach na PFRON
  18. kontrole PFRON w zakresie aer. 22 - wytyczne i procedura odwołania od wydanej decyzji PFRON (NOWE WYTYCZNE)
  19. wytyczne dla firm korzystających z ulg we wpłatach na PFRON
  20. definicja usług i produkcji własnych a podwykonawstwo
  21. okres przejściowy do 30.09.2018 r. a termin wystawienia ulg i zapłaty za faktury
 2. Bardzo ważna zmiana dot. art. 22, 25a, 26a, zfron, wpłat na PFRON, 49e - JEDNOINSTANCYJNOŚĆ W PFRON
  1. odwołanie od Decyzji Prezesa PFRON w zakresie refundacji składek a skarga do Sądu
  2. odwołanie od Decyzji Prezesa PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych a skarga do Sądu
  3. odwołanie od Decyzji Prezesa PFRON w zakresie wydatków z zfron i prowadzenia ewidencji zfron a skarga do Sądu
  4. odwołanie od Decyzji Prezesa PFRON w zakresie wpłat obowiązkowych do PFRON (zpchr, otwarty rynek) a skarga do Sądu
 3. Bardzo ważna zmiana dot. zpchr, zaz - JEDNOINSTANCYJNOŚĆ WOJEWODY
  1. odwołanie od Decyzji Wojewody w zakresie nadania statusu zpchr i zaz
  2. odwołanie od Decyzji Wojewody w zakresie uchylenia statusu zpchr i zaz
 4. Okresy przejściowe w zakresie jednoinstancyjności i udzielania ulg we wpłatach na PFRON a terminy wejścia w życie nowelizacji ustawy
 5. Zmiana ustawy KP - telepraca dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

II. Obowiązki pracodawców wobec PFRON dotyczące uzyskiwania miesięcznego dofinansowania w roku 2018 r.

 1. BLOKADY DOFINANSOWAŃ STOSOWANE PRZEZ PFRON począwszy wniosków WN-D za marzec 2018 r. a weryfikacja pracodawców z ZUS
  1. ustawa o sus a prowadzenie postępowań sprawdzających przez PFRON
  2. ustawa o rehabilitacji a terminowość opłacenia składek ZUS - termin poniesienia kosztów płacy
  3. postępowanie sprawdzające - wytyczne i definicja
  4. postępowanie administracyjne prowadzone przez PFRON a blokady dofinansowań
  5. odwołanie od wydanej Decyzji przez Prezesa PFRON
 2. składki ZUS - jedno konto w ZUS (e-składka zmiana w ustawie o sus a terminowość ponoszenia kosztów płacy
 3. definicja kosztów płacy a definicja stosowana przez Fundusz
 4. wykazanie efektu zachęty (metoda ilościowa i jakościowa) na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w 2018 r.
 5. brak potrzeby wykazania efektu zachęty na pracownika, który w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy nabył status osoby niepełnosprawnej (przypadki - omówienie)
 6. interpretacja orzeczeń o niepełnosprawności - wydanych przez ZUS, Powiatowe Zespoły i Wojewódzkie, (orzeczenia MSWiA, MON, KRUS, KIZ wydane przed 1.01.1998 r.)
 7. zbieg orzeczeń w zakładzie pracy
 8. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 9. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 5 załącznika nr 1 rozporządzenia KE 651/2014 - wykazanie efektu zachęty metoda ilościowa (poz. 39 i 41 na Wn-D)
 10. płaca minimalna a kwoty maksymalnego dofinansowania w 2018 r.
 11. postępowania sprawdzające prowadzone przez PFRON
 12. postępowania administracyjne prowadzone przez PFRON - wstrzymanie bieżącego dofinansowania
 13. kontrole PFRON dot. art. 26a-c - w zakresie miesięcznego dofinansowania
 14. limit kosztów płacy a kwota dofinansowania do wypłaty w 2018 r.
 15. zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego a termin zgłoszenia go do SODiR - nowe wytyczne BON
 16. odwołanie od decyzji Prezesa PFRON (ważne zmiany) - brak dwuinstancyjności w PFRON a decyzje wydane przed wejściem w życie nowelizacji ustawy
 17. sprawozdania finansowe firm a sytuacja ekonomiczna firmy
 18. powiązania pomiędzy firmami i wypełnienie INF-O-PP
 19. korekty wniosków Wn-D a załącznik INF-O-PP
 20. wypełnienie INF-O-PP w 2018 r.
 21. limit pomocy publicznej z tytułu dofinansowań a firmy powiązane w 2018 r.
 22. łączenie kwoty dofinansowania z inną pomocą publiczną (wypełnienie poz. 49 i 53 na INF-D-P oraz części E w INF-O-PP
 23. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie dofinansowań
 24. Najnowsze Wyroki Sądów dot. dofinansowań do wynagrodzeń
 25. Procedura i terminy wydania Decyzji Prezesa PFRON w 2018 r.
 26. Wytyczne w zakresie odpowiedzi do PFRON, kontakt z osobą podaną w wezwaniu z PFRON
 27. Wytyczne w zakresie postępowania PFRON i ZUS - w zakresie terminowości składek a dokumenty wysyłane przez pracodawców
 28. Dokumenty dot. danych wrażliwych a RODO
 29. Przygotowanie firm do kontroli PFRON w zakresie dofinansowań
 30. Wypełnienie wniosku Wn-D i INF-D-P oraz INF-O-PP (wskazanie błędów, które wykazują pracodawcy)

III. Ulgi we wpłatach na PFRON (procedury w zakresie udzielania ulg ważne do 30.09.2018 r. a nowe prawo w zakresie art.22 wchodzące w życie po 1.10.2018 r.)

 1. omówienie - najważniejszych zmian ujętych w nowelizacji ustawy o rehabilitacji tj. art. 22 - BARDZO WAŻNE ZMIANY ZARÓWNO DLA FIRM WPŁACAJĄCYCH DO PFRON WPŁATY OBOWIĄZKOWE JAK I DLA SPRZEDAJĄCYCH udzielających ulg!
 2. omówienie obecnych druków INF-U i INF-1-u a zmian druków po 1 października 2018 r.(zmiana druku INF-U i INF-1-u)
 3. zmiana kwoty wynagrodzeń począwszy od przychodów za styczeń 2018 r. (zmiana wyliczenia poz. 35 na INF-U)
 4. kwota wysokości ulgi do 30.09.2018 r. a ograniczenie wysokości wartości udzielanej ulgi (do 50% wartości faktury netto - data wejścia w życie tej zmiany)
 5. Procedura wyliczenia wskaźników do 30.09.2018 a zmiana wyliczenia wskaźników na potrzeby bycia sprzedającym po 1.X.2018 r.
 6. procedury dot. zawiadomień klientów o uldze
 7. procedury dot. uzyskania informacji od klienta, że chce skorzystać z ulgi
 8. przepisy przejściowe w zakresie zmiany art. 22
 9. prowadzenie Ewidencji udzielanych ulg po 1 stycznia 2018 r.
 10. korekty wystawionych INF-U dla np. Gmin - zmiana stanowiska BON i PFRON z 22.12.2017 r.
 11. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON - BARDZO WAŻNE
 12. Termin zapłaty za fakturę a termin wpływu zapłaty na konto sprzedającego
 13. Korekty wystawionych INF-U a termin wykorzystania ulgi
 14. Usługa własna a wynajem pracowników
 15. Podwykonawstwo w ulgach
 16. Konsorcjum a ulgi we wpłatach na PFRON
 17. Kary dla sprzedających

IV. Wypełnienie i wyliczenie wskaźników na drukach INF-1, DEK-I-0, DEK-II-a zgodnie z ustawą o rehabilitacji a wytyczne PFRON w 2018 r.

V. Analiza SWOT dla zpchr (czy warto uzyskać i utrzymać status zpchr?)

VI. Podsumowanie szkolenia i udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania zadane przez uczestników.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.30-16.00.

 

CENNIK SZKOLENIA:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmyKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.