Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Niższy odpis na firmowe auta

Przedsiębiorcy zaliczą do kosztów tylko połowę wydatków na wykorzystywane w działalności samochody.

 

Szykuje się duża zmiana w rozliczeniach firmowych aut. Wszystkie wydatki na samochód osobowy wrzucą w koszty tylko ci, którzy prowadzą szczegółową ewidencję jego przejazdów. Pozostali rozliczą połowę wydatków.

Takie plany ujawniło „Rzeczpospolitej" Ministerstwo Finansów. Pisze, że jeśli w firmie jest amortyzowany samochód osobowy wykorzystywany także prywatnie, to przedsiębiorca zaliczy do podatkowych kosztów tylko 
50 proc. związanych z nim wydatków.

Prywatny przejazd
nie dyskwalifikuje

Teraz przedsiębiorcy, którzy wprowadzą auto do środków trwałych, wrzucają w koszty uzyskania przychodów wydatki na jego nabycie oraz eksploatację – zakupy paliwa, wymianę opon, mycie, remonty. Nawet jeśli od czasu do czasu używają samochodu prywatnie. Co ważne, fiskus potwierdzał w interpretacjach, że incydentalne wykorzystywanie auta na osobiste cele nie wyklucza rozliczania wszystkich kosztów. Przepisy nie wymagają bowiem, aby samochód zaliczony do środków trwałych był używany wyłącznie na potrzeby działalności.

Jeśli jednak propozycje Ministerstwa Finansów wejdą w życie, 100 proc. wydatków w PIT/CIT odliczą tylko ci, którzy prowadzą ewidencję przejazdów. Należy w niej wykazać, gdzie i po co jeżdżą.

Większość nie odlicza całego VAT

– Czyli będzie tak jak w VAT – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w ALTO. Przypomina, że zasady rozliczania firmowych aut zmieniły się cztery lata temu. Pełne odliczenie VAT od samochodu osobowego przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystujemy go wyłącznie na cele działalności gospodarczej. I potwierdza to szczegółowa ewidencja przejazdów. Skarbówka od początku dawała jednak do zrozumienia, że pełne odliczenie jest mało realne. Zakładała, że nie przysługuje, nawet gdy jest tylko „potencjalna" możliwość użycia samochodu do celów prywatnych. 
I wielu przedsiębiorców nie zaryzykowało 100-proc. odpisu VAT, choć samochody faktycznie wykorzystują do działalności gospodarczej. Obawiam się, że podobnie będzie przy rozliczaniu PIT/CIT – dodaje Paweł Fałkowski.

– Większość przedsiębiorców odpuści 100-proc. odliczenie kosztów, bo nie podoła obowiązkowi prowadzenia szczegółowej ewidencji – potwierdza Piotr Świniarski, adwokat, właściciel kancelarii podatkowej. Wylicza, że właściciel jednoosobowej firmy płacący 19-proc. podatek liniowy i wydający na eksploatację służbowego samochodu 10 tys. zł rocznie straci na zmianie zasad rozliczenia 950 zł.

Piotr Świniarski dodaje też, że skarbówka może zweryfikować, czy przedsiębiorcy wrzucający w koszty wszystkie wydatki na auto faktycznie wykorzystują je tylko na firmowe potrzeby. Przykładowo – porównać faktury na benzynę z przebiegiem pojazdu wynikającym z dokumentów ze stacji diagnostycznej dokonującej jego przeglądu.

Przybędzie biurokracji

– To nie jest korzystna propozycja dla przedsiębiorców. Tym, którzy będą prowadzić ewidencję przejazdów, przybędzie biurokracji. Ci, którzy zrezygnują ze 100-proc. rozliczania kosztów, stracą finansowo – podsumowuje Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej.

Wyższe limity 
na amortyzację

Przypomnijmy, że podobny pomysł na rozliczenie aut zgłaszany był już w 2016 r. Rząd szybko się z niego wycofał.

Przedsiębiorców powinno natomiast ucieszyć podniesienie limitu amortyzacji dla osobowych samochodów. Poprzez odpisy amortyzacyjne rozliczają w kosztach uzyskania przychodów wydatki na ich nabycie.

Obecnie limit wynosi 20 tys. euro. Ministerstwo Finansów chce go zwiększyć do 150 tys. zł. Przypomina też, że podwyższony już został limit amortyzacji – do 30 tys. euro – dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Przemysław Wojtasik

Rzeczpospolita

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.