Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Nowela pod lupą, czyli czerwcowy cykl szkoleń OBPON

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która weszła już w życie 6 czerwca, to główny motyw obecnego cyklu szkoleń organizowanych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Główny, ale nie jedyny, gdyż Edyta Sieradzka stara się przy tej okazji wytłumaczyć pracodawcom również inne kwestie, które często sprawiają im problemy.

 

Pierwszy tydzień obecnej serii szkoleń objął południową Polskę. Wszystko rozpoczęło się 12 czerwca w Rzeszowie, po czym przyszedł czas na Kraków, Wrocław i Katowice. Każde z tych spotkań cieszyło się bardzo dobrą frekwencją, a ich uczestnicy niejednokrotnie brali czynny udział w dyskusji.

 Opracowanie OBPON

Zmiany częściowo korzystne

Rzecz, która zajmuje najwięcej miejsca, to nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej, która ma już obecnie postać obowiązującego aktu prawnego. „Na szczęście nie weszło w życie wszystko, czego obawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu” - mówiła Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.ORG i prowadząca szkolenia. Udało się przekonać ustawodawcę, aby nie utrudniał pracodawcom życia w zakresie udzielania klientom ulg we wpłatach na PFRON. Od października będzie obowiązywała zasada wedle której wystarczy raz w roku wysłać kontrahentom informację o możliwości udzielenia takiej ulgi – wraz z instrukcją, której wzór przygotowany przez OBPON uczestnicy szkoleń otrzymują w materiałach – o ile wystawca faktury jest do tego podmiotem uprawnionym. „Informacja musi obejmować również dane o możliwości rezygnacji z zamiaru korzystania z ulgi oraz odwołania tejże odmowy” - wyjaśniała prowadząca. Ważne, by przy wyliczaniu stanu zatrudnienia brać pod uwagę dane z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. Inną nowością jest ograniczenie wysokości możliwej do udzielenia ulgi do 50 proc. wartości dokumentu sprzedaży.

 

Przewidywania Edyty Sieradzkiej sprawdziły się jednak w kwestii apelacji od decyzji prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tu nowe przepisy są bezwzględne i od 6 czerwca nie można się już odwoływać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „A przecież te odwołania okazywały się skuteczne nawet w 60 proc. przypadków” - podkreślała Edyta Sieradzka. Obecnie można jedynie skierować wniosek do prezesa PFRON-u o ponowne rozpatrzenie danej sprawy lub – nawet od razu – decydować się na drogę sądową. Można więc łatwo przewidzieć, że wielu pracodawców nie będzie nawet chciało walczyć mając perspektywę porażki lub postępowania trwającego w sądzie miesiące czy nawet lata. Podobną sytuację zresztą – w odniesieniu do decyzji wojewodów – mają podlegające im zakłady pracy chronionej.

 

RODO i inne procedury

Edyta Sieradzka sporo miejsca poświęciła także sprawie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wprowadziło wiele zamieszania również wśród przedsiębiorców. „Nie muszą państwo mieć zgody niepełnosprawnych pracowników na przetwarzanie danych osobowych z orzeczeń o niepełnosprawności, bo taka potrzeba wynika z waszego interesu prawnego” - wskazywała wiceprezes OBPON.ORG. Jeszcze więcej miejsca zajęło omawianie procedur związanych z wypełnianiem formularzy potrzebnych przy staraniu się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. „Tłumaczę to po raz kolejny, bo bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których państwo wypełniają te dokumenty błędnie” - wyjaśniała prowadząca. Punkt po punkcie więc omawiała reguły dotyczące m.in. wyliczania stanu zatrudnienia w firmie czy też wykazywania efektu zachęty. „Pamiętajcie, że nie musicie go wykazywać w przypadku pracownika, który stał się niepełnosprawny w okresie zatrudnienia w waszej firmie” - podkreślała. Wszystkie te kwestie szczególnie ważne stają się w przypadku kontroli prowadzonych przez PFRON i o przygotowaniu się do tej okoliczności uczestnicy szkoleń również rozmawiają.

 

SWOT dla ZPCHr-ów

Końcowa część szkoleń – co stało się już pewną tradycją – poświęcona została zakładom pracy chronionej. Podmiotom, których liczba w lutym bieżącego roku spadła do poziomu poniżej tysiąca i których prowadzenie jest coraz trudniejszym zadaniem. „Każdego miesiąca urzędy wojewódzkie otrzymują około dziesięciu wniosków o rezygnację ze statusu zakładów pracy chronionej. Patrząc na realia funkcjonowania tych przedsiębiorstw wcale się temu nie dziwię” - mówiła Edyta Sieradzka. W materiałach szkoleniowych uczestnicy mogą znaleźć analizę SWOT dotyczącą prowadzenia zakładów pracy chronionej. Wynika z niej, że korzyści z tego tytułu są raczej niewielkie i ograniczone do niektórych podmiotów. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miało być z tym  lepiej.

 

Zadowoleni zebrani

Uczestnicy szkoleń podkreślali, że udział w nich jest niezwykle cenny w kontekście codziennej pracy. „Przyjeżdżam na nie w zasadzie od samego początku” - powiedziała nam jedna z pań reprezentująca firmę z zachodniej Małopolski. „Trudno na co dzień w pełni zorientować się w przepisach zwłaszcza dotyczących dofinansowań do pracowników z niepełnosprawnościami. Tutaj otrzymujemy konkretną wiedzę, którą możemy potem zastosować u siebie bez obaw, że coś zrobimy źle” - stwierdziła.

 

Kolejne szkolenia przenoszą się bardziej na północ naszego kraju. Kolejny cykl zaś planowany jest na wczesną jesień. „Mamy nadzieję, że będą już wówczas znane rozporządzenia wykonawcze do obecnej ustawy o rehabilitacji. Rząd ma też przedstawić projekt zmian w orzecznictwie o niepełnosprawności, a także w zakresie zatrudnienia wspomaganego. Tym wszystkim będziemy się wówczas zajmować” - podsumowała Edyta Sieradzka.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.