Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

RODO wdrożone... i co dalej? - Specjalista RODO w serwisie TOK

  

Ponieważ wciąż wiele podmiotów zobowiązanych do stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ma wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem nowych przepisów – wychodzimy na przeciw Państwa potrzebom i oferujemy:

KONSULTACJE TOK z tematyki RODO

Skorzystaj z telefonicznych porad EKSPERTA OBPON, który pomoże zrozumieć najnowsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wskaże najważniejsze elementy niezbędne do poprawnego przetwarzania danych osobowych na nowych zasadach.

Już nie musisz szukać odpowiedzi w wielu źródłach - uzyskasz je pod numerem infolinii TOK
16 679 17 17 w każdą środę w godzinach od 09:00-12:00

 Konsultant Firmy OBPON - udzieli Państwu odpowiedzi w ramach Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej min. z zakresu:

 

 1. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
 2. zasad przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
 3. ochrony interesów pracodawcy w kontekście przetwarzania danych osobowych,
 4. zagadnień związanych ze zgodą pracownika na przetwarzania danych,
 5. sposobu wykorzystywania danych osobowych przez pracodawcę,
 6. obowiązków Administratora i Inspektora Ochrony Danych,
 7. wymagań względem Przetwarzającego (jego rola i obowiązki ogólne),
 8. usuwania danych osobowych,
 9. procedury zgłaszania incydentów,
 10. monitoringu pracowniczego.

 

Dyżury konsultacyjne TOK:

Dzień tygodniaEkspertGodziny
poniedziałekEdyta Sieradzkagodz. 09:00 - 15:00
piątekMałgorzata Tylewicz-Piwnikgodz. 10:00 - 13:00Szczegółowe informacje dotyczące Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej dostępne są na stronie www.tok.obpon.pl

W ramach zapewnienia pracodawcom osób niepełnosprawnych (Klientom OBPON.PL oraz Członkom OBPON.ORG) kompleksowej obsługi informacyjnej oddajemy do Waszej dyspozycji TELEFONICZNĄ OBSŁUGĘ KONSULTACYJNĄ (www.tok.obpon.pl), która umożliwia telefoniczne konsultacje z naszymi pracownikami, doradcami i konsultantami.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.