Opracowanie OBPON: Modelowe mieszkanie znajdziemy w Szczecinie

Opieka nad osobą niesamodzielną to przedsięwzięcie często bardzo trudne logistycznie. Łatwo bowiem pominąć elementy stanowiące kłopot dla osoby z dysfunkcjami. Pomoc w tym zakresie mogą znaleźć mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, gdzie właśnie otwarto modelowe mieszkanie dla osób niesamodzielnych.

 

Mieszkanie to znajduje się w Szczecinie, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Otwarto je w ramach programu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”. Zgromadzono w nim wyposażenie potrzebne do szkoleń opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Prawie wszystko od Unii

„Opieka nad osobami niepełnosprawnymi to wyzwanie dla nas wszystkich, a nie tylko dla rodzin i bliskich tych osób. To mieszkanie jest takim miejscem, w którym opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli podnosić swoje kwalifikacje” - mówił podczas uroczystego otwarcia punktu Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, cytowany przez „Kurier Szczeciński”. Wyposażenie miejsca kosztowało dotąd 50 tysięcy złotych, lecz aż 94 proc. środków pochodziło ze środków unijnych.

 

Dla każdego coś odpowiedniego

Znajdziemy w nim w zasadzie wszystkie udogodnienia potrzebne osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Przykładowo w łazience umiejscowiono specjalną wannę z otwieraną burtą oraz otwartą strefę prysznicową. W mieszkaniu mamy też wszelkiego rodzaju chodziki i wózki, w tym wózek sanitarno-kąpielowy. Osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku z pewnością spodobają się kontrastujące kolory, matowe wykończenie mebli, które nie powoduje powstawania refleksów świetlnych, stoliki o podwyższonych krawędziach, a także dodatkowe lampy z oświetleniem punktowym. Centralne miejsce zajmuje zaś specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne, dostępne z obydwu stron i wyposażone w materac przeciwodleżynowy. W łóżku leży manekin osoby starszej, na którym można się uczyć podawania insuliny, pomiaru cukru i pielęgnacji odleżyn. „Manekin daje nam wiele możliwości np. przećwiczenia pielęgnacji całego ciała, jamy ustnej, zmiany worka stomijnego” - podkreślała w radiu TOK FM Ewa Dziekan, pielęgniarka prowadząca tamtejsze szkolenia. W pokoju zainstalowano również fotel geriatryczny z mechanizmem pionizującym oraz szafę, do której łatwo może sięgnąć osoba poruszająca się na wózku. Rozgłośnia poinformowała, że udało się także zakupić m.in. skaner do badania jaskiń. „Można go wykorzystać w każdym mieszkaniu, żeby nie ciągnąć drogiego architekta do ludzi w małych miejscowościach, tylko zeskanować mieszkanie i zdalnie dostosować je do ich potrzeb” - zauważył Piotr Jaśkiewicz, lider projektu. W dalszej kolejności planuje się zakupić duży monitor oraz meble kuchenne.

 

Projekt za darmo, możliwe dalsze wsparcie

Szkolenia bowiem to jedna sprawa, jednakże zapowiedzi są większe. „Od wielu lat staramy się realizować zadania dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tego projektu pozwoli nam na dotarcie do każdej parafii i każdej rodziny, która takiej pomocy potrzebuje” - mówiła „Kurierowi...” Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. I dodała, że potrzebujący mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą liczyć na darmowy projekt dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wystarczy zgłosić się do szczecińskiego ROPS-u. Tam można też składać wnioski o dofinansowanie przeróbek w lokalach, zaś w ciągu dwóch lat pięćdziesiąt najuboższych rodzin otrzyma dodatkowo dofinansowanie wyposażenia. Portalsamorzadowy.pl podał, że chodzi o wsparcie w wysokości ok. 16 tysięcy złotych.

 

Program „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” jest owocem współpracy czterech podmiotów. Jego liderem jest fundacja Nauka dla Środowiska, a partnerami Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Przedsięwzięcie ma trwać dwa lata. Jego jego łączna wartość ma wynieść ponad 10 mln zł.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.