Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Miliard ludzi z kapitałem większym niż biliard dolarów – bez usług finansowych

 

Każda firma finansowa ma powody, by dostosować ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego większość przedsiębiorstw tę szansę pomija?

 

Przed kilkoma tygodniami w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy Global Disability Summit. Celem szczytu było zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a program koncentrował się na takich tematach, jak zapewnienie równego dostępu do edukacji, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zwiększenie dostępności technologii w społecznościach ludzi niepełnosprawnych – zwłaszcza w grupie państw ubogich.

Nie poruszono tam jednak ważnego elementu polityki rozwojowej – dostępu niepełnosprawnych do usług finansowych. To niewykorzystana szansa – zarówno dla miliardowej grupy osób z niepełnosprawnością, jak i dla przedsiębiorstw oferujących im swoje produkty.

Popyt jest, podaży brak. Dlaczego?

Badania przeprowadzone przez Barclays wykazały, że kiedy usługobiorca z niepełnosprawnością ma możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi na koncie i dostęp do instrumentów finansowych, to ogólna kondycja gospodarki poprawia się, a podatność na niestabilność gospodarczą (mierzona EVI – indeksem wrażliwości ekonomicznej) maleje.

Dysponując łącznym kapitałem większym niż biliard dolarów, tak zwany „rynek osób niepełnosprawnych” na świecie jest potężną bazą potencjalnych nabywców dla firm z całego globu. Każda firma finansowa ma więc powody, by dostosowywać swoją ofertę także do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dlaczego więc większość przedsiębiorstw tę szansę pomija?

Przez brak świadomości. Większość osób z niepełnosprawnościami zarabia mniej niż pełnosprawni pracownicy – także dlatego ta grupa społeczna nie wydaje się często wystarczająco atrakcyjna dla dostawców usług finansowych. Jednak i to zaczyna się zmieniać, a instytucje finansowe zaczynają dostrzegać możliwości i dostosowywać produkty do potrzeb osób niepełnosprawnych. Żeby ten proces przyśpieszyć i ulepszyć, instytucje finansowe muszą zmierzyć się z czterema wyzwaniami.

Po pierwsze – badanie rynku

Firmy i usługodawcy finansowi muszą uważniej przyjrzeć się sytuacji i potrzebom ich obecnych i przyszłych klientów. Z lepszą jakością danych banki mogłyby ulepszyć np. ofertę mobilnej bankowości, tak jak zrobił to w zeszłym roku Standard Chartered Bank w Indiach z mobilną aplikacją głosową. Przedstawiciele banku zaoferowali swoim klientom inteligentnego asystenta głosowego, którego celem jest ułatwienie dostępności do swoich finansów osobom niewidomym i niedowidzącym.

Po drugie – polityka zatrudnienia

Zaangażowanie nie może skończyć się na innowacyjnych produktach, ale musi zostać rozszerzone na rynek pracowniczy. Sektor usług finansowych powinien zatrudniać więcej osób z niepełnosprawnościami, inwestując w technologie takie jak monitory brajlowskie czy rozszerzając narzędzia pracy o inne, alternatywne metody wspomagające komunikację.

Po trzecie – nic o nas bez nas...

 

autor: Jacqueline Muna Musiitwa

czytaj więcej: www.krytykapolityczna.pl

źródło: www.krytykapolityczna.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.