Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ewidencja ULG - koniec prac aktualizacyjnych - WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo, od 1 października 2018 r. wchodzą w życie ważne zmiany dla pracodawców udzielających i korzystających z ulg we wpłatach na PFRON, w tym między innymi obowiązek poinformowania nabywcy przez sprzedającego raz w roku o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat oraz możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat i możliwości jego odwołania.

 


Na początku września zamieściliśmy w naszej aplikacji Ewidencja ULG  wzór informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat. Bardzo dziękujemy za przesłane przez Państwa uwagi i sugestie, które pozwoliły nam na jego modyfikacje tak, by w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i jednocześnie był jak najbardziej czytelny dla Państwa Klientów

 

 

APLIKACJA Ewidencja ULG została dostosowana do wszystkich zmian wynikających z nowelizacji z 10 maja. Niezwłocznie po publikacji nowego rozporządzenia wykonawczego określającego nowe druki INF-U i INF-1-u udostępnimy je Państwu w naszej aplikacji wraz z instrukcją ich wypełnienia.

 

W trosce o zapewnienie Państwu dostępu do najbardziej aktualnych, prawidłowych i zgodnych z prawem dokumentów - w tym stosownych druków wraz z instrukcjami i informacjami przesyłanymi do kontrahentów
-
oddajemy do Państwa dyspozycji ich zaktualizowane wzory.

 

Pragniemy również podkreślić, iż zarówno przepisy ustawy o rehabilitacji jak i projekt rozporządzenia wykonawczego nie zawierają wzoru informacji, a zatem zaproponowana przez nas instrukcja pełni wyłącznie funkcję pomocniczą dla Państwa. Dzięki możliwości edycji dokumentu, może on być dowolnie zmieniany, stosownie do Państwa preferencji.

 

Informujemy, także, że wprowadziliśmy możliwość ewidencjonowania wysłanych informacji oraz oświadczeń.

W zakładce Kontrahenci możecie Państwo wygenerować druki oraz zapisać informacje z nimi związane.

 

 

 

 

 

OBPON zaprasza na cykl warsztatów pt. "Ulgi we wpłatach na PFRON po 1.10.2018 r. - zmiana zasad udzielania ulg, nowe obowiązki sprzedających, nowe formularze informacji, praktyczne warsztaty z wypełniania nowych druków", które odbędą się w:
Warszawie (08.10), Gdańsku (09.10), Poznaniu (10.10), Wrocławiu (11.10) i Katowicach (12.10), Rzeszowie (19.10)

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.