Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.ORG: Apel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SON "Podkarpacie” w sprawie kondycji Zakładów Pracy Chronionej w Polsce

 

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG publikuje apel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SON "Podkarpacie”, który jest zbieżny z działaniami naszej Organizacji w kontekście reprezentacji interesów wszystkich firm posiadających status zakładu pracy chronionej (ZPCHr).

 

Organizacja OBPON.ORG od wielu lat reprezentuje interesy firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również wszystkich pracodawców z otwartego rynku. Działania podejmowane przez naszą Organizację zawsze mają na celu prowadzenie do poprawy sytuacji prawnej pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

    Istotnie, jak przytoczono w piśmie, widoczna jest wyraźna tendencja spadkowa liczby firm posiadających status ZPCHr i trudno nie zgodzić się, że w dużej mierze wynika to z systematycznie zmniejszanej pomocy publicznej ze strony Państwa, przy jednoczesnym zachowaniu wielu obowiązków spoczywających na pracodawcach i wzmożonych kontroli ze strony instytucji państwowych. Jednakże spadek ilości zakładów pracy chronionej nastąpił przede wszystkim od chwili umożliwienia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, przy jednoczesnym wprowadzeniu minimalnych obowiązków spoczywających na tych pracodawcach, a mogących korzystać na takich samych zasadach jak ZPChr z podstawowego elementu systemu wsparcia ze strony Państwa, jakim jest dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością. Oznacza to, że większość z firm, które utraciły status zakładu pracy chronionej uczyniły to świadomie i w dalszym ciągu działają na otwartym rynku pracy zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Nadal  większość z tych firm korzysta z porad i wsparcia naszej Organizacji OBPON.ORG. Nie sposób nie doceniać roli byłych i obecnych zakładów pracy chronionej w zakresie aktywizacji i rehabilitacji zawodowej i leczniczej osób z niepełnosprawnościami, co potwierdzają działania naszej organizacji w kontekście ustawicznego przekonywania członków naszego związku do utrzymywania statusu ZPCHr tak długo, jak to tylko możliwe. Jednakże pamiętać należy, że wszystkie te firmy działają w oparciu o zmieniające się, często twarde i bezkompromisowe realia rynkowe, a pracodawcom nie może towarzyszyć w prowadzeniu biznesu jedynie misja społeczna.  

    W kontekście przytoczonego w piśmie „SON Podkarpacie” rzekomego „braku silnej reprezentacji”, informujemy: Organizacja OBPON.ORG funkcjonuje w oparciu o rzeczowy dialog z organami ustawodawczymi, poparty konkretnymi argumentami i stosuje działania skupiające się na obszarach realnych do zmiany na lepsze, a nie na tych niemożliwych do zrealizowania. Działamy w sposób uwzględniający wszelkie normy dialogu społecznego z poszanowaniem wzajemnych racji, praw, szacunku i uwzględnieniem obiektywnego spojrzenia na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i prawne. W związku z tym, nie zawsze wychodzimy naprzeciw niektórym formom lobbingu, które nawet jeśli zbieżne są z naszym programem działania, niekoniecznie korelują z przyjętym przez nas sposobem ich artykułowania.

 

Z poważaniem

Krzysztof Kuncelman – Prezes Zarządu
Organizacji OBPON.ORG

 

 

 

 

 

 • hubert napisał:

  Szanowny rządzie .Proszę nie słuchać pana Steca, który uzurpuje sobie prawo do reprezentowania niepełnosprawnych - w tym mnie - ,a sam nie ma zamiaru pracować w zpch . Jeśli otwarty rynek dostanie mniejszą dotacje jestem skończony , bo nie tylko nie stać mnie na dojazdy do zpch , lecz w ogóle tych dojazdów nie ma . Pomijam już że przy moim stanie zdrowie są one bardzo męczące , tak samo jak sprzątanie . Na otwartym rynku pracodawca szczerze ze mną porozmawiał i zaproponował stanowisko idealnie dopasowane . Zpch w którym pracowałem też miał obowiązki , ale szefostwo zastanawiało się tylko jak tu wszystkich wyrolować .

 • SON "Podkarpacie" napisał:

  Drogi Hubercie, czy mam rozumieć, że opowiadasz się za dalszym istnieniem na RO obecnych korzyści finansowych z tyt. zatrudniania ON w wysokości nawet 7352 zł/mc przy ON z tetraplegią ze znacznym stopniem na wózku (przysługującym nawet gdy ten pracownik jest na płatnym przez ZUS zwolnieniu chorobowym) w sytuacji gdy korzyści prowadzących ZPChr z tego samego tytułu wynoszą 1800 zł/mc (i nie przysługują, gdy ON jest na chorobowym)? Jeśli tak, to proszę o uzasadnienie tegoż, przekażemy je 'pro publico'. Wg SON"P" tak wysokie wsparcie winno przysługiwać jedynie wówczas jeśli byłoby równe wynagrodzeniu brutto takiej ON lub gdyby różnica pomiędzy korzyścią takiego pracodawcy z RO, a wynagrodzeniem ON była w całości przeznaczana na wsparcie rehabilitacji, leczenia, dojazdów, nauki itp. takiego pracownika. Gdy tak nie jest, to proponujemy zrównanie/zmniejszenie owych 7352 zł do 1800 zł. I podobnie przy pozostałych stopniach i schorzeniach. Taka operacja spowodowałaby wzrost wpłat do PFRON o ok. 800 mln zł lub więcej co rok. A zaoszczędzone środki mogłyby wesprzeć np. PCPR, a poprzez nie, ON starające się tam o pomoc (często odprawiane 'z kwitkiem' z braku pieniędzy).

 • niepełnosprawna napisał:

  Nie należy we wszystkim słuchać SON.Uważam ,że to dobrze ,że są możliwości odpisu składki na PFRON przez pracodawców z rynku otwartego, bo dzięki temu wielu niepełnosprawnych mogło spróbować jak się pracuje na tym rynku i nawet jeśli się im nie udało i wrócili z .powrotem do pracy chronionej to nie żałują .Myślę ,że skoro będzie reforma i dużo osób straci rentę , to powinno się utrzymać te możliwości odpisu składki przez pracodawców i nawet je zwiększyć , bo to dobre i .skuteczne wsparcie .Wbrew temu , co wielu mówi pracodawcy z rynku otwartego nie kwapią się do zatrudniania inwalidów , nawet mimo tych odpisów .Panu ze stowarzyszenia przypominam ,że te korzyści, to nie są pieniądze podatnika , czy państwa , ale jego własne, które nie zapłaci dlatego ,że sam zatrudnia kalekę .. A właśnie po to się płaci składki , by ktoś zatrudnił tych ludzi , jeśli pracodawca nie może tego zrobić , lub nie chce .Pracodawca to wielki pan ,nie będzie płakał jeśli ,odbiorą mu możliwości odpisu , ale niepełnosprawny pracownik będzie stratny i to ON będzie płakał , zwłaszcza gdy miał fajną pracę i zarabiał więcej niż w pracy chronionej .Jeśli pracodawcy zpch czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni powinni raczej prosić rząd o zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń dla swoich pracowników , bo rzeczywiście koszty rosną ,a nie postulować odebranie czegokolwiek pracodawcom z rynku otwartego .Tych pracodawców należy promować , bo naprawdę fajnie ,że nie wstydzą się mieć niepełnosprawnego w swoim zakładzie .Dlatego proszę zostawcie tym pracodawcom możliwość odpisu tych składek ,zwłaszcza ,że będziecie reformować orzecznictwo , wiele osób straci rentę i zostanie bez środków do życia.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.