Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Dorotą Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Robert Marchwiany: Pani prezes, rozmawiamy przy okazji konferencji podsumowującej wdrożenie elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia. Jak ważne to dla pani wydarzenie? Można je nazwać uroczystością?

 

Dorota Habich: Tak, to jest uroczystość, bo inaugurujemy wprowadzenie systemu, nad którym pracowaliśmy od wiosny 2016 roku. Pokazujemy efekt tych prac osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy są zainteresowani korzystaniem z naszych programów. Teraz będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Dotychczas te programy były w różny sposób obsługiwane przez jednostki samorządu terytorialnego. W jednych można składać wnioski tylko w formie papierowej, w innych częściowo elektronicznie, ale żaden samorząd nie oferował możliwości całościowego załatwienia sprawy przez internet. Natomiast naszym celem – zgodnie z priorytetami rządu – jest zapewnienie maksymalnej dostępności wsparcia. I choć zostawiamy oczywiście możliwość aplikowania w formie tradycyjnej dla tych, którzy taką preferują, to otwieramy się również na tych, którzy wizyt w urzędach nie lubią bądź są one dla nich niemożliwe lub utrudnione. Innym – ważnym dla mnie – aspektem wdrożenia nowego systemu jest bardzo duże wsparcie informacyjne. Badania przeprowadzone przez Fundusz oraz liczne rozmowy z zainteresowanymi osobami pokazały nam, że niektórym osobom trudno jest się odnaleźć w gąszczu różnych programów. Nie do końca wiedzą do jakiej instytucji się udać, aby uzyskać odpowiednią dla nich pomoc i jakie trzeba spełnić warunki. Dzięki portalowi informacyjnemu oraz kreatorowi wniosków taka osoba jest  prowadzona za rękę przez system, dzięki czemu może aplikować samodzielnie o wsparcie dla niej potrzebne.

 

To, że jest to duże ułatwienie i istnieje ku temu potrzeba, wiemy doskonale. Czy nie obawia się pani jednak, że – przynajmniej w początkowej fazie istnienia tego systemu – będzie problem z dotarciem z informacją o istnieniu tego systemu?

Właśnie w tym celu zorganizowaliśmy tę konferencję. Bardzo liczymy na media i organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami, że włączą się do informowania o tym systemie. Obecnie mamy deklaracje o chęci przystąpienia do niego 100 jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy, żeby wszystkie jednostki w Polsce umożliwiały korzystanie z tego systemu swoim mieszkańcom, dlatego liczymy, że reszta samorządów też nie będzie się wahała przed przystąpieniem do programu.

 

Czy jednak ta konferencja nie odbyła się zbyt wcześnie? Rozmawiamy 20 września, a seria szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego jest przewidziana do końca bieżącego roku?

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich, a programy unijne  mają swoje wymogi w tym zakresie. Projekt musimy zakończyć w planowanym terminie. W tym przypadku to koniec lutego 2019 roku. Być może jeszcze na zakończenie  zrobimy konferencję podsumowującą przedsięwzięcie. Wtedy będziemy mogli pokazać dobre przykłady jednostek samorządu terytorialnego, które zdążą projekt wdrożyć.

 

Może pani dać gwarancję, że system został tak dokładnie przetestowany, że nie będzie problemów z jego użytkowaniem?

Testy były specjalnym komponentem tego projektu. Mieliśmy zespół, który testował system wyłącznie pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jestem więc w pełni przekonana, że on będzie działał i będzie w pełni dostępny.

 

Michał Pelczarski w rozmowie ze mną powiedział, że osoby niepełnosprawne, z którymi ma kontakt, mówią mu, iż największym problemem programów PFRON-owskich jest mimo wszystko za mała ilość funduszy. Podziela pani ten pogląd?

Co roku staramy się zwiększać ilość środków kierowanych do samorządów w ramach naszych programów, jak „Aktywny Samorząd”. Zwiększamy także środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach tzw. „algorytmu”. Wiemy, że wiele samorządów wprowadza limity, choć przepisy tego nie przewidują.

 

Może po prostu tych pieniędzy nie wystarcza…?

Pamiętajmy, że to są zadania samorządu, czyli nie tylko Fundusz powinien je finansować. Zadania własne powiatów wymagają przeznaczania na nie środków również powiatu. Myślę zresztą, że SOW – dzięki możliwej do wykonywania na bieżąco analizie danych – pomoże w bardziej racjonalnym dysponowaniu dostępnymi pieniędzmi. Jednak trzeba apelować do samorządów, żeby zwiększyły udział własnych środków w programach wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 

Skoro największym wyzwaniem naszych czasów jest szeroko pojęta mobilność, to czy PFRON planuje opracowanie programów pomocowych w zakresie dofinansowań do zakupów wózków elektrycznych lub samochodów z odpowiednim dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Były takie w przeszłości.

Rzeczywiście były takie, jednak należy zwrócić uwagę, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, jakie jest realizowane przez Fundusz, musi być jak najbardziej efektywne i zaspakajać potrzeby jak największej grupy odbiorców. Niestety koszt obu tych programów był bardzo wysoki, co w efekcie ograniczało w dużym stopniu liczbę osób z niepełnosprawnościami, jakie otrzymały wsparcie.

 

Nic dziwnego, skoro wymogiem był zakup nowego auta…

Na pewno mam świadomość, że mobilność jest kluczowa, jeżeli chcemy – a chcemy – pełnego włączenia osób z niepełnosprawnościami do aktywności społecznej. Dlatego w ramach programu „Dostępność Plus” jest obszar wsparcia mobilności, na razie w zakresie „door to door”, czyli w ramach zapewnienie usług, a nie zakupu samochodu. Fundusz rozważa też uruchomienie programu obejmującego obszary najbardziej wykluczone komunikacyjnie. Natomiast jeśli będziemy uruchamiać program, który przewidywałby wsparcie indywidualne, to może być to tylko pomoc w uzyskaniu finansowania w banku w postaci pożyczki na zakup samochodu, ewentualnie z rozważeniem wsparcia finansowania odsetek.

 

A co z wózkami elektrycznymi?

One powinny być finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, o co wielokrotnie apelowaliśmy do NFZ, aby zostało zmienione rozporządzenie określające finansowane wyroby i wysokość limitów finansowych. Jestem przekonana, że teraz, kiedy został przyjęty przez rząd projekt ustawy o funduszu solidarnościowym, który zakłada, że również rehabilitacja medyczna będzie z wspierana ze środków funduszu, a środkami na ten cel będzie zarządzał NFZ, to jest to moment na uproszczenie i uporządkowanie systemu. Aby wózki elektryczne były finansowane w ramach jednego podmiotu.

 Na zdjęciu: Dorota Habich, foto: PFRON

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.