Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

A tak się z troską pochylali nad losem niepełnosprawnych - głosowali przeciw ustawie

 

Wczoraj doszło w Sejmie do głosowania wniosków klubów Platformy i Nowoczesnej o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Wnioski te złożone zostały przez obydwa klubu podczas wtorkowego pierwszego czytania wspomnianej ustawy, totalnej opozycji jak się okazało nie podoba się utworzenie specjalnego funduszu na rzecz osób niepełnosprawnych.

W głosowaniu za odrzuceniem tego projektu posłowie wszyscy Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw (217 głosów), posłowie Platformy, Nowoczesnej i Kukiz15 głosowali za ( odpowiednio: 123 głosów, 20 głosów, 19 głosów), posłowie PSL-wstrzymali się od głosu (12 głosów).

A więc wnioski Platformy i Nowoczesnej o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu zostały na szczęście odrzucone i praca nad nim będzie trwała nadal, tak aby Fundusz mógł powstać od 1 stycznia 2019 roku.

Przypomnijmy, że według projektu tej ustawy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma składać się z dwóch części 0,15 punktu procentowego składki wpłacanej przez pracodawców na Fundusz Pracy (obecnie składka ta wynosi 2,45%, a ponieważ w związku ze spadkiem bezrobocia nie jest on w pełni wykorzystany jego mała część może być wykorzystana na rzecz osób niepełnosprawnych), a także opodatkowania osób mających dochody powyżej 1 mln zł rocznie, (czyli powyżej 87 tysięcy zł miesięcznie).

Ta druga część obciążenia na Fundusz będzie wynosiła 4% od nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł dochodu i będzie dotyczyła około 25 tysięcy podatników, wg. szacunków resortu finansów rocznie może wynieść przynajmniej 1,2 mld zł, przy czym środki z tego tytułu będą dostępne dopiero w maju 2020 roku (będzie to, bowiem obciążenie dotyczące dochodów za rok 2019).

Natomiast część środków pochodząca ze składki wpłacanej na Funduszu Pracy, będzie dostępna już od stycznia 2019 roku i środki te średnioroczne sięgną kwoty 650 mln zł, co oznacza, że cały Fundusz będzie wynosił blisko 2 mld zł rocznie.

Wg. resortu rodziny środki z Funduszu Wsparcia będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych, przy czym sposób ich wydatkowania będzie ustalany corocznie razem z przedstawicielami najbardziej reprezentatywnych organizacji osób niepełnosprawnych.

To zadziwiająca hipokryzja polityków Platformy i Nowoczesnej, bo przecież to z inspiracji posłów obydwu tych ugrupowań, a nawet przy ich pomocy kilkunastu opiekunów osób niepełnosprawnych razem ze swymi podopiecznymi, znalazło się w Sejmie na przełomie kwietnia i maja tego roku i w ten sposób zaczął się trwający 40 dni strajk okupacyjny.

Mimo tego, że protestujących kilkakrotnie odwiedziła minister rodziny, pracy i polityki, społecznej Elżbieta Rafalska ze swoimi współpracownikami, premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, jego małżonka i wszyscy proponowali rozwiązania, które zresztą później zostały przez Sejm przyjęte, protest trwał aż do 27 maja.

Protestujący i wspierający ich parlamentarzyści z PO i Nowoczesnej bowiem liczyli, że w związku z przygotowaniami do wiosennego Szczytu Parlamentarnego krajów NATO, który miał się odbyć w Sejmie i Senacie w dniach 25-28 maja, zostaną albo usunięci z zajmowanego budynku (co dawałoby okazję do pokazania „brutalności” rządzących) albo też uda się zainteresować protestem delegacje zagraniczne.

Plan się jednak nie powiódł, marszałek Sejmu zdecydował ,że miejsca zajmowane przez protestujących zostaną specjalnie wygrodzone, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrad szczytu NATO.

W tej sytuacji protestujący, strajk przerwali i wyszli z Sejmu, nie zawierając żadnego porozumienia z rządem ale mimo tego rząd premiera Morawieckiego konsekwentnie realizuje postulaty tego środowiska.

Głosowana wczoraj ustawa o Funduszu Solidarnościowym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest już ostatnim projektem (dwie inne zostały już wcześniej uchwalone i weszły już w życie),który ma zapewnić dodatkowe środki i to rzędu 2 mld zł rocznie dla tego środowiska.

Jest więc dosłownie szokujące, że posłowie Platformy i Nowoczesnej, którzy zorganizowali protest osób niepełnosprawnych w Sejmie (ba osoby niepełnosprawne uczestniczące w tym proteście znalazły na listach obydwu tych ugrupowań w nadchodzących wyborach samorządowych), teraz głosowali za odrzuceniem projektu ustawy ,która ma zagwarantować dodatkowe 2 mld zł rocznie na rzecz tego środowiska.

 

Zbigniew Kuźmiuk

www.wpolityce.pl

 • Klakson napisał:

  Niestety, ucywilizowana część społeczeństwa nie ma na kogo głosować. Gdyby nie niszczenie Państwa Prawa przez PiS, to wielu miało by powód do zastanowienia.

 • Jan Bierówka napisał:

  I mieli rację głosując nad odrzuceniem projektu. Żadna hipokryzja a głos rozsądku. Po co nowy fundusz skoro jest PFRON. Potrzebne są stołki dla następnych kadr ?. Funduszem który jest poza budżetem łatwo będzie można manipulować.

 • niwaka napisał:

  Popieram w całości Pana J. Bierówkę. Nowe etaty - oczywiście dla rodzin PIS i krocie wydane na obsługę nowego funduszu.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.