Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Finał cyklu szkoleń z Edytą Sieradzką odbył się w Katowicach - podsumowanie

 

Sprawa symboli 02-P na orzeczeniach o niepełnosprawności, kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz plany resortu rodziny w zakresie rynku pracy osób niepełnosprawnych to najważniejsze elementy omawiane podczas wrześniowo-październikowego cyklu szkoleń dla pracodawców, który zorganizowała Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Szkoleń, które wzbudziły rekordowe zainteresowanie i dowiodły, że są coraz bardziej potrzebne pracodawcom.

 

Ostatnie szkolenie odbyło się 5 października w hotelu Katowice, mieszczącym się w stolicy województwa śląskiego. Sala wypełniła się przedstawicielami firm i instytucji zatrudniających osoby niepełnosprawne dosłownie po brzegi.

 

Sprzątanie bałaganu

Pierwszą kwestią poruszoną przez prowadzącą spotkanie Edytę Sieradzką było dokumentowanie symbolu 02-P na orzeczeniach o niepełnosprawności, co zostało zakwestionowane w czerwcu przez Trybunał Konstytucyjny. Co prawda parlament niedawno przyjął zmiany w prawie nadrabiające wady wskazane przez TK. Zanim jednak znów będzie można umieszczać odpowiedni symbol na orzeczeniach, trzeba zastosować przepisy pomagające osobom, które aktualne orzeczenie uzyskały po publikacji wyroku Trybunału, a jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji. Wsparciem będzie wówczas możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia od zespołów ds. orzekania. „Pamiętajmy jednak o dwóch sprawach. Po pierwsze: będzie to możliwe dopiero po tym, jak nowe reguły zaczną obowiązywać. Wcześniej żaden zespół takiego zaświadczenia nie wystawi. Po drugie: taki dokument, którego wzór ministerstwo dopiero ustali, będzie wydany wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Poza tym będzie on właściwy tylko do udzielania ulg oraz uzyskania zwiększonego dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika” - tłumaczyła wiceprezes OBPON.ORG.

 

Kolejną rzeczą były dalsze zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które są pokłosiem nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. „Protokoły z kontroli ze strony urzędów skarbowych są wysyłane do PFRON-u. Instytucje te ściśle ze sobą kooperują” - mówiła Edyta Sieradzka. Dodała, że pierwsze takie kontrole Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie napawają optymizmem. „Pracodawcy, którzy już przez to przeszli, opowiadali mi, że audyty prowadziły osoby nie znające przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych” - opowiadała.

 

Szereg planów rządu

Sporo czasu Edycie Sieradzkiej zajęło omówienie planowanych zmian. Sporo z nich – wedle planów rządu – ma wejść w życie już 1 stycznia 2019 roku. Chodzi o:

- utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

- ustawę o zatrudnieniu wspomaganym, stawiającą na kształcenie trenerów pracy, którzy pomagaliby w aktywizacji zawodowej przede wszystkim osób z warsztatów terapii zajęciowej;

 

Są jednak też i inne plany zmian. Chodzi przede wszystkim o zamianę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na refundację, przeciw czemu uczestnicy szkolenia w Katowicach ostro zaprotestowali. Refundacja oznaczałaby bowiem wypłatę pieniędzy nie po przekazaniu pensji pracownikom, lecz dopiero po poniesieniu przez pracodawców wszystkich kosztów, w tym podatków i składek ZUS. „W konsekwencji otrzymywaliby państwo pieniądze co trzy miesiące. Z drugiej strony, rozumiem racje PFRON-u, bo oni też mają problemy związane z obecną formą wypłat. I pewnie byłabym za tą propozycją, gdyby zarazem dodano przepis, że po wypłacie tej refundacji PFRON nie ma prawa domagać się jej zwrotu” - powiedziała prowadząca szkolenie.

 

Następną planowaną zmianą jest wprowadzenie zasady odpowiedzialności karnej za fałszywe dokumenty składane do urzędów, a także samoobliczania ulg przez klientów firm ich udzielających. „W ten sposób odpowiedzialność spadłaby tylko na państwa klientów, co jest logiczne, bo to ich przede wszystkim dotyczy ta kwestia” - wyjaśniała wiceprezes.

 

Sporo też może się zmienić w kwestii obliczania stanu zatrudnienia. Po pierwsze: wedle obecnych planów ma zostać ograniczone wsteczne wliczanie doń osób niepełnosprawnych do trzech miesięcy. Po drugie: zasady mają zostać ujednolicone.

 

Kolejną sprawą jest rozstrzygnięcie tzw. kolizji orzeczeń – ma liczyć się to, które pierwsze wpłynęło do firmy. „Mam nadzieję, że to się zmieni, bo przecież naturalne jest, że pracownikowi może się pogorszyć stan zdrowia i jego niepełnosprawność się pogłębi. Wtedy bez sensu jest traktować go jako osobę z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, skoro będzie miał orzeczony stopień umiarkowany” - mówiła Edyta Sieradzka. Kolejną kontrowersją rozważaną obecnie przez resort rodziny jest możliwość wycofania orzeczenia o niepełnosprawności przez pracownika. „Szczególnie groźne będzie to dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, które mogą wycofywać swe orzeczenia pod wpływem po prostu chwili” - opiniowała prowadząca spotkanie. Uczestnicy szkolenia katowickiego zgodnie też sprzeciwili się planom wprowadzenia elastycznego czasu pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami. Podobnie jak możliwości rozszerzenia prawa do dodatkowych płatnych zwolnień na czas wizyty u lekarza specjalisty na wszystkie stopnie niepełnosprawności.

 

Powtórek nigdy dość

Edyta Sieradzka – jak na każdym tego rodzaju szkoleniu – bardzo dużo czasu poświęciła omówieniu kwestii związanych ze staraniem się o dofinansowania do pensji pracowników z niepełnosprawnościami. Szczegółowo omówiła każdy istotny formularz oraz procedurę. Przypomniała przywileje, jakie przysługują pracownikom z niepełnosprawnościami. Poruszyła także tematy związane z udzielaniem ulg kontrahentom. Jednakże z góry zastrzegła, że zdecydowanie więcej będzie mówiła o tym Małgorzata Tylewicz-Piwnik, która od 8 października zaczyna cykl warsztatów dla pracodawców, które poświęci dokładnie tej kwestii.

 

Po zakończeniu szkolenia Edyta Sieradzka nie kryła zmęczenia, ale i dużego zadowolenia.„Udało się nam przeszkolić w ciągu trzech tygodni ponad 800 osób. To naprawdę bardzo wiele”- podkreślała. Podobnie usatysfakcjonowani byli sami uczestnicy. „Musimy stale trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Takie szkolenia w tym niezmiernie pomagają” - mówił nam przedstawiciel firmy ochroniarskiej z Tychów. „Za każdym razem wychodzimy stąd bogatsi o wiele przydatnych materiałów. Bez szkoleń byłoby nam o wiele trudniej, bo większość naszych pracowników to osoby niepełnosprawne” - stwierdziła z kolei przedstawicielka jednej z katowickich firm zajmujących się nieruchomościami.

- Robert Marchwiany 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Szkoleniu "Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
od A do Z".


Zapraszamy na kolejne spotkania z ekspertem OBPON - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik i warsztaty
"Ulgi we wpłtach na PFRON po 1.X.2018r..

Czekają na Państwa ostatnie miejsca!

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.