Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Edytą Sieradzką - Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG:

 

Robert Marchwiany: Pani Prezes, rozmawiamy po szkoleniu wieńczącym wrześniowo-październikowy cykl prowadzonych przez panią spotkań z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Jakie wrażenia ma pani po nim?

 

Edyta Sieradzka: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Frekwencja na szkoleniach przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Odwiedzając 14 miast przeszkoliliśmy ponad 800 osób reprezentujących pracodawców z rynku pracy chronionej oraz rynku otwartego.

 

Czyli popularność szkoleń rośnie?

Bardzo.

 

Co nowego słyszała pani od pracodawców w porównaniu z poprzednimi szkoleniami?

Przede wszystkim wskazywali na pilną potrzebę zwiększenia pomocy z tytułu dofinansowań – patrząc na płacę minimalną od 1.I.2019 r., która ma wynosić 2250 zł brutto oraz na pogłębiającą się tendencję do rezygnacji przedsiębiorstw ze statusu zakładów pracy chronionej. Niestety obecny stan prawny i obecne propozycje ze strony rządu i PFRON-u nie dają im z posiadania tego tytułu żadnych szczególnych korzyści. Ograniczenia w wydatkach i niechęć urzędników do wydawania tym podmiotom zaświadczeń o pomocy de minimis twierdząc, że poniesione wydatki były niecelowe, sprawiają, że status zakładu pracy chronionej stał się obowiązkiem, a nie przywilejem. Nawet dzisiaj w Katowicach rozmawiałam z wieloma przedstawicielami zakładów pracy chronionej, które myślą nad takim posunięciem.

 

Główną część szkolenia poświęciła pani nowym regulacjom prawnym dotyczącym pracodawców osób niepełnosprawnych. Część z tych nowości już weszła w życie, część jest dopiero opracowywana. Które z owych zmian uważa pani za najważniejsze?

W tym momencie najważniejsze są zmiany w ulgach, czyli nowelizacja art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie z początkiem października. A rozporządzenie wykonawcze – zawierające nowe wzory formularzy – zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dopiero 28 września, czyli zaledwie trzy dni przed początkiem obowiązywania nowych przepisów. Kolejna sprawa to przywrócenie możliwości wpisywania na orzeczeniach o niepełnosprawności symbolu 02-P. Niezwykle ważna, bo już ponad trzy miesiące minęło od czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pracodawcy  mieli z tego powodu sporo zamieszania. Bardzo się cieszę, że ministerstwo w szybkim trybie przygotowało poprawkę do nowelizacji ustawy, która pozwoli cofnąć się pracodawcom do odpowiedniego momentu i uzyskać zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń takich pracowników lub zaliczyć ich do 30% wskaźnika osób wymienionych w art. 22 ustawy o rehabilitacji aby móc udzielać ulg we wpłatach na PFRON.

 

Zazwyczaj o zmianach w prawie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych wypowiada się pani dość sceptycznie. Ale tym razem nie wszystkie regulacje przygotowywane przez rząd są przez panią negatywnie oceniane. Dlaczego?

Jeśli chodzi o propozycje, które zostały przedstawione Zarządowi Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  na spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie wakacji, które z kolei ja na tych szkoleniach omówiłam pracodawcom,  to jak było widać i słychać na pewno nie wszyscy pracodawcy ocenią je całkowicie pozytywnie bądź negatywnie. Wszystko trzeba uśrednić i faktycznie spróbować ostrożnie wprowadzić w życie. Jak sam pan widział, większości firm pomysł zamiany dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na refundację się nie spodobał. Dla nich kwota obecnego dofinansowania to pomoc, którą w kolejnym miesiącu mogą wydatkować na przykład na podatek czy składki ZUS, a jeśli zamienimy dofinansowanie na refundację, to pieniądze do pracodawców patrząc na obecne przepisy prawne łączące się z obecnym dofinansowaniem lub później z refundacją  tj. dotyczące terminu zapłaty składek ZUS trafią do pracodawców może nawet po trzech miesiącach licząc od daty wypłaty wynagrodzeń. Jednakże bardzo bym chciała, żeby na kolejnym spotkaniu w ministerstwie – a pan minister obiecał je jeszcze w październiku – spróbować zmienić art. 26a tj. artykuł dotyczący dofinansowań w taki sposób, żeby  korekty w ZUS-ie, które były i będą - nie powodowały konieczności zwrotu całego otrzymanego już dofinansowania. to jest obecnie  najważniejszy postulat pracodawców, który prosili, aby został w trybie pilnym przedstawiony przez Organizację OBPON.org w Ministerstwie i w PFRON.

 

Tradycyjnie już sporo czasu poświęciła pani kwestiom formalnym, jakie trzeba wykonać, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy widzi pani postęp w pojmowaniu przez pracodawców tych kwestii?

Ja bym w taki sposób sprawy nie stawiała. Postęp na pewno jest, ale dotyczy on osób, które dofinansowaniami zajmują się od lat. Natomiast zauważyłam – również na tych szkoleniach – że jest sporo nowych osób, które z tym tematem mają do czynienia dopiero od kilku miesięcy. Poprzednie osoby odeszły na emerytury a te nowe zajęły ich miejsce. Widzę, że istnieje potrzeba może nawet szkoleń od podstaw. Dla tych młodych osób sformułowania w rodzaju „trzeba wykazać efekt zachęty” są nowe i niestety niezrozumiałe. One ich jeszcze nie czują i dlatego potrzebują naszego wsparcia. To czy zrobimy takie szkolenia to na pewno kwestia przez nas do przemyślenia.

 

Czy w takim razie kolejny cykl szkoleń odbędzie się jeszcze w tym roku?

Patrząc na obecne przepisy i te, które czekają na wejście w życie myślę, że nie ma potrzeby tak szybko organizować kolejnego cyklu. Jednakże jeżeliby się okazało, że jeszcze w tym roku pojawią się bardzo ważne zmiany dla pracodawców, które miałyby wejść w życie szybko, to takie szkolenia jeszcze przed końcem roku się odbędą. Natomiast być może zaplanujemy dwu- lub trzydniowe kursy dla pracodawców, które już kiedyś organizowaliśmy.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

 

OBPON zaprasza na cykl warsztatów pt.
"Ulgi we wpłatach na PFRON po 1.10.2018 r. - zmiana zasad udzielania ulg, nowe obowiązki sprzedających, nowe formularze informacji, praktyczne warsztaty z wypełniania nowych druków", które odbędą się w:
Warszawie (08.10), Gdańsku (09.10), Poznaniu (10.10), Wrocławiu (11.10), Katowicach (12.10) i Rzeszowie (19.10)

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.