Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Adam Bodnar: Pawłowski – gigant na wózku

 

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich działaczy na rzecz praw człowieka – Piotr Pawłowski. O takich ludziach mówi się "człowiek orkiestra", bo dla ważnej idei potrafił wykorzystać wszystkie instrumenty współczesnej komunikacji. Sam jeżdżąc na inwalidzkim wózku, był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla osób z niepełnosprawnością. Gdzie mówiono o znoszeniu barier, o nierównościach w dostępie do różnych gmachów, usług czy dóbr kultury. Gdzie trzeba było coś zainicjować, rozkręcić, a czasami po prostu podnieść kogoś na duchu.

 

Nie sposób tu opowiedzieć szczegółowo o gigantycznym – nie waham się użyć tego słowa – dziele zmarłego w poniedziałek Piotra Pawłowskiego. Dlatego pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na parę istotnych aspektów tego dorobku.

Przede wszystkim Pawłowski był pionierem. W latach 90. to on jako pierwszy uruchomił w pełni profesjonalne działania na rzecz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami. Można powiedzieć, że skalą i różnorodnością działania wyprzedził swoją epokę w tym zakresie.

Przyczynił się też wydatnie do zmiany samego wizerunku osoby z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie, przełamując pokutujący wcześniej stereotyp i przekonanie, że taka osoba nie może być powszechnie znanym, aktywnym i lubianym uczestnikiem życia publicznego.

Jako jeden z pierwszych, podejmując ogromny wysiłek i ryzyko, pokazywał na własnym przykładzie innym osobom z niepełnosprawnościami, że mogą i powinny działać na rzecz własnej grupy. Oraz że drzemie w nich ogromny potencjał, który powinni wykorzystywać zarówno dla własnego rozwoju, jak i dla zmiany otoczenia, poprawy losu osób znajdujących się w podobnym położeniu.

Właśnie poczucie sprawczości, to jest to do czego Pawłowski starał się namówić swoje środowisko. A zaczął od tego, że zbudował płaszczyzny wymiany informacji, uruchomił Magazyn Integracja i wiele innych inicjatyw komunikacyjnych, aby wszyscy wiedzieli, co robią ludzie z niepełnosprawnościami oraz jakie mają potrzeby i aspiracje.

Co ważne, Pawłowski znakomicie wykorzystywał media i internet. Przez lata pokazywał widzom (ale i środowisku dziennikarskiemu), jak można stworzyć ciekawe telewizyjne i radiowe programy poświęcone niepełnosprawności, nie bazujące na modelu charytatywnym. A w internecie w 2003 r. uruchomił po prostu znakomity portal niepełnosprawni.pl.

Pomysł Pawłowskiego na rozwiązywanie problemów z niepełnosprawnością był kompletny. Podejmował każdy temat, sam zbierał pieniądze na różne działania i akcje społeczne, zatrudniał do tych działań setki ludzi z niepełnosprawnością. Ale przede wszystkim umiał wykorzystywać możliwości, jakie daje współpraca z innymi instytucjami. Z urzędami państwowymi, z instytucjami charytatywnymi, organizacjami pozarządowymi, czy z lokalnymi władzami. Wszędzie nawiązywał dialog, przygotowywał klimat, chętnie prowadził konsultacje i udzielał porad, ale zawsze chodziło o jedno – efekt synergii, która służyła budowaniu świata bez barier.

W Biurze RPO mówiło się o Piotrze Pawłowskim – przyjaciel. Współpracował blisko z wieloma Rzecznikami, był lubiany i ceniony przez pracowników. Kiedy zostałem rzecznikiem zaprosił mnie do swojej audycji telewizyjnej i zadał – pamiętam – trudne pytanie, kiedy będzie mógł wjechać do gabinetu RPO na wózku. A następnie, kiedy już po latach starań udało nam się zamontować w starym gmachu przy ul. Długiej w Warszawie windę, przyjechał specjalnie aby osobiście dokonać jej otwarcia. Razem udało nam się też wydać przed paroma miesiącami bardzo praktyczną publikację pt. „Savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością”, która cieszy się dużą popularnością.

I jeszcze jedno. Piotr Pawłowski był bez wątpienia „człowiekiem bez barier”. Potrafił wszędzie dotrzeć, osiągać zakładane cele, dotrzymywać obietnic. Robił to przez wiele lat, niezależnie od zmieniających się rządów i mód politycznych. Nie wszyscy go za to kochali, ale zdecydowanie wszyscy powinni docenić jego determinację i skuteczność w realizacji pięknej misji służenia ludziom w potrzebie. Dla mnie był prawdziwym gigantem, unikalnym połączeniem serca i rozumu, kimś kto znajdzie, mam nadzieję, wielu naśladowców.

Żegnaj Piotrze. Byłeś jednym z najsprawniejszych ludzi, jakich znałem!

 

www.onet.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.