Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pracodawcy wiedzą jak "ulżyć" swoim Klientom - warsztaty OBPON

 

Nowe przepisy w zakresie udzielania ulg firmom korzystającym z usług przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne wprowadziły duży zamęt. Z tego powodu Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. s p.k. wyszła z inicjatywą cyklu warsztatów "Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany po 1.10.2018 r.", na terenie całej Polski, prowadzonych przez wiceprezes organizacji OBPON.ORG Małgorzatę Tylewicz-Piwnik. Pięć z nich już za nami. Ostatnie 19 października w Rzeszowie.

 

Opracowanie OBPONPiąte spotkanie odbyło się w piątek, 12 października, w katowickim Novotelu. Zgromadziło kilkudziesięcioro przedstawicieli firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, z których tylko jedna okazała się być płatnikiem składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niemniej każda z tych osób z pewnością znalazła coś dla siebie.

 

PFRON litościwy nie jest

Nikogo też nie trzeba było przekonywać, że tematyka szkoleń jest warta poruszenia, dlatego rozpoczęto je od samych podstaw, czyli definicji podmiotu uprawnionego do udzielania ulg. „Doskonale Państwo wiedzą, że PFRON litościwy nie jest” - mówiła na pół żartobliwie Małgorzata Tylewicz-Piwnik. Pod lupę wzięto więc następnie uchwalone 10 maja tego roku regulacje z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Chodzi tu przede wszystkim o art. 22, w którym znalazła się konieczność jednokrotnego w danym roku informowania kontrahentów o zasadach nabywania ulg z wpłat na PFRON, a także możliwości złożenia rezygnacji z ulg i odwołania tejże rezygnacji. „Wiem, że to nie Państwo powinni być edukatorami swoich kontrahentów, ale niestety tak stanowi teraz ustawa” - skomentowała ów fakt prowadząca. Trzeba to też zrobić w konkretnym terminie i „wraz z fakturą”. Nie do końca wiadomo jednak co ustawodawca miał na myśli w kontekście e-faktur. Nie mamy też jeszcze wiadomości na temat skutków rezygnacji przez kontrahentów z uzyskania ulgi w kontekście konieczności wysłania do nich wspomnianej wcześniej informacji w roku kolejnym. Kontrowersje wzbudziła także konieczność wysyłania informacji wszystkim kontrahentom, nawet tym, o których wiadomo, że nie są płatnikami składek PFRON-owskich. „Ale mogą nimi przecież stać się za kilka miesięcy” - zwróciła uwagę wiceprezes OBPON.ORG.

 

Orzeczenia, symbole i liczby

Następnie sporo miejsca poświęcono obliczaniu kwoty obniżenia. Stanowi ona – jak mówi ustawa w ust. 5 p. 1 – „iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów”. Nie może być też wyższa aniżeli 50 proc. kwoty należności za zakup na terminowo opłaconej fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury. Bardzo szczegółowo omówiono każdy z tych elementów. Szczególnie wiele miejsca poświęcono obliczaniu stanu zatrudnienia i kwestii ważności orzeczeń, w tym umieszczaniu na nich symbolu 02-P. Sporo dyskusji wzbudziły kwestie związane z ustaleniem ciągłości traktowania pracownika jako osoby niepełnosprawnej. Mówiono także o sankcjach za zawyżenie kwoty obniżenia, ze zwróceniem uwagi, że można o nich mówić dopiero wówczas, gdy nieprawidłowości ujawni PFRON. „Statystycznie kontrola Funduszu z powodu ulg jest bardziej prawdopodobna niż z powodu dofinansowań” - podkreślała Małgorzata Tylewicz-Piwnik. Warto również pamiętać, że w dalszym ciągu w sprawie ulg na PFRON nie obowiązuje jednoinstancyjność postępowań – odwołania wciąż można składać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Prowadząca szkolenia zaznaczyła też, że przedmiotem usługi, za sprzedaż której będzie udzielana ulga, może być wszystko. „Wynajem pomieszczeń też” - podkreślała prowadząca warsztaty. Kwestia tego, by dokładnie tę wartość usługi wyliczać i poprawnie wypełnić stosowny formularz. Wszystko musi podpisać albo osoba wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo osoba do tego upoważniona. „Pamiętajcie Państwo, że jeśli popełnicie błąd, to on obciąży również kontrahenta” - ostrzegała prowadząca.

 

Punkt po punkcie, szczegół po szczególe

Ostatni etap spotkania poświęcono na szczegółowe omówienie kwestii wypełniania formularzy. Wiele osób czekało właśnie na tę część, z uwagą słuchając poszczególnych zdań Małgorzaty Tylewicz-Piwnik. Dużą pomocą dla wielu osób okazała się też obecność Jakuba Belskiego, który objaśniał wszystkie kwestie związane z działaniem aplikacji EwidencjaULG i jej przystosowaniem do nowych przepisów.

 

Małgorzata Tylewicz-Piwnik od początku sygnalizowała, że jest zwolenniczką szkoleń, podczas których uczestnicy wykazują dużą aktywność. Tym właśnie charakteryzowało się spotkanie, z którego sporządzono niniejszą relację. Również sami pracodawcy warsztaty bardzo chwalili. „Nasze biuro rachunkowe obsługuje podmioty z chronionego oraz otwartego rynku pracy, które udzielają takich ulg. Przepisy stają się niestety do tego stopnia skomplikowane, że bez takich szkoleń ciężko sobie poradzić” - mówił uczestnik, który przyjechał z Sosnowca. Inni z kolei zwracali uwagę na mnóstwo informacji praktycznych. „Przyjechałam tu głównie po to, by przekonać się, jak prawidłowo wypełniać formularze dla PFRON-u. Prowadząca przekazała te informacje w bardzo przystępny sposób, z czego jestem zadowolona” - opowiadała pani z jednej z miejscowych firm. Można więc powiedzieć, że warsztaty spełniły swoją rolę. Teraz czas wdrożyć informacje z nich pozyskane w życie.

- Robert Marchwiany

 

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE SPOTKANIE NA WARSZTATACH
"Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany po 1.10.2018 r."
do RZESZOWA19.10.2018r. (piątek)

 

 

 

 

Już dziś zapraszamy na nowy cykl szkoleń:

"OPTYMALIZACJA WPŁAT NA PFRON"

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.