Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Podsumowanie roku 2018 i przedstawienie zmian na 2019 rok - w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na chronionym i otwartym rynku pracy' - wykładowca: Edyta Sieradzka

   

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

informuje, że w odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby nasza firma jeszcze w tym roku zorganizuje 4 spotkania z Państwem! Spotkania w formie szkolenia i warsztatów zostaną poświęcone na podsumowanie wszystkich zmian w ustawie o rehabilitacji i rozporządzeniach wykonawczych, które weszły w życie w 2018 r. oraz wejdą w 2019 roku.

 

JESZCZE TYLKO W TYM ROKU 4 SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POPROWADZONE W FORMIE SZKOLENIA I WARSZTATÓW!TEMAT SZKOLENIA:

Podsumowanie roku 2018 i przedstawienie zmian na 2019 rok
w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce
na chronionym i otwartym rynku pracy


wykładowca: EDYTA SIERADZKA

 

Szanowni Państwo,

Rok 2018 okazał się faktycznie bardzo ważnym jak i bardzo trudnym dla pracodawców osób niepełnosprawnych! W całym roku zostało wprowadzonych i przyjętych w ustawie o rehabilitacji - kilka bardzo ważnych zmian (kilka jeszcze czeka na ich przyjęcie przez Sejm i Senat), został ogłoszony niekorzystny dla pracodawców Wyrok TK w zakresie umieszczania na orzeczeniu symbolu 02-P, zostały zmienione lub znowelizowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy np. rozporządzenie dot. INF-U, pojawiły się nowe stanowiska BON, PFRON, PIP i UOKiK w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i wydatkowania zfron - dlatego abyście Państwo wszystkie te zmiany umieli zastosować w praktyce w 2019 r. w swoich firmach - firma OBPON zaprasza Was na szczegółowe podsumowanie roku 2018 i przedstawienie zmian na 2019 rok.

 

Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

I. Omówienie wszystkich nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które weszły w życie w 2018 r. i wejdą w życie w 2019 r.

 1. Nowelizacja nr 1 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1076), która weszła w życie 6.VI.2018 r.
  • jednoinstancyjność w PFRON w szczególności dot. refundacji składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i uzyskiwania przez pracodawców miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - data wejścia w życie zmiany od 06.VI.2018 r.
  • zmiana dla Warsztatów Terapii Zajęciowych (WTZ-ów) - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
  • zmiana dot. wyliczenia wskaźnika osób niepełnosprawnych w zakresie zwolnienia z wpłat na PFRON - 2% wskaźnik ON od 1.X.2018 r. dla m.in. żłobków, klubów dziecięcych
  • bardzo duża zmiana art. 22 ustawy o rehabilitacji w zakresie wyliczenia i udzielania ulg we wpłatach na PFRON - weszła w życie od 1.X.2018 r.
  • jednoinstancyjność u Wojewodów dot. statusu zakładu pracy chronionej - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
  • zmiana w Kodeksie Pracy - dot. możliwości zatrudnienia rodzica mającego niepełnosprawne dziecko w formie telepracy - weszła w życie od 06.VI.2018 r.
 2. Nowelizacja nr 2 - Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. PRZYWRÓCENIE KODU 02-P na orzeczenia po 23.10.2018 r.
  • art. 2 - nowelizacja art. 6b w ust. 3 ustawy o rehabilitacji - (możliwość wykazywania na orzeczeniach nie więcej niż 3 symboli schorzeń) - wejście w życie zmiany 23.10.2018 r.
  • art. 5 - artykuł przejściowy dot. przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2 - wydanie zaświadczenia o chorobie psychicznej (wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, wzór zaświadczenia)
 3. Nowelizacja nr 3 - Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - ma wejść w życie od 1.I.2019 r. (obecnie czeka na podpis Prezydenta RP)
  • art. 23 - bardzo ważna nowelizacja art. 26a - dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy w przypadku ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie - wejście w życie od 1.I.2019 r.
  • art. 35 - przepisy przejściowe dot. zmiany art. 26 a - bardzo ważne
 4. Nowelizacja nr 4 - Projekt Druk nr 2905 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
  • art. 4 - zmiana art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji dot. zmiany instytucji przeprowadzającej kontrolę zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) w zpchr i byłych zpchr - zmiana procedury kontroli na audyt.

II. Omówienie - zmienionych i nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, które weszły w życie 2018 r. Omówienie i wypełnienie druków, przygotowanie pracodawców do złożenia dokumentacji do PFRON za 2018 r. (rozliczenia roczne).

 • INF-y (INF-1, INF-Z, INF-2 - roczne)
 • DEK-i (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-R - roczne, DEK-I-u, DEK-II-u, DEK-Z)
 • INF-U, INF-1-u + ewidencja za 2018 r. i nowa ewidencja na 2019 r.
 • INF-W - wojewoda zpchr

III. PANEL - DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - prawo i praktyka - zmiany wchodzące w życie od 1.01.2019 r. i podsumowanie 2018 r.

 • omówienie wniosku Wn-D + jego wypełnienie
 • omówienie informacji INF-D-P + wypełnienie
 • omówienie informacji INF-O-PP + wypełnienie
 • przygotowanie pracodawcy do zakończenia 2018 r. w zakresie uzyskiwania dofinansowań
 • nowe wyjaśnienia PFRON i BON a Wyroki Sądów
 • procedura kontroli pracodawcy w związku z uzyskiwaniem pomocy publicznej z PFRON
 • procedura odwoławcza w zakresie wydanej decyzji przez PFRON dot. miesięcznego dofinansowania
 • kwoty miesięcznego dofinansowania w 2019 r.
 • koszty płacy i ich terminowość - zmiana art. 26a po 1.01.2019 r.

IV. PANEL - ZFRON - PROCEDURA, EWIDENCJA, WPŁYWY, WYDATKI, REGULAMINY ZFRON a ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZFRON - najnowsze wyroki Sądów a stanowiska BON, ROZLICZENIE UZYSKANYCH ŚRODKÓW W 2017 r. i 2018 r. a termin rozliczenia z PFRON.

V. Ulgi we wpłatach na pfron - zmiany po 1.X.2018 r. - procedura, obowiązki sprzedającego i nabywcy, nowe druki INF-U i INF-1-U po 1.X.2018 r. prowadzenie ewidencji ulg, kary z tytułu błędów w ulgach a kontrola PFRON, druk DEK-II-U, usługi i produkcja własna a prawo do ulgi, terminy zapłaty a prawo do ulgi, wyliczenie wskaźnika wynagrodzeń od sprzedaży za styczeń 2019 r. - wypełnienie druków i omówienie ewentualnych korekt po 1.I.2019 r.

VI. Sprawozdawczość w PFRON w 2019 r. w zależności od wielkości firmy. Wyliczenie wskaźników ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji.

VII. Prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.

VIII. Obowiązki i prawo pracodawców osób niepełnosprawnych w 2019 r.

IX. System orzecznictwa w Polsce w 2019 r. a ustawa o rehabilitacji

X. Podsumowanie wszystkich zmian dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w 2018 r.

XI. Różnice w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy w Polsce w 2019 r.

XII. Propozycje MRPiPS, BON i PFRON na 2019 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

XIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń.TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

1.

WARSZAWA - 26.11.2018 (poniedziałek)

Radisson Blu Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa Polska
radissonblu.com

2.

GDAŃSK - 27.11.2018 (wtorek)

Craft Beer Central Hotel
Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
www.centralhotelgdansk.pl

3.

POZNAŃ - 28.11.2018 (środa)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

4.

WROCŁAW - 29.11.2018 (czwartek)

Novotel Wrocław City
Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.comCENNIK SZKOLEŃ

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATINFORMACJE DODATKOWE

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.
JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.