Brakuje pracowników i ich liczba będzie maleć. Co można zrobić?

 

Rynek pracy. Jedni mówią: otwórzmy Polskę na imigrantów. Inni: podnieśmy wiek emerytalny. Kolejni: kupujmy masowo roboty i automaty... Biznes i praca - temat gorący. W sam raz na X Forum Przedsiębiorców Małopolski. Spotkajmy się 22 listopada 2018 r. w EXPO Kraków. Dziś próbka opinii przedsiębiorców: ekspertów - praktyków.

 

Marek Maj, założyciel firmy Smay, MZP Lewiatan: - Od dziesięcioleci migracja zarobkowa odbywała się zawsze ze wschodu na zachód. Polacy wyjeżdżali najpierw do USA, później do Niemiec, Austrii, a ostatnimi laty w dużej mierze do Wielkiej Brytanii. Sam kiedyś pracowałem w Austrii i dobrze znam ból rozstania z rodziną. Dzisiaj jest o wiele łatwiej. Cała Europa stała się niemal jedną wioską. Ale nie liczyłbym na powrót młodych ludzi, którzy wyjechali w latach 90. czy w ostatnim czasie. Sugeruję szeroko otworzyć drzwi dla obywateli z innych krajów, takich jak np. Ukraina czy Białoruś. Jeżeli tego nie zrobimy, zrobią to za nas Czesi i Słowacy oraz Niemcy. Janusz Strzeboński, prezes MPOG: -
 
Rynek pracy jest ściśle związany z inwestycjami i rozwojem firm, dlatego rząd winien tworzyć jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.Pierwszym warunkiem koniecznym do inwestycji i rozwoju firm jest zaufanie przedsiębiorców do organów państwa, władzy wykonawczej i ustawodawczej. Mamy jednak jego głęboki deficyt. Powodem jest wprowadzanie regulacji prawnych bez wcześniejszych konsultacji z przedsiębiorcami, przeprowadzanie konsultacji bardzo pobieżnie lub zmienianie uzgodnionych projektów. Włodzimierz Leszczyński, prezes Biuro Plus Kraków:
 
Po pierwsze: powinny zostać zdecydowanie uproszczone warunki zatrudniania obcokrajowców. Po drugie: nasze państwo wreszcie powinno się prawdziwie otworzyć na obywateli innych państw posiadających polskie korzenie i chcących przenieść się do Polski. Dotychczasowe działania w tym zakresie są dla rynku pracy statystycznie nieistotne. Po trzecie: powinny zostać wprowadzone mocne podatkowe zachęty dla powracających z emigracji zarówno po stronie zatrudnionego, jak i pracodawcy.Po czwarte: trzeba zdecydowanie zmienić podejście do aktywnych zawodowo emerytów i rencistów. Nie mogą być finansowo karani za to, że chcą być dłużej aktywni zawodowo. Marek Malec, szef Galicyjskiej Izby Gospodarczej, MPOG: - Demografia jest bezlitosna: polskie społeczeństwo starzeje się, w nadchodzących latach będzie coraz bardziej brakować rodzimych rąk do pracy...
czytaj więcej: www.gazetakrakowska.pl
 
 
 
Zbigniewa Bartuś
 
 
 
 

Szukasz pracowników?

My znajdziemy ich dla Ciebie!

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.