Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

70 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu

 

4 grudnia br. uroczysty jubileusz 70-lecia swojego powstania obchodził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, który już od ponad pół wieku służy młodzieży niepełnosprawnej, przy czym obok celów dydaktycznych i wychowawczych realizuje szeroko pojęty proces rewalidacji.

 

Na tablicy, którą możemy dostrzec przed wejściem do Ośrodka, od czasu jego powstania, do chwili obecnej widniały różne nazwy. Jednak zawsze w owym miejscu priorytetem było dobro młodzieży niepełnosprawnej, która w tej wyjątkowej Szkole dostawała nie tylko szansę na zdobycie wykształcenia, ale przede wszystkim miała możliwość wyrównania życiowych szans, mogła się tu usprawniać oraz rehabilitować…

Nauczyciele, uczniowie, współpracownicy i przyjaciele  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu, spotkali się wtorkowym (4 bm.) przedpołudniem, by w urokliwych murach Zamku Kazimierzowskiego uczcić dumny Jubileusz 70 lat działalności jakże ważnej na mapie przemyskich szkół placówki oświatowej.

Wśród zaproszonych gości, obok najbliższym szacownej Jubilatce – uczniom, rodzicom i nauczycielom, znaleźli się również: Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, radni Rady Miejskiej Małgorzata Gazdowicz, Andrzej Berestecki i Andrzej Zapałowski, reprezentanci parlamentarzystów, Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Beata Bielecka, Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Tarnawska, dyrektorzy przemyskich placówek oświatowych, a także przedstawiciele rozmaitych instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z SOSW nr 3.

Rolę gospodarza uroczystej Gali pełniła  Barbara Jabłońska - dyrektor placówki. Po przywitaniu licznie zebranych gości oddała głos Prezydentowi Miasta Przemyśla Wojciechowi Bakunowi:

- Historia Ośrodka jest bardzo ciekawa i niezwykle budująca. To historia ludzi, którzy poświęcili swoje życie, żeby pomagać innym… Wszystko zaczęło się od 1947 roku, kiedy w tym najcięższym czasie – po wojnie – 20 dziewcząt znalazło schronienie przy ulicy Tatarskiej 4. A później… Nastąpił dynamiczny rozwój Ośrodka, w którym do dnia dzisiejszego osoby potrzebujące otrzymują nie tylko wykształcenie, ale także znajdują nieocenioną pomoc i wsparcie. (...)   - powiedział Prezydent Wojciech Bakun.

Włodarz podziękował wszystkim osobom tworzącym Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy nr 3 w Przemyślu. Wspomniał też o tych, których już dziś z nami nie ma, a którzy przez minione 70 lat czynili w nim dobro…

- Życzę wszystkim Państwu, byście mieli siłę na dalsze lata pełnienia swojej szlachetnej misji. By przemyska młodzież zawsze miała w Was wsparcie i aby czuła, że to wsparcie jest prawdziwe i bezinteresowne.

Po morzu życzeń i prezentów nastąpił czas na występy artystyczne w wykonaniu młodzieży – uczniów SOSW nr 3 w Przemyślu. Zaprezentowali oni cały wachlarz talentów – na przemian wzruszali recytacją lirycznych utworów lub bawili do łez wyjątkowo dowcipnymi scenkami kabaretowymi. Tak zwaną „wisienką na torcie” okazały się popisy wokalne jednej z uczennic Ośrodka – Martyny Kołodziej, które w szczególny sposób uświetniły jakże atrakcyjną artystyczną część uroczystości.

 

Zdjęcie z wydarzenia dostępne pod linkiem >>> FOTO

 

 

autor: Agata Czerba

źródło: www.przemysl.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.