Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Dodatkowy kontakt telefoniczny w sprawie „małego ZUS-u”

 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów dotyczących „małego ZUS-u”, z  Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) kontaktuje się aktualnie bardzo duża liczba klientów.

 

Aby usprawnić kontakt z ZUS w tej sprawie, poza możliwością komunikacji z COT, 7 stycznia 2019 r. do godziny 18:00 oraz 8 stycznia 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00 dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą dodatkowe nr telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat możliwości opłacania składek w mniejszej niż dotychczas wysokości.

Kontakt z konsultantami Centrum Obsługi Telefonicznej:

22 560 16 00 *
* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym
Konsultanci są dostępni w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00.

Dodatkowe nr telefonów do kontaktu w sprawie „małego ZUS-u”
7 stycznia 2019 r. do godziny 18:00 oraz
8 stycznia 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00
:

Oddział

Numer telefonu

Białystok

85 74 86 426

Bielsko-Biała

33 825 32 73

Biłgoraj

84 688 14 79

Bydgoszcz

52 303 06 13

Chorzów

32 349 05 54

Chrzanów

32 318 11 51

Częstochowa

34 368 92 71

Elbląg

89 644 88 18

Gdańsk

58 307 83 69

Gorzów Wlkp.

95 739 53 70

Jasło

13 443 79 41

Kielce

41 367 72 14

Koszalin

94 348 58 65

Kraków

12 252 41 72

Legnica

75 646 88 57

Lublin

81 535 75 45

Łódź I

42 638 23 21

Łódź II

42 638 21 44

Nowy Sącz

18 449 82 92

Olsztyn

89 521 22 47

Opole

77 45 11 418

Ostrów Wlkp.

62 747 32 70
62 782 11 99
65 529 28 88
65 546 37 92
65 512 72 70
62 766 17 46

Piła

67 210 58 29

Płock

24 268 88 89

Poznań I

61 445 13 09

Poznań II

61 437 43 21

Radom

48 385 62 87

Rybnik

32 439 11 35

Rzeszów

17  860 49 17

Siedlce

25 640 16 07

Słupsk

59 841 94 56

Sosnowiec

32 368 32 18

Szczecin

91 579 25 17 

Tarnów

14 632 75 01

Tomaszów Maz.

44 724 57 16

Toruń

56 610 95 06

Wałbrzych

74 649 73 05

Warszawa I

22 538 26 33

Warszawa II

22 714 20 92

Warszawa III

22 890 42 67

Wrocław

71 360 65 59

Zabrze

32 39 32 290

Zielona Góra

68 329 42 49

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.