Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Niesamodzielni będą bez wsparcia

 

Członkowie inicjatywy „Chcemy całego życia” domagają się od rządu realizacji pierwotnej obietnicy rozszerzenia typów środowiskowych domów samopomocy (SDŚ) o domy dla osób m.in. ze spektrum autyzmu. Rząd próbuje tłumaczyć, że chce tym osobom pomóc w inny sposób.

 

Opracowanie OBPONOdejście od „Za życiem”

Chodzi o zapowiedź rozszerzenia typów środowiskowych domów samopomocy (SDŚ) o te dla osób z kilkoma rodzajami niepełnosprawności, jak m.in. ruchową i intelektualną, a także dla osób ze spektrum autyzmu, którą zawarto w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Można ją było jeszcze znaleźć w projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. SDŚ, ale już w oficjalnym podsumowaniu konsultacji społecznych próżno szukać informacji o nowych typach placówek. Urzędnicy twierdzą, iż obecne przepisy nie stwarzają przeszkód, by specjalistyczny dom dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami utworzyć w działających już dziś domach typu B (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) i C (z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami są tym stanowiskiem oburzeni.

 

„Placówki nie chcą przyjmować niskofunkcjonujących i wymagających wzmożonej opieki osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przy ich problemach finansowych i kadrowych, mając do wyboru osobę z lżejszą niepełnosprawnością i wymagającą mniej opieki, wybiorą właśnie ją, a nie taką, która będzie absorbowała środki finansowe i uwagę personelu” – wyjaśnia na łamach „Rzeczpospolitej” dr Paweł Kubicki, socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej i członek inicjatywy „Chcemy całego życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”.

 

„Pewna suma” zamiast systemu

3 stycznia odbyło się spotkanie z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgromadzeni na nim członkowie wspomnianej inicjatywy dowiedzieli się wówczas, że rząd – w zamian za wycofanie się z pierwotnego pomysłu – przeznaczy pewną sumę na rozwiązania dla niesamodzielnych osób z autyzmem i kilkoma rodzajami niepełnosprawności. Mówiąc delikatnie, strony społecznej to nie zadowoliło. „Pewna suma jest kwestią płynną: dziś jest, a jutro może jej nie być. Nam zależy na rozwiązaniach systemowych” - podkreśla Paweł Kubicki.

 

Zbierają podpisy

Na razie członkowie inicjatywy „Chcemy całego życia” zbierają podpisy pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach”. Tłumaczą, że osoby z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną albo wcale nie są przyjmowane do istniejących placówek, albo w krótkim czasie zostają z nich usuwane, bo się w nich nie odnajdują.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.