Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Specjaliści z Łodzi stworzyli system VR, który pomoże w diagnostyce i rehabilitacji

VRneck opracowano w Katedrze Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi. Jego twórcy zapowiadają, że okaże się przydatny w diagnostyce i rehabilitacji osób z dysfunkcją i uszkodzeniem części szyjnej kręgosłupa.


Stworzony przez zespół prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy system VRneck ma posłużyć do oceny stanu funkcjonalnego kręgosłupa szyjnego oraz połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego osób z zaburzeniami kontroli motorycznej. Poza nowymi możliwościami diagnostycznymi VRneck może być też wykorzystywany w treningu rehabilitacyjnym jako narzędzie pomocne dla lekarzy, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Twórcy systemu podkreślają, że na poprawę diagnostyki i rehabilitacji w tym obszarze zapotrzebowanie jest niezwykle duże – dolegliwości bólowe związane z układem kostno-stawowym dotyczą ponad 30 proc. europejskiej populacji.


„Dużym problemem jest także to, że ponad 15 proc. osób z bólami kręgosłupa szyjnego doświadcza zespołów bólowych przewlekłych, co oznacza, że ten ból trwa ponad trzy miesiące. To rodzi konsekwencje dotyczące różnych sfer życia – zarówno obniżenie nastroju, depresję, ograniczenie aktywności ruchowej, zawodowej i dużo innych problemów, w tym również zaburzenie relacji w związkach małżeńskich, czy partnerskich wynikających z przewlekłego bólu” – mówi prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa.

Istotnym problemem związanym z rehabilitacją jest trudność w ustaleniu przyczyny bólu, który często jest konsekwencją nadmiernego przeciążenia kręgosłupa i tkanek okołokręgosłupowych. VRneck ma być przydatny właśnie w zobiektywizowaniu oceny stanu funkcjonalnego kręgosłupa. Postawienie właściwej diagnozy jest tym ważniejsze, że w wielu wypadkach ewentualne zmiany wywowałane przeciążeniem są odwracalne.

"Dopóki zaburzenie jest czynnościowe i nie wywołało zmian struktury, jest odwracalne. W związku z tym szybka diagnoza, szybkie, skuteczne, ukierunkowane i monitorowane leczenie jest tutaj najcenniejsze" - podkreśla prof. Jolanta Kujawa.

VRneck składa się z kilku elementów. Są to gogle wirtualnej rzeczywistości, system specjalnych żyroskopów do pozycjonowania ciała w czasie wykonywania badania oraz oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz analizę zadań funkcjonalnych wykonywanych przez pacjenta. "Sercem" oprogramowania jest zestaw plansz z figurami geometrycznymi, których kształt chory stara się odwzorować podczas badania. System wyłapuje wówczas wszystkie popełnione przez niego błędy i na tej podstawie dokonuje oceny sprawności.

"Figury są trajektoriami ruchów, jakie każdy człowiek wykonuje codziennie, a istotą tego badania jest rejestracja i analiza zapisów trajektorii ruchów w czasie konkretnego badania funkcjonalnego. Badanie i interpretacja wyników umożliwia nam stworzenie pewnej hipotezy dotyczącej profilu funkcjonowania pacjenta. Na jej podstawie opracowujemy bardzo specyficzny program indywidualnej terapii, który zawiera m.in. zabiegi terapii manualnej, kinezyterapii czy zabiegi fizykoterapeutyczne"- wyjaśnił dr n. med. Tomasz Adamczewski.

Kolejnym etapem prac nad VRneck są badania na grupie 200 pacjentów, opracowanie eksperckiego programu diagnozy i opartego na niej leczenia. Twórcy szacują, że system będzie mógł trafić do placówek medycznych za około 3 lata. VRneck zdobył już uznanie za granicą. Otrzymał dwie nagrody specjalne oraz Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2018 w Kaohsiung na Tajwanie.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.