Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Chcesz zatrudniać? Daj etat, podwyżkę i bonusy. W najbliższych miesiącach wcale nie będzie łatwiej o pracowników.

 

Chcesz zatrudnić pracownika? Zaproponuj mu etat, pensję powyżej średniej rynkowej i benefity. Inaczej sprawa się skomplikuje. Takie wnioski płyną z raportu Polskie Forum HR, podsumowującego sytuację na rynku agencji zatrudnienia w 2018 roku. Raport doskonale opisuje trendy i wyzwania, z jakimi musieli się w ostatnim czasie zmierzyć pracodawcy. Najważniejszym zjawiskiem jest błyskawiczny spadek osób zainteresowanych pracą tymczasową.

 

Rok do roku liczba zatrudnionych tymczasowo zmniejszyła się aż o 14 proc. (do 743 tys. osób). To konsekwencja utrzymującej się silnej pozycji pracowników wobec pracodawców, ale też efekt zaostrzenia przez Sejm limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej.

- Spodziewamy się, że w roku 2019 tendencja spadkowa będzie nadal postępować, choć już nie w takiej skali – komentuje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes ds. pracy tymczasowej w PFHR.

Spadek liczby godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych przeliczony na pełne etaty był jeszcze większy i wyniósł 16 proc. Jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych jest wciąż bardzo wysokie. Ponieważ nie da się go zaspokoić przy pomocy zasobów krajowych, agencje coraz śmielej sięgają po kandydatów z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy.

- Tu z kolei natrafiamy na trudności administracyjne, które sprawiają że proces legalizacji pracy wydłuża się znacznie i polski rynek pracy przestaje być dla tych kandydatów pierwszym wyborem – dodaje Wojciech Ratajczyk.
Wartość rynku pracy tymczasowej utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, co oznacza, że jednostkowy koszt pracownika mocno wzrósł. Po prostu stawki dyktuje rynek, a wspomniani wyżej kandydaci z zagranicy wcale nie są tańsi od Polaków.

- Koszty zatrudnienia tych pracowników, a co za tym idzie wartość faktur, są wyższe chociażby o koszty zakwaterowania czy tłumaczenia dokumentów – komentuje Anna Wicha, Prezes PFHR.

Wyraźnie – bo o 66 proc. - wzrosła natomiast liczba rekrutacji na stały etat. - Pracodawcy potrzebują wsparcia w dotarciu do odpowiednich kandydatów. Ta tendencja utrzyma się pod warunkiem, że wskaźniki makroekonomiczne nie ulegną poważniejszym zmianom. Na razie nic nie wskazuje na to, aby popyt na specjalistów IT czy pracowników dla sektora BPO się zmniejszył, wręcz przeciwnie: walka o kandydatów w tych obszarach dopiero się rozkręca – opisuje Piotr Dziedzic, Członek Zarządu PFHR.

Z powodu dynamicznych zmian na polskim rynku agencje zatrudnienia musiały mocno zmodyfikować swe podejście i ofertę. W coraz większym stopniu zajmują się wynajdywaniem kandydatów na stałe etaty, teraz głównym wyzwaniem dla nich jest niedopasowanie kompetencji kandydatów oraz już posiadanych przez firmy kadr do zmieniających się wymogów pracodawców.

Dlatego część agencji świadczy usługi dotyczące zarządzania karierą, których celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji, ich rozwój i nabywanie zgodnie ze zmianami na rynku pracy i osobistymi predyspozycjami kandydatów i pracowników...

czytaj więcej: www.gazetakrakowska.pl

 

autor: Zbigniew Bartuś

źródło: www.gazetakrakowska.pl

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.