Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością' - poznaj je razem z OBPON! - Szkolenie Indywidualne - w siedzibie Twojej Firmy!

  

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rosnące zainteresowanie szkoleniem „ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością”- zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu - w siedzibie Państwa Firmy!

Wszystkich Klientów zaintersowanych szkoleniem indywidualnym prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym pod numerem teleofnu 16-679-16-16 lub pod adresem e-mail: biuro@obpon.pl

* Szkolenia mogą odbyć się w siedzibie Firmy lub w zewnętrznych salach konferencyjnych

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń zamkniętych - adresowanych do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

"ABC
zatrudniania osób z niepełnosprawnością"

- poznaj je razem z OBPON!

 

wykładowca:MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK

 

Szanowni Państwo

Jak wynika z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) polski rynek pracy doszedł do ściany. W dobie rynku pracownika znalezienie ludzi do pracy jest coraz trudniejsze, co znacząco spowalnia inwestycje rozwojowe firm, które muszą czekać na lepszą koniunkturę w zatrudnieniu.

Zaistniała sytuacja stanowi dużą szansę dla osób niepełnosprawnych, po których potencjał warto sięgnąć w celu poszerzenia lub odbudowania załogi.

Jakie są uwarunkowania prawne angażu osoby niepełnosprawnej?
Jakie są prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem takich osób?
Jak skutecznie aplikować o wsparcie finansowe w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych?

Na te i wiele innych pytań otrzymacie Państwo odpowiedź podczas naszego cyklu szkoleń poświęconego wprowadzeniu do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Szkolenie jest kierowane do: Zarządu firm, przedstawicieli działów kadr i płac, przedstawicieli księgowości do zapoznania się z naszą ofertą, która zagwarantuje Państwu poprawność wszelkich działań związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści zarówno finansowych, jak również tych, związanych z widocznym efektem pracy osób niepełnosprawnych.Małgorzata Tylewicz-Piwnik

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie

 1. Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Podstawowe pojęcia
  1. PFRON
  2. SODiR
  3. Pracodawca – kategorie
   • pracodawca zwolniony i zobowiązany do wpłat na PFRON
   • pracodawca z otwartego i chronionego rynku pracy
  4. Pracownik
  5. Osoba niepełnosprawna - dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności pracownika

II. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – podstawowo forma pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 1. Warunki, jakie musi spełnić pracodawca aplikujący o wsparcie – przesłanki pozytywne i negatywne
 2. Ustalenie stanu zatrudnienia wg. ustawy o rehabilitacji:
  1. przypadki wliczania i wyłączania ze stanów zatrudnienia
  2. data, od której wliczamy pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  3. kiedy dokonujemy korekt stanów zatrudnienia – wsteczne zaliczanie pracowników do osób niepełnosprawnych
  4. zbieg ważności różnych orzeczeń – które wybrać
  5. od kiedy honorujemy dokument potwierdzający schorzenie szczególne pracownika
 3. Ustalenie stanu zatrudnienia wg. przepisów unijnych:
  1. status przedsiębiorstwa (partnerskie, powiązane, samodzielne)
  2. kategorie osób zaliczanych do personelu
  3. przypadki wliczania i wyłączania ze stanów zatrudnienia
 4. Wysokość przysługującego dofinansowania (wyliczanie kosztów płacy - korekty i ich skutki)
 5. Terminowość ponoszenia kosztów płacy – konsekwencje opóźnień
 6. Efekt zachęty jakościowy i ilościowy jak podstawowa przesłanka uzyskiwania subsydiów płacowych

III. Rejestracja w SODiR

Omówienie sposobu wypełnienia formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP oraz wskazanie pozostałych dokumentów, które należy wysłać wraz z pierwszym wnioskiem do PFRON.

IV. Pozostała sprawozdawczość wobec PFRON – kalendarz obowiązków pracodawcy

Omówienie sposobu wypełnienia informacji INF-1, INF-2 i INF-Z.

V. Dodatkowe korzyści związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – zasady ubiegania się

 1. zmniejszenie lub brak obowiązku dokonywania wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 2. refundacja kosztów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 3. refundacja kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 4. refundacja kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej oraz jego przeszkolenia
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 5. refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy

VI. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

 1. skrócony czas pracy
 2. dodatkowa przerwa w pracy
 3. dodatkowy urlop
 4. płatne zwolnienie od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
 5. płatne zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy
 6. obowiązek wydzielenia lub zorganizowania przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy w sytuacji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

VII. Fakty i mity związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – obalamy stereotypy

 

CENNIK SZKOLEŃ

Prosimy o kontakt z Działem Handlowym OBPON - telefon: (16) 679-16-16

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.