Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Psychoterapię też odliczysz w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 

Im bliżej terminu rozliczenia z fiskusem, tym coraz więcej pytań na temat możliwych odliczeń. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze o korzystnych dla podatników ostatnich interpretacjach dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS), który wśród wydatków dozwolonych do odliczenia umieścił m.in. zakup laptopa czy psychoterapię.

 

Opracowanie OBPONTelefon z „wkładką”

Gazeta opisała łącznie trzy interpretacje indywidualne, których wnioskodawcy mogą czuć się usatysfakcjonowani. Autorką pierwszego zapytania była matka chłopca cierpiącego na cukrzycę. Chodziło o zakup zakup telefonu dostosowanego do wymogów aplikacji ułatwiającej leczenie. Aplikacja ta bowiem przesyła rodzicom informację o poziomie glukozy ich dziecka, co umożliwia szybką reakcję na zmiany jej stężenia i ogranicza ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych. Nie trzeba w tym celu kłuć skóry, a dodatkowo aplikacja ta stanowi cenną bazę danych w zakresie np. kolejnych pomiarów poziomu cukru w organizmie. Dyrektor KIS zgodził się, że choć telefon jako taki właściwości rehabilitacyjnych w tym przypadku nie ma, to zainstalowanie aplikacji wskazuje na indywidualny charakter takiego wydatku, związany z niepełnosprawnością. Ergo – zakup takiego telefonu jak najbardziej nadaje się do odliczenia go w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Szersze pojęcie rehabilitacji

W kolejnej sprawie chodziło o odliczenie wydatków przez osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z symbolem choroby psychicznej. Kobieta, która zwróciła się z prośbą o interpretację do dyrektora KIS, miała zaleconą psychoterapię. Chciała jednak pójść na nią prywatnie, gdyż w ramach NFZ musiałaby czekać bardzo długo, co na pewno nie pomogłoby jej zdrowiu. Organ do którego się zgłosiła zwrócił zaś uwagę, że ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęć „zabieg” i „rehabilitacja”. Posługując się „Słownikiem wyrazów obcych” oraz „Encyklopedią” PWN dyrektor KIS doszedł do wniosku, że zabiegi psychoterapii indywidualnej spełniają warunki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT.

Odliczy całość za laptopa

Ostatnia historia dotyczy mężczyzny, który w wyniku sepsy doznał uszkodzenia mózgu, przez co część ciała została sparaliżowana. Lekarz neurolog zalecił mu więc kupno laptopa ze specjalnymi aplikacjami, które pomagają usprawnić funkcje ruchowe. Po zakupie sprzętu zostało dokonane zainstalowanie aplikacje wspomagających rehabilitację, a także ułatwiające mężczyźnie życie w zakresie m.in. załatwiania spraw urzędowych. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził zaś, że skoro komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie jest dostosowany do niepełnosprawności podatnika, dzięki czemu ułatwi mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych, to jego zakup jest objęty ulgą rehabilitacyjną. Podatnik dzięki temu może odliczyć wszystkie poniesione na ten cel wydatki – prawie 1600 zł.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor  OBPON

 

 

 

fot. pixabay

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.